settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a bővölködés evangéliumáról?

Válasz


A bővölködés evangéliuma vagy másképpen a jóléti teológia vagy a „Hit szava” irányzat követői arra biztatják a keresztényeket, hogy használják Istent, holott a bibliai kereszténység ennek éppen az ellenkezőjéről szól: Isten akarja használni a hívőt! A Hit szava avagy a jóléti teológia úgy gondolkozik a Szent Szellemről, mint egy erőről, amelyet a hívő vágyai elérésnek a szolgálatába állíthat. Pedig a Szent Szellem a Biblia tanítása szerint egy Személy, aki képessé teszi a hívőt Isten akaratának a megcselekvésére. A bővölködés evangéliumát hirdető mozgalom nagyon hasonlít azokra a kapzsiságukról ismert kártékony szektákra, amelyek a korai egyházba is beférkőztek. Pál és a többi apostol nem fogott kezet a tanítókkal, akik ilyen eretnekséget hirdettek, hanem veszélyes tévtanítóknak bélyegezték őket, és óva intették tőlük a keresztényeket.

Pál is ilyen férfiakra figyelmezteti Timóteust az 1Timóteus 6:5 és 9-11. versekben. „Megbomlott elméjűeknek” nevezi őket, mivel azt gondolták, hogy istenfélelmükkel valamiféle nyereségre tehetnek szert, és a gazdagság utáni vágyuk csapdába csalta, majd „pusztulásba és romlásba” döntötte őket (9. v.). Aki meg akar gazdagodni, olyan útra lép rá, melynek veszélyére így figyelmezteti Isten a keresztényeket: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.” (10. v.) Ha a gazdagság követendő cél lenne az istenfélő emberek számára, nyilvánvalóan Jézus is törekedett volna rá. De Jézus nem így tett, hanem azt választotta inkább, hogy ne legyen hol lehajtania a fejét (Mt 8:20), és tanítványait is erre bátorította. Itt kell megjegyeznünk, hogy egyetlen tanítvány törődött csupán a gazdagsággal: Júdás.

Pál azt mondta, hogy a nyerészkedés olyan, mint a bálványimádás (Ef 5:5), és óva intette az efézusi híveket mindazoktól, akik erkölcstelen vagy nyerészkedő üzenetet hirdetnek (Ef 5:6-7). A jóléti teológia nem engedi, hogy Isten a saját tetszése szerint munkálkodjon, azaz nem vallja Istent a mindenség Urának, aki a beleegyezésünk nélkül is bármit megtehet. A Hit beszéde teológiai irányzatban a hit nem az Istenbe vetett feltétlen bizalmat jelenti, hanem egyfajta módszert azon szellemi törvényszerűségek irányítására, amelyek állítólag a világban működnek. Amint arra a „Hit szava” elnevezés is utal, e mozgalom követői azt tanítják, hogy a hit inkább abban áll, hogy mit mondunk, mintsem abban, hogy kiben bízunk, vagy milyen igazságokat fogadunk el, majd ragaszkodunk azokhoz teljes szívünkből.

A Hit szava mozgalom előszeretettel használja a „pozitív megvallás” kifejezést, azt állítva, hogy a szavak önmagukban is teremtő erővel bírnak. A mozgalom tanítói szerint a szavaink határozzák meg, hogy mi fog történni velünk. Megvallásainkat – és különösen az Istenhez intézett kéréseinket – pozitívan és kételkedés nélkül kell kimondanunk, és akkor Istennek válaszolnia kell rájuk (mintha az ember bármire is kötelezhetné Istent!). A hitünktől függ tehát, hogy Isten meg tud-e áldani bennünket. A Jakab 4:13-16 határozottan ellentmond ennek a tanításnak: „Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.” Vagyis nemhogy a jövőnket nem tudjuk irányítani a szavainkkal, de még csak azt sem tudjuk, hogy a holnap mit hoz a számunkra, és élünk-e még akkor egyáltalán!

A Biblia nem fektet hangsúlyt a vagyonszerzésre, sőt: óva int attól, hogy gazdagságra törekedjünk. A híveknek – és különösen az egyházi vezetőknek (1Tim 3:3) – távol kell tartaniuk magukat a pénz szerelmétől (Zsid 13:5), mert minden gonoszság abból ered (1Tim 6:10). Jézus így figyelmeztet: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg." (Lk 12:15) Jézus az evilági gazdagságot hangsúlyozó Hit szava mozgalommal éles ellentétben így tanított: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják” (Mt 6:19). A bővölködés teológiája és az Úr Jézus Krisztus evangéliuma közti kibékíthetetlen ellentétet Jézusnak a Máté 6:24-ben olvasható szavai foglalják össze a legjobban: „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak!”

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a bővölködés evangéliumáról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries