settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a JEDP elmélet?

Válasz


A JEDP (vagy négyforrás) elmélet azt mondja, hogy nem egyedül Mózes írta Mózes öt könyvét, aki Kr. e. 1451-ben hunyt el, hanem más később élt szerzők/szerkesztők is részt vettek benne. Az elmélet azon a tényen alapul, hogy Mózes öt könyvének különböző részei más-más elnevezéssel illetik Istent, és a nyelvi stílusuk is szembetűnő különbségeket mutat. A JEDP mozaikszó betűi a négy feltételezett szerzőre utalnak: 1) arra a szerzőre, aki „Jahvé”-nak nevezi Istent (J), 2) arra a szerzőre, aki az Elohím nevet használja (E), 3) Mózes 5. könyve (a Deuteronómium) szerzőjére (D), valamint 4) Mózes 3. könyvének papi szerzőjére (P). A JEDP elmélet ezenkívül azt mondja, hogy Mózes öt könyvét valószínűleg a Kr. e. IV. században állították össze, és talán Ezsdrás munkája.

Miért szerepel vajon különböző néven Isten olyan könyvekben, amelyeket állítólag ugyanaz a szerző írt? Az 1Mózes 1. fejezetében például az Elohím elnevezéssel találkozunk, a 2. fejezetben pedig a YHWH-val. Mózes öt könyvében meglehetősen gyakran előfordul Isten nevének a váltogatása. Hogy miért, arra egyszerű a válasz. Mózes okkal használta Isten különböző neveit. Az 1Mózes 1-ben Isten Elohím, vagyis a hatalmas Teremtő Isten. Az 1Mózes 2-ben Isten Jahveh, vagyis a személyes Isten, aki megalkotta az emberiséget, és keresi vele a kapcsolatot. Ez a tény nem különböző szerzőkre, hanem arra utal, hogy ugyanaz a szerző okkal említette egyszer az egyik, máskor a másik nevén Istent, attól függően, hogy személyisége melyik oldalát akarta éppen kiemelni.

Ami a stílusbeli eltéréseket illeti, vajon nem természetes-e, hogy egy szerző különböző stílusban írjon, amikor történelmet (1Mózes), törvénykönyvet (2Mózes, 5Mózes) vagy az áldozati rendszer bonyolult ismertetéséről ír (3Mózes)? A JEDP elmélet bonyolult magyarázatot dolgoz ki a Mózes öt könyvében fellelhető, érhető különbségekre, amelynek semmilyen valós vagy történelmi alapja nincs. Soha sehol nem találtak még semmilyen J, E, D vagy P dokumentumot, és egyetlen zsidó vagy keresztény tudós sem utalt arra soha, hogy valaha is léteztek volna ilyen dokumentumok.

Mégis maga a Biblia cáfol rá a legmeggyőzőbben a JEDP elméletre. Jézus ezt mondta a Márk 12:26-ban: „Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál: Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene?” Vagyis Jézus egyértelműen azt mondja, hogy Mózes írta az égő csipkebokorról szóló és a 2Mózes 3:1-3-ban olvasható beszámolót. Lukács az 5Mózes 18:15-öt tulajdonítja Mózesnek a Cselekedetek 3:22-ben, Pál pedig arról az igazságról beszél a Róma 10:5-ben, amelyről Mózes írt a 4Mózes 18:5-ben, vagyis Mózest nevezi meg a 4Mózes szerzőjeként. Jézus tehát a 2Mózes, Lukács (a Cselekedetekben) az 5Mózes, Pál pedig a 4Mózes szerzőjének nevezi Mózest. A JEDP elmélet csak akkor lehetne igaz, ha Jézus, Lukács és Pál is vagy hazudott, vagy tévesen értelmezte az Ószövetséget. Inkább higgyünk Jézusnak és a Szentírás szerzőinek, mint a nevetséges és alaptalan JEDP elméletnek (2Tim 3:16-17)!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a JEDP elmélet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries