settings icon
share icon
Kérdés

Tényleg erő rejlik a pozitív gondolkodásban?

Válasz


A pozitív gondolkodás egyik meghatározása valahogy így hangozhat: „gondolkodási folyamataink tudatos felülvizsgálata a javításra szoruló területek beazonosítására, valamint a gondolataink célirányos és pozitív átformálása a megfelelő eszközökön keresztül." Magában a pozitív gondolkodásban persze nincsen semmi kivetniveló. Problémává akkor válik, mikor az emberek valamilyen természetfeletti erőt tulajdonítanak neki. Az égbekiáltóan hamis tanítások, és a felvizezett teológiai nézetek korában a pozitív gondolkodás intézménye az egyik leggyakoribb elméleti hibának bizonyul. A hamis tanítások egyik közös vonása az, hogy egy adott emberi eszmét abszolút igazságként állítanak be. A pozitív gondolkodás mantrája is csak egy ilyen emberi eszme.

A pozitív gondolkodás erejét Dr. Norman Vincent Peale The Power of Positive Thinking (1952), azaz A pozitív gondolkodás ereje című könyvében népszerűsítette. Peale állítása szerint az ember képes jövőbeli események kimenetelének megváltoztatására pusztán gondolatai erejével. A pozitív gondolkodás eszméje az önteltségbe hajló önbizalmat, és a saját magunkba vetett hitet propagálja. Elkerülhetetlenül vezet a „vonzás törvényének" hamis tételének elfogadásához. Ezt Peale így határozta meg: „Mikor a legjobbra számítunk, akkor az elménk egy mágneses erőt bocsát ki, ami a vonzás törvényén keresztül a legjobbat hozza el életünkbe." Ez az elmélet persze minden biblia alapot nélkülöz. Pontosabban megvizsgálva azt is felismerhetjük, hogy ez az eszme valójában Biblia szellemével és tartalmával élesen szembemegy.

A pozitív gondolkodás ereje című könyvében, Peale megbukott vallási eszmék, és szubjektív természetű pszichológiai elméleteket is segítségül hív, hogy a hitről és reményről alkotott hamis képzeteit hirdesse. Elmélete az önsegítő mozgalomból nőtte ki magát. Ez a mozgalom azt vallja, hogy az ember képes önnön erőfeszítéseiből saját valóságának megalkotására a megfelelő mentális képek és a kellő akaraterő segítségével. A valós dolgok azonban igazak is, az igazságot pedig a Szentírás kijelentésében találjuk meg. Nem lehet valóságot teremteni azáltal, hogy fantáziáláson és irányított gondolatokon keresztül egyszerűen „életre hívjuk" amit elképzeltünk. Peale elmélete már csak azért is hibás, mert nem az igazság fundamentumára vetette alapjait.

A pozitív gondolkodás szószólói elméletük alátámasztása végett kutatási eredményeikre hivatkoznak. Azonban ezen eredmények hitelessége további vita tárgyát képezi. Egyes kutatások azt sugallják, hogy létezik valós korreláció a pozitív hozzáállás és a későbbi teljesítmény között, azonban ez még messze nem jelenti azt, hogy az elme tényleg képes valóságot kreálni. A kutatás eredményei arra mutatnak rá, hogy pozitív hozzáállású emberek nagyobb eséllyel rendelkeznek magasabb önbecsüléssel, tovább az ő esetükben a mindennapi élmények szubjektív megítélése is jobb, mint a pesszimista alanyok kontrollcsoportjában. Ugyanakkor nem létezik alapos bizonyíték azon elmélet igazolására, mely szerint a gondolatok ereje képes egy adott dolog/helyzet jövőbeli kimenetelét döntően befolyásolni. A pozitív gondolkodás nem hordoz magában semmilyen olyan erőt, mely által képesek volnánk a jövő megváltoztatására.

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok Atyjától száll alá" (Jakab 1:17), és nem pedig a pozitív gondolkodásunk szüli azokat. Minden ajándék legmagasabbika pedig a hívőben lakó Szent Lélek (Lukács 11:13). A Biblia tanítása szerint az ember nem válhat jóvá saját törekvései és erőfeszítései által (Ézsaiás 64:6). Az egyetlen bennünk lakozó jóság és igazság Jézus Krisztus érdeme, Aki saját eredményét a mi számlánkon írta jóvá (Efézusbeliekhez 2:1-5; Filippibeliekhez 3:9). Mikor a Szent Lélek már lakozást vett bennünk, elkezdi a megszentelés folyamatát életünkben, melynek során az Ő átformáló és újjászülő ereje egyre jobban és jobban Jézus Krisztus képére változtat el bennünket.

Ha valóban fejleszteni akarjuk magunkat és elköteleztük magunkat a pozitív változások mellett, akkor többre lesz szükségünk, mint a pozitív gondolkodás erejére. Az igazi spiritualitás mindig a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat körül forog, azzal kezdődik és vele ér véget. A Szent Lélek az, Aki kulcsszerepet játszik életünk jótékony átalakításában, nem pedig „tudatosan irányított" gondolataink vagy saját izzadságunk. Ahogyan minél jobban át- és átadjuk magunkat a Szent Léleknek, úgy egyre jobban át is fog minket formálni. Ahelyett, hogy pszichológia rizsákban-, álvallásos és áltudományos könyvekben-, valamint saját pozitív gondolataink erejében keresnénk a segítséget, abban kell jobban bíznunk, amit Isten már rég megadott nekünk Szent Lelke által: „ Bennünk pedig Krisztus értelme van" (1 Korinthusbeliekhez 2:16).

EnglishVissza a magyar oldalra

Tényleg erő rejlik a pozitív gondolkodásban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries