settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a henoteizmus / monolatrizmus / monolátria?

Válasz


A monolatrizmus, más néven monolátria, egy Isten tiszteletét jelenti, azonban más istenek létezését sem tagadja. A henoteizmus annyiban rokon ezzel a megközelítéssel, hogy több istent is elismer, azonban ezek közül csak egyre akar összpontosítani. Ez az egy isten rendszerint a család, vagy a törzs istene. A monoláter és a henoteista egyaránt egy isten mellett kötelezi el magát, azonban nyitva hagyja az ajtót más istenségek előtt is. A legtöbb ősi kultúra több istent is tisztelt, azonban sokan közülük egy istent más isteneik felett tiszteltek.

A hinduizmus a monolatrizmus és a henoteizmus klasszikus gyakorlati példája. A hindu hívek általában csak egy istent tisztelnek, azonban elismerik, hogy számtalan más isten is létezik, és hogy azokat is lehet vallásosan tisztelni. Az ókori egyiptomi kultúrkör emberei is sok isten létezésében hittek, de attól függően, hogy éppen ki ült a Fáraó székében, időről időre egy istent a többi isten felé emeltek. Az ókori görögök vallása is több olimposzi istenről emlékezett meg, Zeusz azonban mégis kiemelkedett a 12 közül, és így ő volt a többi isten legfelsőbb uralkodója is. Ugyanakkor mind a 12 istent tisztelték, mindegyiknek voltak saját hívei (kik elkülönültek más istenek híveitől), temploma, papi kasztja, és szentélye (lásd Apostolok Cselekedetei 14:12–13; 19:35).

Egyes történészek úgy hiszik, hogy a korai izraeliták henoteisták/monolatristák voltak. Ez magyarázatot adna az arany borjú felállítására (2.Mózes 32:3-5), továbbá arra, hogy miért hangzik így a tízparancsolat első rendelése: "Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem" (2.Mózes 20:3). Ez az igerész is azt sejteti, hogy az izraeliták ekkor még nem váltak teljes mértékben egyistenhívőkké. Isten Mózesen keresztül kezdte választott népét arra tanítani, hogy Ábrahám, Izsák és Jákób Istene az egy igaz Isten. Isten Szent Lelke Ézsaiás prófétát választja szócsövéül, mikor Isten igazi nagyságára emlékezteti egész Izráelt és minden más nemzetet: "Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! ...Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen" (Ézsaiás 45:5-6).

Az izraeliták látszólag néha tényleg hitték, hogy más nemzeteknek is vannak isteneik, azonban mégis Jahvét tartották a legfőbb istenségnek. Minden olyan alkalommal azonban, mikor a henoteizmus vagy az monolatrizmus irányába sántikáltak és tévelyegtek, akkor mindig annak az igazságnak fordítottak hátat, amit Isten már a Szentírás ószövetségi részében kijelentett nekik. A Mózes ötödik könyvének 6:4 igerésze minden kétséget eloszlat afelől, hogy valójában hány igaz isten létezik: "Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!" A henoteista és a monoláter felfogás összeegyeztethetetlen a Biblia tanításával.

A Szentírás ez illetően teljesen világosan fogalmaz: csak egy Isten létezik. A henoteista/monoláter megközelítés éppen csak abban téved, hogy elismeri több isten létezését is. A teljes bibliai tanítás egy Isten létezésén csüng, ha ugyanis más istenek is léteznének, akkor Jézus Krisztusnak tulajdonképpen nem is kellett volna meghalnia, hiszen nyilván több más különböző út is vezet a mennybe.

Vegyük jól szemügyre a következő igerészt: "Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy" (1.Korinthusbeliekhez 8: 4). A bálványok csak "úgynevezett istenek" (1.Korinthusbeliekhez 8: 5). "Mindazonáltal nekünk egy Istenünk van" (1.Korinthusbeliekhez 8: 6).

Mikor Pál apostol Athénban járt, sok görög és római isten szobrát látta. Az athéniak városszerte mindenütt szentélyeket állítottak nekik. Egy oltár azonban különösen megragadta figyelmét. Ezen a következő szavak álltak: "AZ ISMERETLEN ISTENNEK" (Apostolok Cselekedetei 17:23). Tudatlanságukban a görögök annak az istennek is oltárt állítottak, akit netalán véletlenül kifelejtettek a isteneik csarnokából. Egyes henoteisták és monoláter hívek bizonyosan ezt az "ismeretlen istent" választották vallásos tiszteltük alanyául.

Mivel a görögök nyilván nem tudták, hogy ki volt ez az isten, Pál apostolnak lehetősége nyílt arra, hogy az "ismereten istenként" számontartott istent, a Biblia Istenét-, ég és föld Teremtőjét, hirdesse nekik. Az egy igaz Isten nem emberkéz által épített templomokban lakik. Mivel hát a görögök nem voltak képesek önerejeükből megtalálni az egy igaz Istent, így az egy igaz Isten jött el, hogy őket is egybegyűjtse szárnyai alá.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a henoteizmus / monolatrizmus / monolátria?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries