settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan reagáljon a hithű keresztény arra az állításra, ha valaki Jézus Krisztus reinkarnációjának vallja magát?

Válasz


Időnként fel-felröppen a hír, hogy valaki Jézus reinkarnációjának, azaz testben való, új földi megjelenésének mondja magát. Ezen személyek közül egyesek sokszor valóban hasonlítanak Jézus Krisztusról elterjedt képzőművészeti alkotásokra, amelyek persze a legjobb esetben is csak absztrakciók és a fantázia termékei. Rendszerint aztán ezek — a magukat Jézus második eljövetelének kikiáltó — személyek egy időre követőkre is tesznek szert. Ezután különféle körülmények összjátékának köszönhetően mindegyikről bebizonyosodik, hogy csak egy csaló és sarlatán. A szellemi tökéletesség, és a tökéletes életvezetés álcájának fenntartása ugyanis tetemes erőket emészt fel. Mindezek fényében igyekszünk tehát megválaszolni a kérdést, hogy a hivő — vagy épp a hitetlen — embertársunk hogyan álljon ahhoz, ha valaki Jézus Krisztus reinkarnációjának mondja magát.

Az első dolog, amit rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a reinkarnáció tana határozottan nem egy bibliai koncepció. A Biblia világos tanítása szerint minden ember pontosan egyszer hal meg, testi halála után pedig mindenki meg kell álljon Isten ítélőszéke előtt (Zsidókhoz 9:27). Az egymást követő újjászületések parttalan sodródása, melyet az emberek a halál és újabb inkarnációk végtelenül forgó mókuskerekében mintegy fogolyként szenvednek el, a hinduizmusból és a buddhizmusból ered. Soha sem volt bibliai tanítás és nem is lesz az. Jézus Krisztus második eljövetele sem Jézus urunk újbóli megtestesüléséről, újjászületéséről szól majd.

Jézus Krisztus második eljöveteléről a Jelenések könyvének 19:11-16 igerészében nagy részletességgel olvasunk. Már csak ebből az igehelyből is egyértelműen kitűnik, hogy nem Jézus reinkarnációjáról van szó, hanem az Úr Jézus dicsőséges visszatéréséről. A mindenható Teremtő Isten immáron nem kiszolgáltatott csecsemő a formájában születik meg erre a világra, mint első eljövetelénél, hanem ugyanabban a megdicsőült általszegezett testben jelenik meg, amiben halála után tanítványai (és mások is) többször találkoztak Vele, és amiben végül felment az égi szentélybe az Atya trónjának jobbjára (Apostolok Cselekedetei 1:11). Mind az ószövetségi, mind pedig az újszövetségi iratok teljesen egybehangzóan és konzekvensen azt tanítják, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor, az Úr ama "nagy és félelmetes" napján világszerte nagy felfordulás fog uralkodni. Ez az Isten Igéje által "nagy nyomorúságnak" nevezett korszak második felének végén lesz. Jézus Krisztus ekkor győztes harcosként tér majd vissza, nem pedig a Béke Hercegeként.

Jézus jó előre figyelmeztetett minket, hogy sok hamis próféta árad majd ki a világba. Az Ige tükrében biztosan állítható, hogy minden olyan személy, aki Jézus reinkarnációjának állítja magát, hamis prófétának minősül. Lukács evangéliumának 17:23-24 igerészében Jézus a következő kijelentést teszi: "És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; de ne menjetek el, és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján." (Lásd még a Máté 24:23-25 igehelyet is.) Jézus azt mondja, hogy második eljövetele félreérthetetlen lesz, azaz semmi kétség nem fér majd hozzá. Éppannyira nyilvánvaló lesz, mint egy hatalmas villámlás a sötét éji égbolton.

Mindenki, aki azt állítja magáról, hogy ő Jézus reinkarnációja hamis tanokat terjesztő hazug, hamis prófétának-, vagy hazug embernek tekintendő. Ne szenteljük nekik figyelmünket és időnket, pénzt se adjunk nekik. A reinkarnáció egy teljesen bibliamentes és bibliaellenes tan. Jézus Krisztus második eljövetele, amint arról a Szentírás bizonyságot tesz, kicsit sem a reinkarnációra hasonlító módon megy majd végbe. Jézus egyszer született meg testben e földre, egyszer halt kereszthalált, és támadott fel a halálból. Ő a mi üdvözítő Megváltónk, Aki ma is így szól: "élek örökkön örökké" (Jelenések 1:18).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan reagáljon a hithű keresztény arra az állításra, ha valaki Jézus Krisztus reinkarnációjának vallja magát?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries