settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a Latter Rain-mozgalom?

Válasz


A Latter Rain-mozgalom, melynek neve „kései esőt" jelent, egy áramlatnak tekinthető a pünkösdi és karizmatikus felekezeten belül. Tanítása szerint Isten megint kiönti ránk a Szent Lelkét, hasonlóan mint a feltámadás utáni első pünkösdkor, hogy ezzel a hívőket Jézus Krisztus második eljövetelére felkészítse. A Latter Rain-mozgalom anti-diszpenzácionalista(lásd szócikk az oldalon) és amillenniális, sok vezetője pedig igen elferdült tanokat hirdet.

A „kései eső" fogalom először 1907-ben, még a pünkösdizmus és karizmatikus mozgalom történetének hajnalán, a David Wesley Myland által jegyzett Latter Rain Songs című könyvben, jelent meg. Három évvel később pedig Myland tollából megszületik a pünkösdizmus általános védirata a The Latter Rain Covenant (A kései eső szövetsége) címmel.

Maga az elnevezés Jóel 2:23 igerészre vezethető vissza, ahol ez áll: „ Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban." A pünkösdisták úgy vélik, hogy az itt szereplő „eső" szó valójában a Szent Lélek kiöntetésére vonatkozik. Érvelésük szerint a „kései eső", vagyis a Szent Lélek végidőkben való kitöltetése, dicsőségesebb, mint a „korai eső".

A kanadai Saskatchewanban 1948-ban egy „újjáéledés" vette kezdetét. A Latter Rain-mozgalom tanait itt és ekkor pontosították. Akik ebben részt vettek, meg voltak győződve arról, hogy már egy új korszak küszöbén állunk, amelyben a Szent Lélek olyan mértékben nyilvánítja ki hatalmát, amit a világ még sosem látott. Állításuk szerint, még az apostolok sem voltak tanúi a Szent Lélek ilyen szabad áramlásának.

A Latter Rain tanítását a Biblia szimbólumainak és visszatérő elemeinek hermeneutikus vizsgálata jellemzi. Emellett a Bibliát nagyon szimbolikus-, és szélsőségesen stilizált módon értelmezik. A Szentíráson kívüli (vélt) isteni kijelentéseket nagyon nagyra hangsúlyozzák. Így a személyes próféciát, és különböző vallásos megtapasztalásaikat sokszor a Szentírással egy szintre, vagy inkább afölé emelik. A Latter Rain-mozgalom a következő hiedelmek mentén szerveződik:

• A Szent Lélek ajándékait, a nyelveken szólás ajándékát is beleértve, kézrátétel közvetítésével kaphatjuk meg.

• A keresztények lehetnek démoni megszállás alatt és szükségük lehet a szabadulásra.

• Isten minden egyházi tisztséget megint helyére állított, így korunkban is vannak apostolok és próféták (vagyis új isteni kijelentések is léteznek).

• A kézrátételen keresztül isteni gyógyulásban lehet részünk.

• Isten dicsőítése és imádata elhozza Istent a mi jelenlétünkbe.

• A nők teljes egyházi szolgálatot végezhetnek (tehát taníthatnak is), szolgálatuk egyenjogú és egyenrangú a férfiakéval.

• A felekezeti korlátok le fognak omlani az utolsó napokban és az egyház egyesülni fog.

• A kései eső fogja majd csak teljesen befejezni Isten munkáját. Az egyház az egész világon győzedelmeskedni fog, és ő fogja bevezetni Jézus Krisztus országlását.

A Latter Rain-mozgalom sok „apostola" az „Isten fiainak megjelenését" hirdeti. Ez egy olyan teljesen abiblikus eretnek tan, ami azt állítja, hogy az egyházból ki fog emelkedni „Isten győzteseinek" egy különleges csoportja, akik új testet kapnak majd, és ezáltal — itt földi létükben – halhatatlanná válnak.

Fontos világosan rámutatnunk, hogy az Assemblies of God alkalmával (tükörfordítás: Isten gyűlése — 1914-es kezdetű pünkösdista dogmatikai konferencia) más pünkösdista dogmatikusok, tanítók és lelkipásztorok 1949. április 20.-án nyilvánosan elvetették a Latter Rain tanait. Ennek következtében majdnem az egész pünkösdista felekezet kettészakadt. Más, tőlük független, jól megalapozott pünkösdista csoportosulások is hasonló elhatárolódó nyilatkozatokat adtak ki a Latter Rain teológiáját illetően.

Ha napjainkra már kerülik is a „kései eső" megnevezést, a tanítás továbbra is szakadatlanul kifejti kétes hatását. A karizmatikus mozgalom legtöbb ága ragaszkodik a „kései eső" tanaihoz. Az olyan modern kori mozgalmak, mint a Brownsville/Pensacola újjáéledés, a Toronto Blessing (Toronto-áldás), és a „szent kacaj" jelensége mind a Latter Rain teológiájának eredménye.(Lásd más szócikkeinket ezekben a témákban.)

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a Latter Rain-mozgalom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries