settings icon
share icon
Kérdés

Mit takar az utolsó idők preterista szemlélete?

Válasz


Az írásmagyarázat preterista iskolája a Jelenések könyvét a korai egyház küzdelmeinek szimbolikus képeként, nem pedig az utolsó időkben bekövetkezendő eseménysorozatként értelmezi. A preterizmus elutasítja a Jelenések könyve nagy részének prófétai jellegét. Az allegorikus és szimbolikus írásmagyarázatot elegyíti különböző mértékben azzal a nézettel, hogy a Jelenések könyve nem konkrét jövőbeli eseményekkel foglalkozik. A preterista mozgalom tanítása szerint az Újszövetség utolsó időkre vonatkozó összes próféciája beteljesedett i. sz. 70-ben, amikor Róma megtámadta és lerombolta Jeruzsálemet és Izraelt.

A Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében található levelek valóban az I. században létező valós gyülekezeteknek szóltak, és korunk gyülekezetei számára is gyakorlati mondanivalójuk van. Ugyanakkor a 6. fejezettől a 22. fejezetig terjedő szakasz — ha ugyanúgy értelmezzük, mint a többi profetikus bibliai textust — jövőbeni eseményekről szól. Nincs okunk arra, hogy a Jelenések könyvében szereplő próféciákat az allegória módszerével magyarázzuk. A múltban beteljesült próféciák szó szerint teljesedtek be. Például, a Krisztus eljöveteléről szóló összes ószövetségi vers szó szerint teljesedett be Jézusban. Krisztus pont akkor jött el, amikorra előre megmondták (Dániel 9:25–26). Krisztus szűztől született (Ézsaiás 7:14). Szenvedett és meghalt a bűneinkért (Ézsaiás 53:5–9). Ez csak néhány példa abból a sok száz ószövetségi próféciából, amelyet Isten adott, a Szentírás feljegyzett, és ami később szó szerint beteljesedett. Egyszerűen nem logikus dolog, hogy megpróbáljuk allegorizálni vagy a szokásostól eltérő módon értelmezni a még be nem teljesedett próféciákat.

Továbbá a preterizmus Jelenések könyve értelmezése teljes egészében következetlen. Az utolsó idők eme értelmezési iskolája szerint a 6–18. fejezetek nem szó szerinti eseményeket mutatnak be, szimbolikus–allegorikus értelmezésre szorulnak. A 19. fejezetet viszont a preteristák szerint is szó szerint kell érteni. Jézus Krisztus szó szerint, testben tér vissza. A 20. fejezet ismét allegóriaként értelmezendő, de a 21–22. fejezet szó szerint, legalábbis abban a vonatkozásban, hogy valójában lesz új ég és új föld. Senki nem tagadja, hogy a Jelenések könyvében csodálatos és olykor összezavaró látomások vannak. Senki nem tagadja, hogy a Jelenések könyve néhány dolgot képletesen ír le. Ha azonban önkényesen kétségbe vonjuk a Jelenések könyve szó szerinti jellegét, akkor ezzel leromboljuk a bibliai könyvek szó szerinti értelmezésének jogalapját. Ha a pecsétek, trombiták, kelyhek, tanúk, a 144 ezer, a fenevad, a hamis próféta, az ezeréves királyság stb. mind allegorikus és szimbolikus jelentéssel bírnak, akkor milyen alapon valljuk, hogy Krisztus visszajövetele és az új föld szó szerint értendő? Ez a preterizmus kudarca — a Jelenések könyvének értelmezését a magyarázó véleményére hagyja. E helyett olvasnunk, hinnünk és engedelmeskednünk kell — szó szerint és pontosan.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit takar az utolsó idők preterista szemlélete?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries