settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a halottak keresztsége?

Válasz


A halottak keresztsége egy olyan nem-biblikus gyakorlat, melynek keretében egy már elhunyt ember helyett és helyébe keresztelnek meg egy élő személyt, hogy az elhunyt ember hitét nyilvánosan megvallják. Erre a szokásra lényegében úgy tekinthetünk, mint egy halott személy megkeresztelésére.

Ez a gyakorlat az 1.Korinthusbeliekhez 15:29 igerész félreértelmezéséből ered: „Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?" Ez valóban egy nehezen értelmezhető igevers, azonban ha a Szentírás más -idevonatkozó- részeivel összevetjük, akkor jól kitűnik, hogy nem azt jelenti, hogy az elhunyt egy másik élő személyen keresztül megkeresztelkedhet és így lelki üdve lehet. A megkeresztelkedés egyébként sem a megváltás előfeltétele (Efézusbeliekhez 2:8;Rómabeliekhez 3:28; 4:3; 6:3-4). A szóban forgó igerész egésze (12.-29. versig) a megváltás bizonyosságáról szól, nem pedig a halottak megkereszteléséről.

Hogy pontosan kik és miért keresztelkedtek meg a halottakért, nem tudjuk. Ez egy elég rejtélyes igerész, melyet nem kevesebb, mint 30 módon próbáltak már meg értelmezni. 1. A 29. vers szövegének legkézenfekvőbb értelmezése szerint egyes emberek a halottakért keresztelkedtek meg. Az igerész azt is állítja, hogy ha a feltámadás nem létezik, akkor az élők jelenlegi keresztsége is hiábavaló. 2. Pál apostol esetleg egy akkori pogány szokásra hivatkozhatott, hiszen szembetűnő módon "azok"-ról és nem "rólunk" beszél. Az is meglehet, hogy Pál a korinthusbeli gyülekezetben dívó babonás és biblia-ellenes gyakorlatra utal, melynek keretében a haláluk előtt meg nem keresztelkedett gyülekezeti tagok helyében keresztelkedtek meg a hívők. 3. Bárhogy is közelítsük meg a témát, Pál apostol egyik esetben sem helyesli ezt a gyakorlatot. Sokkal inkább érvelésén keresztül próbálja rádöbbenteni a híveket arra, hogy amennyiben nincs feltámadás, akkor ennek az egész felhajtásnak sincs semmi értelme nincs. A halottak keresztségének mormon gyakorlata minden bibliai alapot nélkülöz, továbbá teljesen értelmetlen. A halottak keresztségét már ókori görög pogány kultuszokban, és egyes mai szekták körében is megtaláljuk. Az ember örök jövőbeli helyét és állapotát azonban ez a praktika képtelen megváltoztatni, hiszen a lelki üdvünk kizárólag Jézus Krisztus kegyelmi ajándékénak elfogadásától függ. Ez egy olyan tudatos döntés, melyet még a földi életünkben kell meghoznunk (Lukács 16:26).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a halottak keresztsége?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries