settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk deizmus alatt? Miben hisznek a deisták?

Válasz


A deizmus kifejezése lényegében azt a vallási nézetrendszert takarja, melynek képviselői Isten létezését alapvetésként kezelik, felfogásuk szerint azonban Isten nem érintett közvetlen módon a világban végbemenő történésekben. A deista eszmeiség szerint Isten órásmester módjára megalkotott egy precíz szerkezetet, felhúzta, majd magára hagyta azt. A deizmus képviselői tagadják a Szentháromságot, Jézus isteni mivoltát, a csodákat, valamint a megváltás és az üdvözítés érdemének minden természetfeletti vonatkozását. A deizmus egy magát kivonó-, teremtéséhez teljes érdektelenséggel viszonyuló, isten képét festi elénk. Az amerikai történelem meghatározó alakja, Thomas Jefferson, híres deista volt, aki írásaiban sűrűn hivatkozik az „isteni gondviselésre".

A deizmus semmiképp sem tekinthető biblikusnak. A Biblia tele van a természetfelettiről és a csodákról szóló beszámolókkal. Valójában az egész Biblia arról tesz bizonyságot, hogy a Termető Isten hogyan avatkozik be a teremtett világba. Dániel próféta könyvében erről így olvasunk: „ az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz? (4:34-35). A világ, az emberiség és az egész történelem olyan, mintha csak „agyag" volna Isten kezében. Isten úgy alakít és formál mindent, ahogy azt a legjobbnak látja (Rómabeliekhez 9:19-21). Isten beavatkozásának „csúcspontja" az volt, mikor Isten Jézus Krisztus személyében emberi testet öltött (János 1:1,14; 10:30). A testté lett Ige, Jézus Krisztus, életét adta azért, hogy megváltsa teremtését a bűntől, melyet az emberek maguk hoztak saját fejükre (Rómabeliekhez 5:8; 2 Korinthusbeliekhez 5:21).

Viszonylag könnyen érthető, hogy sokak számára miért tűnhet a deista megközelítés logikus álláspontnak. Léteznek ugyanis olyan jelenségek, melyek mintha azt sugallnák, hogy Isten nem tevőleges alakítója világunk történéseinek. Felmerül, hogy Isten miért enged annyi gonosz dolgot megtörténni? Miért engedi, hogy az ártatlan szenvedjen? Miért nézi el Isten gonosz emberek hatalomra jutását? Ha egy tétlen és be nem avatkozó Isten képzetét vesszük alapul, akkor ezekre a nyílt végű kérdésekre látszólag valóban választ kapunk. A Biblia hasábjain Isten azonban nem éppen inaktív, vagy gondatlan szereplőként tűnik fel. A Szentírás Istent szuverén uralkodóként ábrázolja, Kinek teljessége végejárhatatlan. Jelenlegi emberi formánkban lehetetlen teljesen megértenünk vagy felfognunk Istent és minden Ő útját. A Rómabeliekhez írt levél 11:33-34 igerészében így emlékeztet minket erre Isten Szent Lelke: „Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?" Isten a következő kijelentést is teszi Ézsaiás próféta könyvének 55:9 igehelyén: „Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!"

Nem szabad azonban csupán azért kételkednünk, mert nem vagyunk képesek Isten személyének és akaratának teljességét felfogni (ateizmus és agnoszticizmus), vagy mert nem látjuk át a világ történéseit meghatározó szerepét (deizmus). Isten létezik és nagyon is aktívan alakítja a mindenséget. Minden, ami van és ami lehet, az Ő szuverén akaratán és hatalmán áll vagy bukik. Emberi elképzeléseinket messze felülszárnyalva rendez minden apró részletet és úgy vezényli a teljességet, hogy isteni tervét tökéletességre vigye. „Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat; Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem" (Ézsaiás 46:10-11). Teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a deizmus nem biblikus. Isten deista megközelítése tulajdonképpen nem más, mint a megmagyarázhatatlan megmagyarázására tett bukott kísérlet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk deizmus alatt? Miben hisznek a deisták?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries