settings icon
share icon
Kérdés

A keresztény hívők tényleg „kis istenek" volnának?

Válasz


Egyes teológiai rendszerek, úgy mint a mormon hit, azt a hamis tant terjesztik, mely szerint az ember saját érdemeiből Istenné válhat. A Római Katolikus Egyház is tanít egy „az ember megistenülése" nevű dogmát, ami nagyjából így hangzik: „Isten egyszülött Fia meg akarta velünk osztani istenségét, így eljött a mi testi hasonlatosságunkban, hogy Ő emberré válván az embert istenekké tegye (A Katolikus Egyház Katekizmusa, második kiadás, 2. szekció, 2. fejezet 3.cikkely, I. paragrafus, I:460). Ez a tan annak ellenére is érvényben van, hogy a katolikus felfogás szerint a hívő teljes egysége az eukarisztia szentségének vételekor valósul meg Jézussal. Ami az angolszász kultúrkörben csak „kis istenek-vitaként" vált ismertté, az eredetileg a Word of Faith karizmatikus irányzat lelkipásztorainak és tanítóinak igehirdetése nyomán pattant ki. A vita hátterében meghúzódó elmélet szerint az emberek tulajdonképpen isteni lények, hiszen „Isten képére" lettek megteremtve (1.Mózes 1:27), így nem csupán olyan lélekkel rendelkező lényekről van szó, akik arra lettek elhívva, hogy uralmuk alá hajtsák az egész földet, és hogy társas kapcsolatban éljenek másokkal, hanem az ember valójában Istennel egy „szellemi osztályba", egy spirituális súlycsoportba tartozik. A bibliahű teológusok ezt az elképzelést legjobb esetben is erősen céltévesztettnek titulálják, a legborúlátóbb hangok szerint pedig egyenesen hamis tanokat terjesztő szektákról kell beszélnünk.

A Word of faith-mozgalom egyik központi tanítása az, hogy ha hittel kérünk valamit Istentől, legyen az bármi is, Ő mintegy rá van kényszerítve, hogy megadja azt nekünk. Mivel mi magunk is kis istenek vagyunk, ezért imáink is hatalmas erővel bírnak — mondják. Ezt a hamis tant egyes televíziós lelkipásztorok is terjesztik, és mivel e tanítás gyökerei egészen a pünkösdi ébredésig vezethetőek vissza, a karizmatikus gyülekezetekben sűrűbben találkozunk vele. A Word of Faith mozgalomhoz több hangzatos „márkanév", vagy a figyelem felkeltésére alkalmas kifejezés is tapad, úgy mint a „jóléti evangélium", valamint az „egészség és vagyon" evangéliuma. A „nevezd meg és máris a tied" imagyakorlata (name it and claim it) is a Word of Faith nevéhez fűződik.

A „kis istenek"- elvnek két helyen találjuk bibliai alapját. A 82. zsoltár 6. versében az olvassuk, hogy

„Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan". Jézus is idézi ezt a zsoltárt János evangéliumának 10:34-es igehelyén: „Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?" Figyelmesen megnézve azonban felismerhetjük, hogy mindkét igei passzus közvetlen szövegkörnyezete nyilvánvalóan nem az ember isteni természetéről beszél. A 82. zsoltár 6-os verse után máris ott áll egy figyelmeztetés, mely szerint „meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember" (7.vers). Az Írás itt olyan halandó emberekre utal, mint a királyok, bírák és más világi felsőbbségek, akik Isten engedélyéből vannak helyükön.

A 82. zsoltár olyan igazságtalan vezetőket int, akik magukat „istennek" tekintik (Zsoltárok 82:1), de valójában „nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak" (Zsoltár 82:5). Jézus ezzel az igerésszel válaszolt azoknak, akik őt istenkáromlással vádolták. Lényegében Jézus ezzel azt a kérdést feszegette, hogy ha az emberi uralkodókat isteneknek nevezik, akkor miért vádolják azt a személyt istenkáromlással, „a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra"(János 10:36), mikor Isten Fiának mondja magát.

Az a tan, mely szerint a keresztények valamiféle kis istenek volnának bibliailag teljesen tarthatatlan, különösen ha a Szentírás sok más idevonatkozó passzusát is figyelembe vesszük. Egyedül Isten lehet Isten. (Ézsaiás 37:16). Mi emberek sosem voltunk Isten, mint ahogyan most sem vagyunk Isten és a jövőben sem leszünk azok. Jézus Krisztus viszont teljességgel Isten és teljességgel ember volt (ezt hiposztatikus egységnek nevezik). Ha a „kis istenek"- hipotézist elfogadjuk, akkor abból az is következik, hogy Jézus földi szolgálata során ilyen hozzánk hasonló „kis istenné" vált, vagyis ez a nézet mintegy megmetszi Krisztus teljes istenségét. „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk" (János 1:14) írja János apostol, ez azonban cseppet sem jelenti azt, hogy Jézus ittlétekor kevésbé lett volna Isten. Jézus azért lett testté és vérré, hogy elhordozza a hús-vér emberek minden bűnét (Zsidókhoz 2:14), azonban mindvégig megtartotta teljesértékű pozícióját mint Isten. Isten az embert élő léleknek teremtette, ez viszont nem jelenti azt, hogy a bennünk lévő lélek is isteni tulajdonságokkal is bír.

EnglishVissza a magyar oldalra

A keresztény hívők tényleg „kis istenek" volnának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries