settings icon
share icon
Kérdés

Mi a szellemi formálódás mozgalom?

Válasz


A szellemi formálódás mozgalom nagyon népszerű napjainkban. Ez a mozgalom azonban sok értelemben eltávolodást jelent Isten Igéjétől a keresztény miszticizmus irányába. Gondolatisága egy bizonyos fokig már minden evangélikus felekezetbe beszivárgott. A szellemi formálódás arra az előfeltevésre épül, mely szerint, ha bizonyos vallási gyakorlatokat végzünk, akkor Jézus Krisztushoz egyre hasonlóbbá válhatunk. A szellemi formálódás irányzatának képviselői hamisan azt tanítják, hogy bárki gyakorolhatja magát ezekben a misztikus rituálékban és rajtuk keresztül mindenki megtalálhatja a saját magában lakozó istent.

A szellemi formálódás mozgalmának hite szerint a „szellemi fegyelem" egy megváltozott tudatállapotba való belépésen keresztül formálja át az igazságot kereső embert. A mozgalmat olyan dolgok jellemzik, mint az elmélkedő ima, az elmélkedő spiritualitás, és a keresztény miszticizmus.

A bibliai értelemben vett szellemi átformálódás, vagy szellemi transzformáció azzal kezdődik, hogy felfogjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, akik távolra sodródtak Istentől. Minden képességünket megrontotta az eredendő bűn, így tehát saját erőnkből képtelenek vagyunk Istennek tetszeni. Az igazi szellemi átformálás akkor kezdődik, mikor megbékélünk Istennel (Jézus Krisztus áldozata által), minek következtében Isten Szent Lelkének vezetése és ereje átformál bennünket. Az apostoli levelek jó fele csak akörül forog, hogy miképp élhetünk Istennek tetsző életet a Szent Léleknek való engedelmesség és alárendeltség által. A Szentírás megváltottnak, megmentettnek, szentnek, báránynak, harcosnak, és szolgáknak nevez minket, azonban azt kiköti, hogy csak akkor tudunk megfelelni ezeknek a címeknek, ha a Szent Lélek ereje fazekasmester módjára kiformálja azt bennünk.

A következő igerészek a szellemi formálódás különböző aspektusait világítják meg, mely a hívő ember életében teljességgel Isten munkájának tulajdonítandó:

"Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között" (Rómabeliekhez 8:29). Itt a szellemi átalakulás célját is láthatjuk, ami nem más Jézus Krisztushoz való egyre nagyobb hasonlóság.

"Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől" (2.Korinthusbeliekhez 3:18). Ezen igerész tanítása szerint nem a törvény tételeinek megtartásából, hanem a Szent Lélek hit általi vezetése nyomán változunk meg.

"Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint" (Titus 3:3-7).

Pál apostol itt emlékeztet bennünket az „atyáinktól örökölt hiábavaló életünkre", és arra is hogy Jézus Krisztusban új teremtéssé lettünk. Mi válaszoltunk Isten „jóságára" és belekapaszkodunk az emberek iránti „szeretetébe", amely Jézus Krisztus értünk vállalt kereszthalálában nyilvánult meg. Mi megbántuk bűneinket és hagyjuk, hogy Isten Szent Lelkének folyamatos bátorítása és táplálása által Isten gyermekeként más életet élhessünk, mint a világ. Mindezek eredményeként Isten szellemileg átformált bennünket „az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által" (5.vers). Az igazi szellemi formálódás az a folyamat, minek során a szellemünk a Szent Lélek munkája által egyre jobban Isten képére változik meg.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a szellemi formálódás mozgalom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries