settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk profetikus szolgálat alatt?

Válasz


A profetikus szolgálat, a legtöbb karizmatikus gyülekezet olvasatában, egy olyan szolgálati (és részben gyülekezeti) formát jelent, ami olyan közösségekre jellemző, melyek az egyház vezetését illető kérdésekben új isteni kinyilatkoztatásokra és a prófétálás ajándékára támaszkodnak. Azok, akik érintettek ebben, öttagú-, vagy ötosztatú szolgálatként is szoktak rá hivatkozni, és úgy tartják, hogy Isten napjaink egyházában állítja helyre a bibliai próféta és apostol tisztségét.

Az Ószövetségben sok prófétai szolgálatot találunk. Ennek az az oka, hogy Isten prófétákon keresztül intette népét a lázadás és keménnyakúság ellen, valamint hogy rajtuk keresztül bátorította és istápolta őket a bajok idején. Dávid király uralkodásának alatt (2.Sámuel) mások mellett Nathan próféta is közvetítette Isten Igéjét Dávidnak, amelyben Isten iránymutatást adott a királynak, máskor pedig szembesítette őt a Betshebával való bűnével. Természetesen az olyan bibliai szereplők, mint Ézsaiás, Jeremiás, Hóseás, Ámosz, Mikeás, Zakariás stb. is profetikus szolgálatot vittek, elvégre próféták voltak. A próféta hivatása az Istentől jövő szózat hamisítatlan továbbadása volt. A próféta elhívásához hűen tanít, mutat utat, ad tanácsot, és amennyiben szükséges, meg is int.

Az Újszövetségben másokat is találunk, akiknek prófétai szolgálatuk volt. Egyes embereket Isten olyan szellemi ajándékokkal vértezett fel, melyek által képesek jó vezetők lenni, helyes intelmeket közölni. A Szentírás részletesen szól a prófétálás ajándékáról a Korinthusbeliekhez írt első levél 12:10-, és az Efézusbeliekhez írt levél 4:11 igehelyein. Fontos megjegyeznünk, hogy ez az ajándék az egész gyülekezet építésére adatott (Efézusbeliekhez 4:12). A próféta a gyülekezet nyilvánossága előtt kell szólja és hirdesse Isten Igéjét, hogy a hívők minél jobban megérthessék Isten szándékait, valamint hogy bensőségesebben megismerhessék a gyülekezet életére és működésére vonatkozó akaratát.

Mi úgy hisszük, hogy korunk igazi profetikus szolgálata nem más, mint Isten Igéjének hű, hamisítatlan és világos hirdetése. A prófétálás ajándéka korunkban Isten írt Igéjének a "továbbadása", nem pedig új mennyei kijelentések fürkészése, és vélt új kijelentések közlése. A korai egyház életét kísérő jelek célja az volt, hogy addig mutassák az utat, míg Isten kijelentése ki nem teljesedik, továbbá hogy az apostolok úttörő munkáját segítse, és mintegy isteni pecséttel lássa azt el. Amint aztán a Szentírás teljes tartalma eljutott az emberiséghez, és az apostolok is meghaltak, a csodatevő erők — szerepüket betöltvén — alábbhagytak az egyházban. Ez abból is kitűnik, hogy míg az Újtestamentum korábbi könyvei, mint a Korinthusbeliekhez írt első levél és az Efézusbeliekhez írt levél, említést tesz ezekről a szellemi ajándékokról, addig az olyan későbbi könyvek, mint a Timótheushoz írt első és második levél már nem. Mivel a Szentírás kijelentése teljes és lezárt, ezért teljességgel elegendő arra, hogy általa hűen tudjuk követni Urunkat. A Timótheushoz írt második levél 3:16-17 igerésze nagyon világosan beszél erről (lásd még Zsidókhoz 1:1-2). Isten nem tartja szükségesnek, hogy bármit is hozzáfűzzön a teljes Igéjéhez.

Napjainkban számos, a profetikus szolgálatban érintett, keresztény hiszi azt, hogy a prófécia folyamatos és progresszív természetű. Egyesek közülük új mennyei kijelentések birtokosaként állítják be magukat. Azok az egyházak és gyülekezetek, ahol a profetikus szolgálat jelen van, hajlanak arra, hogy álmokat fejtsenek, jövőbeli eseményeket jósoljanak, és hogy nyelveken szóljanak. Teszik ezt annak ellenére, hogy az Újszövetségből ismert nyelveken szólás ajándéka (egy természetfeletti képesség, mely által az ember olyan nyelven szól tisztán és érthetően, amit maga sem ismer, hogy továbbadhassa az evangélium örömhírét) esetén nem olyan nyelveken szólásról van szó, mint ahogyan azt ma praktizálják.

A Biblia szövege teljes. Nem véletlen, hogy a Szentírás maga figyelmeztet mindenkit, hogy nehogy valaki hozzátegyen Isten beszédeihez (Jelenések 22:18). Így tehát a próféciára, mint Isten vélt "új" Igéjének közvetítőjére, semmi szükség sincs már.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk profetikus szolgálat alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries