settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a politeizmus?

Válasz


A politeizmus a több isten létezésébe vetett hitet jelenti. Maga az elnevezés szóösszetétel, mely a „poli” (jelentése: „sok”) és a „teosz” (jelentése: „isten”) görög szavakból jött létre. Az emberiség történelme során a politeizmus volt a meghatározó istenszemlélet. Legismertebb ókori formáit a görög/római mitológiában találjuk (Zeusz, Apolló, Afrodité, Poszeidón, stb.), napjainkban pedig a több mint háromszázmillió istent ismerő hinduizmus rá a legékesebb példa. A hinduizmus, annak ellenére, hogy alapjában véve panteista, a többisten-hitet vallja. Érdekes megfigyelni, hogy általában a politeista vallásokban is van egy isten, aki magasabb rendű az összes többinél – például Zeusz a görög/római mitológiában, vagy Brahman a hinduizmusban.

Egyesek szerint a Biblia ószövetségi része politeista. Való igaz, hogy egyes igeversek „isteneket” említenek, többes számban (2Móz 20:3; 5Mz 10:17; 13:2; Zsolt 82:6; Dán 2:47). Izráel népe pontosan tudta, hogy csak egy igaz Isten létezik, ám gyakran nem ennek megfelelően éltek, és újra meg újra a bálványimádás és idegen istenek tiszteletének a bűnébe estek. Mire véljük tehát a fent említett és egyéb igeverseket, ahol több istenről esik szó? Fontos tudnunk, hogy a héber elohím szóval az egy igaz Istent és a hamis isteneket/bálványokat egyaránt jelölték, és hasonló szerepet töltött be, mint a magyar „isten” szavunk.

Ha valamit „istennek” nevezünk, még nem jelenti azt, hogy Istennek is hisszük. Az „isten” kifejezést többes számban említő ószövetségi igék túlnyomó többsége hamis istenekről beszél, akiket isteneknek mondanak, bár valójában nem azok. Ezt a magyarázatot tükrözi például a 2Királyok 19:18: „Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő.” Figyeljük meg, mit mond a Zsoltárok 82:6-7: „Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a Felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember.”

A Biblia határozottan a politeizmus ellenében foglal állást. Az 5Mózes 6:4-ben így olvassuk: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” A Zsoltárok 96:5 ezt mondja: „Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója.” A Jakab 2:19-ben pedig ez áll: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” Egyetlen Isten létezik csupán. Hamis istenek és állítólagos istenek vannak ugyan, de igazi Isten nincs több, csak egy.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a politeizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries