Pytania dotyczące Jezusa Chrystusa


Kim jest Jezus Chrystus?

Czy Jezus jest Bogiem? Czy Jezus kiedykolwiek twierdził, że Nim jest?

Czy Biblia mówi o tym, że Chrystus jest Bogiem?

Czy Jezus naprawdę żył? Czy są jakieś dowody historyczne udawadniające, że Jezus faktycznie chodził po tej ziemi?

Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wydarzyło się naprawdę?

Dlaczego narodziny z dziewicy są takie ważne?

Co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym?

Czy Jezus został ukrzyżowany w piątek? Jeśli tak, w jaki sposób spędził trzy dni w grobie, skoro zmartwychwstał w niedzielę?

Gdzie był Jezus przez trzy dni między śmiercią a zmartwychwstaniem?

Czy Jezus poszedł do piekła między śmiercią a zmartwychwstaniem?

Dlaczego genealogie podane w Ew. Mateusza i Ew. Łukasza są tak różne?

Czy Jezus Chrystus był żonaty?

Co to znaczy, że Jezus jest Barankiem Bożym?

Gdzie Stary Testament przepowiada nadejście Chrystusa?

Czy Jezus mógł zgrzeszyć?

Czym jest unia hipostatyczna? W jaki sposób Jezus może być równocześnie Bogiem i człowiekiem?

Jeśli Jezus był Bogiem, to dlaczego modlił się do Boga? Czy Jezus modlił się do siebie samego?

Czy Jezus miał braci i siostry (rodzeństwo)?

Z jakiego powodu Jezus musiał tyle wycierpieć?

Co to znaczy, że Jezus jest Synem Człowieczym?

Dlaczego Bóg posłał Jezusa w czasie, w którym to uczynił? Dlaczego nie wcześniej? Dlaczego nie później?

Dlaczego powinienem/powinnam wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa?

Jakie jest znaczenie krwi Chrystusa?

Co Jezus miał na myśli mówiąc, „JAM jest”?

Jakie jest znaczenie i przesłanie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa?

Jak wyglądało dzieciństwo Jezusa?

Jak wyglądał Jezus?

Jak wyglądał proces sądowy Jezusa, zanim został ukrzyżowany?

W jakim sensie Jezus Chrystus jest wyjątkowy?

Co to jest kenoza?

Czym jest miłość Chrystusa?

Co to znaczy, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym?

Kim był historyczny Jezus?

Czym są stacje drogi krzyżowej i czego możemy się z nich dowiedzieć?

Czy Jezus był kiedykolwiek zły?

Co to znaczy, że Jezus jest Arcykapłanem?

Czy Jezus był Żydem?

Czy Jezus jest mitem? Czy Jezus jest kopią pogańskich bogów, pochodzących z religii starożytnych?

Z jakiego powodu Jezus nauczał w przypowieściach?

Co to znaczy, że Jezus jest synem Dawida?

Jakie było znaczenie i przesłanie kuszenia Jezusa?

Co oznacza stwierdzenie, że Jezus jest Słowem Bożym w Ew. Jana 1.1, 14?

Jakimi imionami czy tytułami określano Jezusa Chrystusa?

Jakie siedem ostatnich twierdzeń wypowiedział Jezus Chrystus na krzyżu, i jakie jest ich znaczenie?

Czy określenie ‘Cierpiący Sługa Pana’ z 53 rozdziału Księgi Izajasza jest proroctwem na temat Jezusa?

Jakie było znaczenie przemienienia?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Jezusa Chrystusa