settings icon
share icon
Kérdés

Mi az új okirat-elmélet?

Válasz


Az új okirat-elmélet lényegében egy kísérlet arra, hogy kitöröljék a természetfeletti jelenségeket Mózes öt könyvéből, valamint hogy tagadják Mózes szerzőségét. A hipotézis szerint a Vörös tenger megnyílása, a teljes pusztai vándorlás idején aláhulló égi eledel, a manna, a vízfakasztás a kősziklából, mind csak szájhagyomány útján terjedő történetek voltak, azaz nem szemtanúk beszámolóján alapuló valós eseményekről van szó, hanem csupán a mesélő(k) színes képzeletének végtermékéről. A JEDP-elmélettel egyetemben az új okirat-elmélet is tagadja, hogy Mózes öt könyvét valóban Mózes írta volna. Ezek szerint négy, vagy több, írónak/szerkesztőnek kell tulajdonítsuk a művet, akik egy több száz évet átívelő történelmi periódus eltérő szakaszaiban éltek. Az új okirat-hipotézis a liberális teológia eszköze arra, hogy kétségbe vonja Mózes öt könyvének isteni ihletettségét és hitelességét.

Az új okirat-elmélet képviselői Mózes öt könyvének keletkezését valamikor Kr.e. 400 körülre teszik, vagyis nagyjából 1000 évvel a Mózes halála utáni időre. Ebből a feltevésből kiindulva azt a következtetést vonják le, hogy egy 1000 éves történet egyes elemei még akkor is elkerülhetetlenül megváltoznak, ha lehető legnagyobb pontossággal, hűen adják azokat át. Nem felejthetjük, hogy Mózes öt könyve a pusztai vándorlás ideje alatt keletkezett, mikor az izraeliták 40 évig járták a sivár vidéket Isten elleni lázadásuk miatt. Ha elfogadjuk azt az elképzelést, mely szerint a vándorlás eseményeit csak 1000 évvel azok megtörténte után jegyezték le, akkor olyan spekulációk előtt is kaput nyitunk, melyek a beszámoló hitelességét igyekeznek aláásni. Liberális teológusok hosszú évek óta törekszenek arra, hogy egyre jobban gyengítsék Isten Igéjét. Ennek egyik módszere pontosan az, hogy Szentírás történelmi hitelességét és a szerző személyét kérdőjelezik meg.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a liberális teológia nézetei megalapozottak-e. Ha Mózes öt könyve valóban csak a babiloni fogság után, Kr.e. 400-tól kezdődően, jegyzi le az eseményeket, mint azt az új okirat-elmélet képviselői állítják, akkor Mózes nem lehetett a könyv írója. Jézus Krisztus azonban maga mondta, „hogy nem olvastátok-é a Mózes könyvében, a csipkebokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákób Istene" (Márk 12:26). Az Úr Jézus ezzel világosan kijelenti, hogy Mózes jegyezte le az égi csipkebokor történetét, valamint az Exodus könyvét (Mózes harmadik könyve) is. Ebből következik, hogy hibás Mózes öt könyvének keletkezését a Mózes halála utáni ezredik évre datálni, hiszen ezzel tagadnánk Jézus azon szavait, melyek az Exodust Mózes könyvének titulálja.

Szilárd bizonyítékokkal rendelkezünk arra nézve, hogy Mózes írta a Pentateuch (Mózes öt könyve) másik négy könyvét is. Ezek mind tovább gyengítik az új okirat-hipotézist. Mikor például Péter apostol az Apostolok Cselekedetei 3:22 igehelyén Mózes ötödik könyvének 18:15 igerészére utal, akkor egyértelműen Mózesnek tulajdonítja az írást. Mielőtt Pál apostol az 5.Mózes 18:15-öt idézi a Rómabeliekhez írt levél 10:5-ben azt mondja, hogy Mózes írta azt.

Az új okirat-elmélet kétségbe vonja Jézus Krisztus, Péter-, és Pál apostol egybehangzó bizonyságait, hiszen mindhárman arról tanúskodtak, hogy a Pentateuch könyvei közül legalább hármat Mózes írt. A zsidó történelemtudomány és hagyomány is egyértelműen Mózest tartja a Pentateuch szerzőjének. Ez a tény csak tovább csökkenti az új okirat-elmélet hitelét. Az új okirat-elmélet pontosan az, mint aminek a neve is mondja, egy hipotézis, azaz egy feltevéseken alapuló elmélet. Az elmélet helyességét a mai napig sem sikerült bizonyítani függetlenül attól, hogy hány liberális teológus állítja ennek ellenkezőjét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az új okirat-elmélet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries