settings icon
share icon
Pytanie

Gdzie Pisma Hebrajskie przepowiadają śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza?

Odpowiedź


We wszystkich fragmentach Pism Hebrajskich pojawia się dokładnie przedstawiona obietnica przyjścia Mesjasza. Proroctwa te zostały przekazane setki a czasami tysiące lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która je wypełniła. Faktem jest, że od 1 Ks. Mojżeszowej do Ks. Malachiasza jest ponad 300 proroctw opisujących szczegóły przyjścia Namaszczonego. Proroctwa opisujące Jego narodziny z dziewicy, narodziny w Betlejem, pochodzenie z rodu Judy, Jego rodowód od Króla Dawida, Jego bezgrzeszne życie i zadośćuczynienie za grzechy Jego ludu, śmierć i zmartwychwstanie Żydowskiego Mesjasza były świetnie udokumentowane w prorockich Pismach Hebrajskich długo przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Najbardziej znane proroctwa pochodzących z Pism Hebrajskich w odniesieniu do śmierci Mesjasza, znajdują się w Ks. Psalmów w rozdziale 22 oraz w rozdziale 53 z Ks. Izajasza, które szczególnie się wyróżniają. Psalm 22 jest wyjątkowo zdumiewający, ponieważ przewidywał wiele, poszczególnych elementów związanych z ukrzyżowaniem Jezusa, na tysiąc lat przed Jego ukrzyżowaniem. Oto kilka przykładów. Ręce i stopy Mesjasza zostaną „przebite" (Psalm 22.16; Ew. Jana 20.25). Kości Mesjasza nie zostaną złamane (nogi ukrzyżowanej osoby zwykle były łamane aby przyśpieszyć śmierć) (Psalm 22.17; Ew. Jana 19.33). Będą rzucać losy o ubranie Mesjasza (Psalm 22.18; Ew. Mateusza 27.35).

W Ks. Izajasza w rozdziale 53, klasycznym proroctwie mesjańskim, znanym jako proroctwo o „Cierpiącym Słudze", również znajdują się szczegóły śmierci Mesjasza za grzechy Jego ludu. Ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa, Izajasz podał szczegóły Jego życia i śmierci. Mesjasz zostanie odrzucony (Ks. Izajasza 53.3; Ew. Łukasza 13.34). Mesjasz zostanie zabity jako zastępcza ofiara za grzechy Jego ludu (Ks. Izajasza 53.5-9; 2 List do Koryntian 5.21). Mesjasz będzie milczał przed swoimi oskarżycielami (Ks. Izajasza 53.7; 1 Piotra 2.23). Mesjasz zostanie pogrzebany z bogatymi (Ks. Izajasza 53.9; Ew. Mateusza 27.57-60). Mesjasz umrze jak przestępca (Ks. Izajasza 53.12; Ew. Marka 15.27).

Nie tylko śmierć Żydowskiego Mesjasza została przepowiedziana, ale również Jego zmartwychwstanie. Najbardziej znane i najbardziej bezpośrednie proroctwo dotyczące zmartwychwstania jest opisane przez izraelskiego króla Dawida w Psalmie 16.10 — zostało ono spisane tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa: „Bo wiem, że nie poślesz mnie do kraju umarłych, nie dopuścisz, by Twoi wierni pozostali w grobie." (tłumaczenie: Biblia Warszawsko-Praska)

Podczas żydowskiego Święta Tygodni (Pięćdziesiątnicy), gdy Piotr głosił pierwsze ewangeliczne kazanie, śmiało zapewniał, że Bóg wzbudził z martwych Jezusa, Żydowskiego Mesjasza (Dzieje Apostolskie 2.24). Następnie wyjaśnił, że Bóg dokonał tego cudownego czynu, wypełniając proroctwo Dawida z Psalmu 16. W rzeczywistości Piotr zacytował słowa Dawida, zawarte w Psalmie 16.8–11. Kilka lat później Paweł zrobił to samo, gdy przemawiał do społeczności żydowskiej w Antiochii. Podobnie jak Piotr, Paweł oświadczył, że Bóg wzbudził Mesjasza Jezusa z martwych, aby się wypełniły słowa Psalmu 16.10 (Dzieje Apostolskie 13.33–35).

Zmartwychwstanie Mesjasza jest mocno podkreślane w innym psalmie Dawida. Mianowicie w Psalmie 22. W wersetach 19-21, cierpiący Zbawiciel modli się o wyzwolenie z „paszczy lwa" (metafora szatana). Ta rozpaczliwa modlitwa znajduje się przed hymnem uwielbienia w którym Mesjasz dziękuje Bogu za wysłuchanie Jego modlitwy i wyzwolenie (wersety 22-24). Zmartwychwstanie Mesjasza jest jasno powiązane z końcówką modlitwy w wersecie 21 oraz z początkiem pieśni uwielbienia w wersecie 22.

Wróćmy do Ks. Izajasza 53: po zapowiedzeniu, że Cierpiący Sługa Boga będzie cierpiał za grzechy Jego ludu, prorok mówi, że „złoży swoje życie w ofierze". Izajasz dalej mówi, że On (Mesjasz) „ujrzy potomstwo" i że Bóg Ojciec sprawi, że „będzie żył długo" (Ks. Izajasza 53.5,8,10). Izajasz kontynuuje i różnymi słowami zapewnia o obietnicy zmartwychwstania: „Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci." (Ks. Izajasza 53.11).

Każdy aspekt narodzin, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa — Mesjasza został zapowiedziany w proroctwach w Pismach Hebrajskich długo przed wydarzeniami, które nastąpiły w historii ludzkości. Dlatego nie dziwi nas wypowiedź Jezusa Mesjasza skierowana do religijnych przywódców żydowskich tamtych dni: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie." (Ew. Jana 5.39).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Gdzie Pisma Hebrajskie przepowiadają śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries