settings icon
share icon
Kérdés

Biblikus-e az univerzalizmus/egyetemes üdvösség tana?

Válasz


Az univerzalizmus az a nézet, ami szerint mindenki üdvözülni fog. Manapság sokan vallják az egyetemes üdvösség nézetét — hitük szerint minden ember végül a mennyben fog kikötni. Lehet, hogy egy részük a pokolbeli örök kínszenvedés elborzasztó gondolata miatt utasítja el a Szentírás tanítását ebben a témában. Mások Isten szeretetének és könyörületességének túlhangsúlyozása — és az Ő igazságosságának és igazságszolgáltatásának háttérbe szorítása — miatt hiszik, hogy Isten végül meg fog könyörülni minden emberen. A Szentírás viszont azt tanítja, hogy igenis lesznek olyanok, akik az örökkévalóságot a pokolban fogják tölteni.

Először is, a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy a megváltásban nem részesülő emberek a pokolban fognak lakni. Jézus saját szavaival erősíti meg, hogy a mennyben töltött idő a megváltottaknak ugyanaddig tart, mint a megváltást elutasítóké a pokolban. A Máté 25:46-ban ezt olvassuk: „És ezek [a nem üdvözülők] elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” Ez alapján az igevers alapján a nem üdvözülők büntetése éppen annyira örökkévaló, mint az igazak élete. Vannak, akik szerint a pokolban lévők végül megszűnnek létezni, de az Úr maga erősíti meg, hogy a büntetés örökké fog tartani. A Máté 25:41 és a Márk 9:44 a poklot az „örök tűz” és „el nem alvó tűz” kifejezésekkel írja le.

Hogyan lehet elkerülni ezt a ki nem alvó tüzet? Sokan abban hisznek, hogy minden út — minden hit és vallás — a mennybe vezet, vagy hogy Isten szeretete és irgalma olyan hatalmas, hogy Ő mindenkit be fog engedni a mennybe. Isten valóban telve van szeretettel és irgalommal, ezek a tulajdonságok késztették arra, hogy elküldje Fiát, Jézus Krisztust a földre, hogy meghaljon értünk a kereszten. Jézus Krisztus az a kizárólagos ajtó, ami a mennyei örökkévalóságba vezet. A Cselekedetek 4:12 szerint „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1 Timóteus 2:5). A János 14:6-ban ezt mondja Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” János 3:16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Nem teszünk eleget az üdvösség feltételeinek, ha visszautasítjuk Isten Fiát. (János 3:16, 18, 36).

Ezeknek az igeverseknek a segítségével egyértelművé válik, hogy az univerzalizmus és az egyetemes üdvösség nézete nem biblikus nézetek. Az univerzalizmus közvetlenül ellentmond a Szentírás tanításának. Sokan azzal vádolják a keresztyéneket, hogy intoleráns, „zártkörű” társaság. Emlékezzünk arra a tényre, hogy az említett szavak magától Krisztustól származnak. Nem a keresztyének dolgozták ki ezeket a nézeteket; csak azokat állítják, amiket az Úr mondott. Az emberek azért utasítják el ezt az üzenetet, mert nem akarnak szembe nézni bűneikkel, és bevallani, hogy szükségük van a megváltásra. Ha azt állítjuk, hogy üdvözülni fog, aki elutasítja Isten üdvözítő gondviselését, akkor ezzel leértékeljük Isten szentségét és igazságát, és tagadjuk, hogy Jézus helyettesítő áldozatára szükségünk lenne.

EnglishVissza a magyar oldalra

Biblikus-e az univerzalizmus/egyetemes üdvösség tana?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries