settings icon
share icon
Kérdés

Jézus Krisztus és Sátán valóban testvérek volnának?

Válasz


Nem, Jézus Krisztus és Sátán nem testvérek. Jézus Krisztus maga Isten, Sátán pedig csak egy teremtményei közül. Nem, hogy Jézus és Sátán nem egymás testvérei, de valójában úgy különböznek egymástól, mint a nappal az éjtől. Jézus Krisztus a testté lett Isten, vagyis örökkévaló, mindentudó, omnipotens. Sátán, a bukott angyal, ezzel szemben csak egy eszköz Isten kezében, akit Isten saját céljainak kivitelezésére hozott létre. A tanítás, mely kimondja, hogy Jézus Krisztus és Sátán „szellemi testvérek" a mormonok (Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) — és bizonyos fokig a Jehova tanúinak — egy további hamis tantétele. Mindkét csoport helyes megnevezése a szekta, ugyanis tagadják az alapvető és központi bibliai tanításokat. Míg nem átalkodnak Jézust vagy Istent szájukra venni és a megváltásról beszélni, addig a legalapvetőbb és leglényegibb bibliai tantételekről istenkáromlóan vélekednek, és eretnek tanokat vallanak. (Kérjük vegye figyelembe, hogy manapság a legtöbb mormon vehemensen tagadja, hogy abban hinne, hogy Jézus Krisztus és Sátán testvérek. Ez a felfogás azonban kétségkívül a korai mormonok hitének részét képezte.)

A tanítás, mely szerint Jézus Krisztus és Sátán „szellemi testvérek", abból fakad, hogy a mormonok félreértik a Szentírást illetve, hogy saját kárukra tudatosan elferdítik tartalmát, valamint abból, hogy egyes Biblián kívüli írásokat is Istentől ihletettnek vélnek. Röviden: egyszerűen teljesen lehetetlen, hogy egy épeszű hermeneutikai módszertan alkalmazása mellett valaki azt vegye ki a Bibliából, hogy Jézus és Sátán „szellemi testvérek." A Szentírás félreérthetetlenül adja mindenki tudtára, hogy Jézus Krisztus teljességgel Isten, nem pedig valami demiurgoszi istenszerűség, kiben a mormonok és más hasonló szekták hisznek. Isten Igéjéből azt is megérthetjük, hogy Isten a teremtése felett áll, vagyis hogy Ő egy transzcendens Isten, ami egyben azt is jelenti, hogy semmiképp nem lehet Jézust, a Teremtő Istent, és Sátánt, a teremtményt, egymással összehasonlítani.

A mormonok hite szerint Jézus Krisztus volt a Mennyei Atya Isten első „szellemi gyermeke", kinek Isten számos felesége közül az egyik adott életet. Ahelyett, hogy a mormonok elismernék Jézus Krisztust az egy igaz Istennek, ők úgy tartják, hogy Jézus Istenné vált, mint ahogyan egy napon ők is istenekké válnak majd. A mormon tanítás szerint, Jézus Krisztusnak Isten első „szellemi gyermekeként" kiemelkedő rangja volt Sátán (Lucifer) felett is, aki Isten második gyermeke- és egyben Jézus „szellemi testvére" — is volt. Ennek bizonyítására ironikus módon a Kolossébeliekhez írt levél 1:15 részét idézik, mely így hangzik: „A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született". Azt azonban szándékosan figyelmen kívül hagyják, hogy mi van megírva rögtön a következő igerészben, a 16. versben: „Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek". A „minden, ami van"-ba — a királyi trónokkal, uraságokkal és fejedelemségekkel egyetemben — Sátán és minden démona is beleértendő.

Csak akkor hihetjük, hogy Jézus Krisztus és Sátán „szellemi testvérek", ha tagadjuk a Szentírás világos tanítását. A Biblia teljesen érthetően adja tudtunkra, hogy Jézus Krisztus teremtett mindent. Ő a háromosztatú Isten második személye, aki teljességgel Isten. Jézus Krisztus a Szentírás számos passzusában állította, hogy Ő Isten: „Én és az Atya egy vagyunk" (János 10:30). Jézus nem azt mondta, hogy Ő egy másik, alacsonyabb rangú Isten volna, hanem azt jelentette ki, hogy Ő teljességgel Isten. János evangéliumának 1:1-5 igerészében még világosabb, hogy Jézus Krisztus nem teremtett lény, ellenben a mindenek Teremtője: „Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett" (János 1:3). Mennyivel érthetőbben lehet ezt még kifejezni? A „Minden" szó szó szerint mindent jelent, vagyis Sátánt és minden teremtett bukott angyalát is. Sátán a Szentírásban Isten ellen lázadó bukott angyalként van feltüntetve, Jézus Krisztus pedig Istenként. Az egyetlen kapcsolat, ami a mai napig fennáll Jézus Krisztus és Sátán között, az a Termtő és a teremtménye közötti kapcsolat, az igaz bíró és a bűnös teremtmény viszonya.

A mormonokhoz hasonlóan, a Jehova tanúi, is azt tanítják, hogy Jézus Krisztus és Sátán „szellemi testvérek". Míg egyes mormonok és tanúk próbálják a margóra szorítani ezt a tantételt, ami olyan mintha csak a bibliai tanítás antitézise volna, addig szervezeti szinten pontosan ezt hiszik, illetve ez hivatalos doktrinájuk részét képezi.

A mormonok nem csak abban hisznek, hogy Jézus Krisztus és Lucifer „Elohim szellemi gyermekei", hanem abban is, hogy valójában az emberek is ilyen szellemi gyermekek. Más szavakkal, hiszik, hogy „Isten, az angyalok, és az emberiség mind ugyanazon fajhoz tartoznak, azaz mind egy nagy család részei." Ezért hiszik azt, hogy egy napon éppen olyan Istenné válhatnak, mint Jézus Krisztus és az Atya Isten. Ahelyett, hogy felismernék a Bibliában azt a határozott kettéválasztást, mely Isten és a Isten teremtése között fennáll, inkább abban hisznek, hogy egy napon ők maguk is Istenné válnak. Ez persze ugyanaz a régi fáradt hazugság, amit Sátán az Éden Kert óta súg az emberiség fülébe (Genezis 3:15). Isten trónjának bitorlásának vágya láthatóan járvány módjára dönti lázba az emberi elméket és szíveket.

Máté evangéliumának 16:15 igerésze megörökíti, amint Jézus Krisztus egy nagyon-nagyon fontos kérdést tesz fel tanítványainak: „Ti pedig kinek mondotok engem?" Ez a kérdés azért olyan hallatlan jelentőségű, mert az erre a kérdésre adott választól függ a lelki üdvösségünk, vagyis az egész öröklétünk. Erre a kérdésre a mormonok és a Jehova tanúi azonban sajnos rossz feleletet adnak. Szerintük Jézus Krisztus és Sátán szellemi testvérek. Ez azonban egy hamis állítás. Jézus Krisztus maga a Fiú Isten, „Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kolossébeliekhez 2:9). Ő teremtette Sátánt, aki Isten elleni lázadásának végső igaz ítéleteként a tűznek a tavába vettetik majd. Az Ítélet napján azonban sajnos sokan mások is, akik bedőltek Sátán hazugságainak, ugyanabban a sorsban osztoznak majd, mint Sátán és démonjai. A mormonok és a Jehova tanúinak istene nem azonos azzal az Istennel, aki a Szentírásban jelentette ki magát. Ha nem bánják meg bűneiket, nem jutnak el Isten ismeretére, és nem dicsőitik az egy igaz Istent, akkor semmi reményük sincs a megváltásra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus Krisztus és Sátán valóban testvérek volnának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries