settings icon
share icon
Pytanie

Kto był odpowiedzialny za śmierć Chrystusa? Kto zabił Jezusa?

Odpowiedź


Odpowiedź na to pytanie obejmuje wiele aspektów. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że przywódcy religijni Izraela byli odpowiedzialni za śmierć Jezusa. Ew. Mateusza 26.3-4 mówi nam, że "W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić." Przywódcy żydowscy wymogli na Rzymianach, aby Jezus został skazany na śmierć (Ew. Mateusza 27.22-25). Nie mogli pozwolić, aby On nadal dokonywał cudów i znaków, ponieważ to zagrażało ich pozycji i miejscu w zdominowanym przez siebie społeczeństwie religijnym (Ew. Jana 11.47-50), zatem "naradzali się, aby go zabić" (Ew. Jana 11.53).

Rzymianie byli tymi, którzy rzeczywiście go ukrzyżowali (Ew. Mateusza 27.27-37). Ukrzyżowanie było rzymską metodą egzekucji, zatwierdzoną i przeprowadzoną przez Rzymian pod zwierzchnictwem Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego, który skazał Jezusa. Żołnierze rzymscy wbili gwoździe w Jego ręce i nogi, wojska rzymskie postawiły krzyż i to żołnierz rzymski przebił Jego bok (Ew. Mateusza 27.27-35).

Lud Izraela był również współwinny śmierci Jezusa. To oni krzyczeli, "Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go", gdy stał przed sądem Piłata (Ew. Łukasza 23.21). Wołali również, aby zamiast Jezusa uwolnić złodzieja Barabasza (Ew. Mateusza 27.21). Piotr potwierdził to w Dz. Apostolskich 2.22-23 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska), gdy powiedział ludowi izraelskiemu "wy, posługując się bezbożnikami, przybiliście Go do krzyża i pozbawiliście życia." W rzeczywistości, zamordowanie Jezusa było spiskiem związanym z Rzymem, Herodem, przywódcami religijnymi i ludem Izraela, zróżnicowaną grupą ludzi, którzy nigdy wcześnie ani później nie współpracowali, a którzy spotkali się ten jeden raz, aby spiskować i przeprowadzić coś niewyobrażalnego: zabójstwo syna Bożego.

Ostatecznie i być może w pewnym sensie niesamowite jest to, że to sam Bóg skazał Jezusa na śmierć. To był najwspanialszy akt boskiej sprawiedliwości jaki kiedykolwiek został wykonany, "zgodnie z odwiecznym planem powziętym przez Boga" (Dz. Apostolskie 2.23; tłum. Biblia Warszawsko- Praska) i dla najwyższego celu. Śmierć Jezusa na krzyżu zapewniła zbawienie niezliczonym milionom i jedyną drogę przez jaką Bóg przebacza grzech, bez narażania Jego świętości i doskonałej sprawiedliwości. Śmierć Chrystusa była doskonałym planem wiecznego odkupienia Jego ludu. Daleki od zwycięstwa szatana, jak sugerowali niektórzy, czy niepotrzebnej tragedii, był to najbardziej łaskawy akt Bożej dobroci i miłosierdzia, ostateczny wyraz miłości Ojca do grzeszników. Bóg skazał Jezusa na śmierć z powodu naszych grzechów, abyśmy mogli żyć bezgrzeszną sprawiedliwością przed Nim, sprawiedliwością jedynie możliwą ze względu na krzyż. "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21).

Zatem my, którzy przyszliśmy z wiarą do Chrystusa jesteśmy winni przelania Jego krwi za nas na krzyżu. On umarł, aby zapłacić karę za nasze grzechy (Rzymian 5.8; 6.23).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto był odpowiedzialny za śmierć Chrystusa? Kto zabił Jezusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries