settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk folyamat-teológia alatt?

Válasz


A folyamat-teológia azon a filozófián alapszik, mely szerint a világban lévő egyetlen abszolút érvényű dolog maga a változás, ezen kívül minden relatív, azaz viszonylagos. Ebből persze az is következik, hogy Isten is állandóan alá van vetve a változásnak. A Biblia egyértelműen azt állítja, hogy a folyamat-teológia elképzelése hibás és hamis. Ézsaiás próféta könyvének 46:10 igerésze — számos más igerésszel együtt — egybehangzóan állítja, hogy Isten egy szuverén létező, Kinek jelleme sosem változik: „Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat." A Szentháromság második személye, Jézus Krisztus, szintén változhatatlan, örökké ugyanaz: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz" (Zsidókhoz 13:8). A Biblia teljesen világosan adja tudtunkra, hogy Isten nem úgy változtatgatja elhatározásait és tervét, mint mi ingatag és szeszélyes emberek szoktuk (Zsoltárok 33:11). Egyedül Isten az, „a kinél nincs változás vagy változásnak árnyéka" (Jakab 1:17). A folyamat-teológia azonban nem tekinti a Bibliát Isten ihletett Igéjének, így azt sem fogadja el, hogy a Biblia a legfelsőbb tekintély, és hogy az utolsó szó mindig Istené.

A Biblia Isten számos jellemzőjét, tulajdonságát, és sok jellemvonását tárja elénk. Ilyen például szentsége (Ézsaiás 6:3; Jelenések 4:8); szuverenitása (1 Krónikák 29:11; Nehémiás 9:6; Zsoltárok 83:18; Ézsaiás 37:20); egysége (5.Mózes 6:4); mindenhol jelenlévő mivolta (Zsoltárok 139:7-10); mindentudása (Jób 28:24; Zsoltárok 147:4-5); omnipotenciája (Jób 42:1-2); a saját létezését előidéző képessége (3.Mózes 3:14; Zsoltárok 36:9); örökkévaló mivolta (Zsoltárok 90:2; Habakuk 1:12); elhallgathatatlansága (Zsoltárok 33:11; Jakab 1:17); tökéletessége (5.Mózes 32:3-4); végtelen mélysége és magassága (Jób 5:9; 9:10); igaz természete (5.Mózes 32:4; Zsoltárok 86:15); szeretete (1 János 4:8, 16); igazságossága (Zsoltárok 11:7; 119:137); hűsége (5.Mózes 7:9; Zsoltárok 89:33); kegyelme (Zsoltárok 102:17); könyörületessége (3.Mózes 22:27; Nehémiás 9:17, 31; Zsoltárok 86:15; 145:17); igazságossága (Zsoltárok 111:7; Ézsaiás 45:21); és szabadsága (Jób 23:13; Példabeszédek 21:1). Isten mind a mai napig használja minden képességét a világban, rajtuk keresztül aktívan érvényesíti akaratát. Annak ellenére, hogy Isten messze felülemelkedik a teremtett világon, azaz a teremtés egészén, mégis egy személyes létező, Aki nekünk embereknek is hozzáférhető, Aki megismerhető.

A folyamat-teológia tagadja Jézus Krisztus istenségét, mikor azt állítja, hogy Jézus belső tulajdonságait tekintve valójában semelyik közönséges embertől sem különbözött. A folyamat-teológia humanisztikus filozófiája ráadásul azt is tanítja, hogy az emberiségnek tulajdonképpen nincs is szüksége megváltásra. A Biblia világos kijelentése szerint azonban az emberiség Jézus Krisztus nélkül reménytelenül elveszett, és az örök pokol kárhozatára van ítélve. A Szentírás tanítása szerint Jézus Krisztus Isten (Ézsaiás 9:6-7; Máté 1:22-23; János 1:1, 2, 14; 20:28; Apostolok Cselekedetei 16:31, 34; Filippibeliekhez 2:5-6; Kolossébeliekhez 2:9; Titushoz 2:13; Zsidókhoz 1:8; 2.Péter 1:1), Akinek a bűnösökért tett áldozati kereszthalála nélkül (Rómabeliekhez 3:23; 6:23; 2.Korinthusbeliekhez 5:21) senki sem üdvözülhet (János 1:12; 3:18; 3:36; 14:6; Apostolok Cselekedetei 4:10-12; 16:30-31).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk folyamat-teológia alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries