settings icon
share icon
Kérdés

Jézus valóban Mihály arkangyal?

Válasz


Jézus Krisztus nem Mihály arkangyal. A Szentírás egy igehelyen sem azonosítja Jézust Mihály arkangyallal, vagy bármelyik másik angyallal. A Zsidókhoz írt levél 1:5-8 igerésze világosan megkülönbözteti Jézus Krisztust az összes többi angyaltól: „Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája." Ebből a passzusból némi betekintést nyerhetünk a mennyei hierarchia szintjeibe, ahol az angyalok Istent, azaz Jézus Krisztust dicsőitik, aki egyedül méltó a dicséretre. A Szentírásban egy példa sincs arra, hogy angyalokat dicsőítettek volna. Már pusztán ebből is belátható, hogy Jézus nem lehet Mihály arkangyal, vagy valamelyik másik angyal. Az angyalokat a Biblia Isten fiainak hívja (I.Mózes 6:2-4; Jób 1:6; 2:1; 38:7), Jézus Krisztust azonban Isten egyszülött Fiának (Zsidókhoz 1:8;Máté 4:3-6).

Elképzelhető, hogy Mihály arkangyal az összes angyal közül a legnagyobb. Mihály az egyetlen angyal, akit a Biblia Júdás levelének 9. versében arkangyalnak nevez. Mihály arkangyal azonban csak egy angyal. Ő nem Isten. Jézus Krisztus és Mihály hatalma közötti különbség jól láthatóvá válik a Máté 4:10 igerészben, ahol Jézus megdorgálja Sátánt, és Júdás levelének 9. versében, ahol az áll, hogy Mihály arkangyal nem mert káromló ítéletet szólni a Sátán ellen, hanem az Istent kérte, hogy dorgálja meg. Jézus Krisztus a testté lett Ige, Isten teljessége, mely testet öltött (János 1:1,14). Mihály arkangyal, még ha felettébb nagy erővel bír is, akkor is csak egy angyal.

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus valóban Mihály arkangyal?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries