settings icon
share icon
Kérdés

A "nevezd meg és máris a tied" tanítás bibliainak nevezhető?

Válasz


A „nevezd meg, és máris a tied" és a „jóléti-evangélium" tanai nem csupán biblia-mentesek, hanem számos tekintetben ellent is mondanak az evangélium igaz üzenetének, és Szentírás szellemiségének. A „nevezd meg, és máris a tied" tana napjainkban több néven és különböző változatban hangzik el igehirdetésekben. Hasonló jellemzőik mentén azonban egy csoportba lehet őket sorolni. A tan a legjóindulatúbb bírálatok szerint is a Szentírás félreértésén és félreértelmezésén alapszik, borúlátóbb megközelítések szerint pedig egy ordas eretnek tannal állunk szembe, mely a szektás eszmeiség több jegyét is magán viseli.

Az ún. Word of Faith-mozgalom (lásd kapcsolódó szócikkek) és a „nevezd meg, és máris a tied" üzenetnek valójában több köze van a new age ezotériájához, mint a bibliai kereszténység tanaihoz. Ahelyett azonban, hogy a gondolatainkkal megteremtenénk a minket körülvevő valóságot, mint ahogyan azt a new age egyes ágazatainak képviselői hirdetik, a „nevezd meg, és máris a tied"tanítója azt mondja, hogy a „hit-erőnket" kell használjuk, hogy valóságunk egyre jobban olyanná váljon, mint azt óhajtjuk, és hogy megkapjunk mindent, amire csak vágyunk. A hit gyakorlatilag egy merőben új értelmet kap: már nem azt jelenti, hogy „minden viszontagság ellenére bízz szent és szuverén Istenedben, hanem inkább azt, hogy „irányítsd úgy Istent, hogy mindent megadjon, amit csak akarsz." A hit valami erővé korcsul, aminek segítségével minden vágyunkat elérhetjük, és már nem egy olyan megingathatatlan bizalom, mely a megpróbáltatások és szenvedések idején is megtart bennünket.

A „nevezd meg, és máris a tied" mozgalom számos téren különbözik a bibliai kereszténységtől. Ez a tanítás valójában az embert isteníti, pontosabban az ember „hitét", mely még Istennél is magasabban áll. Az extrémebb Word of Faith-tanítók azt hirdetik, hogy az ember Istennel egyenlő lényként lett megteremtve, vagyis Isten és az ember valójában egy szellemi osztályba-, egy szellemi súlycsoportba tartoznak. Mivel ez veszélyes eretnek tan, mely tagadja a bibliai kereszténység alapjait, vagyis a Szentírást, ezért a „nevezd meg, és máris a tied" tanát szélsőségesen hirdető gyülekezetekre szektaként-, és nem hívő keresztényként kell tekintenünk.

Mind az ezoterikus okkult szekták, mind pedig a „nevezd meg, és máris a tied" tanítás elferdítik az igazságot, és abba a hamis eszmébe kapaszkodnak, mely szerint a gondolatok ereje képes megváltoztatni a valóságot. Legyen szó akár a pozitív gondolkodás mindent elsöprő erejébe vetett hitről, akár a jóléti-evangéliumról, mindkét esetben ugyanaz a dolog áll a háttérben, vagyis hogy amit gondolunk, és amit hiszünk arról, hogy történni fog velünk, pontosan az fog valóban megtörténni velünk. Ha negatív gondolataid vannak, vagy ha kevés a hited, akkor szenvedni fogsz és semmiképp sem kapod meg azt amit akarsz. Ha azonban tele vagy jó gondolatokkal és a hited is "elég nagy", akkor egy örömteli életre rendezkedhetsz be, amelyben minden a tied lesz, amire csak vágysz. Ez a hamis tanítás az ember egyik legalapvetőbb igényét célozza meg. Ezzel magyarázható az is, hogy miért annyira népszerű.

Míg a születetten bűnös ember számára igen vonzó az a gondolat, hogy a gondolkodás erejével és a hitével irányíthatja saját jövőjét, addig az egyedüli Isten, Aki magát a Szentírásban is kijelentette, számára viszont egy sértéssel is felér. Ahelyett, hogy elismernék Isten mindenek feletti hatalmát, mint ahogyan azt a Biblia tárja elénk, az „nevezd meg, és máris a tied" tanítás követői egy olyan hamis istent tisztelnek, aki nem is képes az emberi hit határain kívül hatni. Mikor azt tanítják Istenről, hogy Ő valójában csak arra vár, hogy megáldhasson téged minden jóval, egészséggel és boldogsággal, azonban semmit sem tehet, ha Neked nincs elég hited, akkor egy hamis képet közvetítenek Istenről. Ezen ábrázolás szerint már nem is Isten irányít, hanem az ember. Ez persze a szöges ellentettje annak, amit a Biblia tanít. Isten és cselekedetei nem függnek az ember hitétől. A Szentírásban számos példát találunk arra, hogy Isten megáldja, akit meg akar áldani, és meggyógyítja, akit meg akar gyógyítani.

Az „nevezd meg, és máris a tied" tanítással egy további gond, hogy nem ismeri fel, hogy maga Jézus Krisztus az a drága kincs, nemes gyöngy, amiért mindenünket érdemes odaadnunk (Máté 13:44). Ezzel szemben inkább csak úgy tekint személyére, mint egy eszközre, ami által mindent megkaphatunk most. Jézus Krisztus üzenete úgy hangzik, hogy aki követni akarja Őt, az " tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért" (Máté 16: 24-26)? Ezt az üzenetet jól mellé lehet állítani a jóléti-evangéliumnak, és máris látható az ordító különbség. A jóléti-evangélium önmegtagadás helyett féktelen vágyteljesítésről szól. A cél nem az, hogy minél inkább Krisztusra hasonlítsunk, hanem hogy itt és most mindent megkapjunk. Már csak ebből is látszik, hogy ez hogyan mond ellent Megváltónk szavának.

A Biblia tanítása szerint "mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2.Timótheushoz 3: 12). A jóléti-evangélium szerint azonban minden szenvedés, melyet az életben tapasztalunk, csupán a hitünk hiányára vezethető vissza. A jóléti-evangélium teljes üzenete kizárólag akörül forog, hogy minden lehetséges földi jó a miénk legyen. János apostol első levelének 2:15 igehelyén azonban az áll, hogy "Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak", hiszen a világ szeretete ellenségeskedés Istennel szemben (Jakab 4:4). A jóléti evangélium üzenete valójában szándékosan sem térhetne el jobban a Biblia üzenetétől.

A Your Best Life Now című könyvében a jóléti-evangéliumot hirdető Joel Osteen szerint a minősigibb családi élet, az erősebb házassági kapcsolat, a jobb beosztás kulcseleme csupán annyi, hogy "egy egyszerű, de mégis alapvető paradigmaváltás által megváltoztathatod az élethez való hozzáállásodat, és ez segít elérned mindazt, ami valóban fontos neked". Mennyire különbözik ez az üzenet is attól a bibliai tanítástól, mely szerint ez az élet és ez a világ az elkövetkező világnak csupán árnyéka. A jóléti-evangélium központi üzenete nem más, mint hogy szerezzünk meg most mindent vagyont, amit csak lehet, míg Jézus Krisztus azt mondta, hogy "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is" (Máté 6:19-21).

Jézus Krisztus nem azért jött, hogy nekünk itt és most egészséget és boldogságot hozzon. Ő azért jött, hogy egyszer és minden korra megmentsen minket a bűneink örök következményétől, hogy immáron Vele tölthessük az örökkévalóságot teljes örömben. Jézus Krisztus követése nem azt jelenti, hogy az ember minden anyagi dolgot megszerez, amire valaha csak vágyott, hanem azt, hogy az ember már az itteni létben megtapasztalhatja, milyen az igazi élet, az egyetlen út, mely az örökkévalóságban folytatódik majd tovább. Ne az legyen tehát a célunk, hogy a lehető legkényelmesebb és legjobb életre törekszünk, hanem inkább hogy mi is azt mondhassuk Pál apostollal együtt, "hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek" (Filippibeliekhez 4: 11)

EnglishVissza a magyar oldalra

A "nevezd meg és máris a tied" tanítás bibliainak nevezhető?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries