settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Słowo stało się ciałem (Ew. Jana 1.14)?

Odpowiedź


Pojęcie słowo użyte jest w Biblii na wiele sposobów. W Nowym Testamencie pojawiają się dwa greckie określenia tłumaczone jako "słowo": rhema i logos. Ich znaczenie jest nieco odmienne. Rhema zazwyczaj odnosi się do "słowa mówionego". Na przykład w Ew. Łukasza 1.38, gdy anioł ogłasza Marii, że będzie matką Syna Bożego, to Maria odpowiada: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa [rhema]."

Logos ma jednak szersze, bardziej filozoficzne znaczenie. To jest pojęcie, jakie zostało użyte w Ew. Jana w 1 rozdziale. Zazwyczaj użyte jest w ogólnym znaczeniu i najczęściej odnosi się do Bożego przesłania dla ludzkości. Na przykład Ew. Łukasza 4.32 mówi, że gdy Jezus nauczał swój lud "Zdumiewali się Jego nauką [logos], gdyż słowo Jego było pełne mocy." Ludzie byli zadziwieni nie tylko słowami jakich używał Jezus, ale całym przesłaniem nauki jaką im przekazywał.

"Słowo" (Logos) w Ew. Jana 1 odnosi się do Jezusa. Jezus jest Przesłaniem- wszystkim co Bóg chciał przekazać ludziom. Pierwszy rozdział Ew. Jana daje nam wgląd w relację Ojca/Syna zanim jeszcze Jezus przyszedł na świat jako człowiek. On istniał już wcześniej z Ojcem (werset 1), był zaangażowany w stworzenie (werset 3), i jest On "światłością ludzi" (werset 4). Słowo (Jezus) jest ucieleśnieniem wszystkiego co dotyczy Boga (Kolosan 1.19, 2.19, Ew. Jana 14.9). Ale Bóg Ojciec jest Duchem. Jest niewidzialny dla człowieka. Przesłanie o miłości i odkupieniu o którym Bóg mówił przez proroków nie było zauważane przez wieki (Ks. Ezechiela 22.26; Ew. Mateusza 23.37). Ludzie po prostu lekceważyli przesłanie niewidzialnego Boga i trwali w swoich grzechach i buncie przeciwko niemu. Tym samym, Słowo (Przesłanie) stało się ciałem, przybrało postać ludzką, przyszło na świat, aby zamieszkać pośród nas (Ew. Mateusza 1.23; Rzymian 8.3; Filipian 2.5-11).

Grecy używali słowa logos w odniesieniu do czyjegoś "umysłu", "rozumu" czy "mądrości." Jan zastosował greckie znaczenie tego słowa, aby zakomunikować to, że Jezus, druga osoba Trójcy jest ucieleśnieniem Boga wobec świata. W starym Testamencie, słowo Boże daje początek wszechświatu (Psalm 33.6) i zbawia potrzebujących (Psalm 107.20). W pierwszym rozdziale jego ewangelii, Jan zwraca się zarówno do Żydów jak i pogan, aby przyjęli Chrystusa.

Jezus w Ew. Łukasza 20.9-16 opowiada przypowieść, aby wyjaśnić z jakiego powodu Słowo stało się ciałem. "I począł mówić do ludu to podobieństwo: Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę. Lecz oni i tego obili i znieważyli, i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał. A oni także i jego poranili i wyrzucili precz."

"Rzekł tedy właściciel winnicy: Co mam czynić? Wyślę syna mego umiłowanego; może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli: Przenigdy! On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż więc znaczy to, co napisane: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym?"

W tej przypowieści Jezus przypomina uczonym żydowskim, że odrzucili już proroków a teraz odrzucają Syna Bożego. Logos, Słowo Boże, jest teraz dostępne dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla Żydów (Ew. Jana 10.16; Galacjan 2.28; Kolosan 3.11). A ponieważ Słowo stało się ciałem, mamy Arcykapłana, który utożsamia się z naszymi słabościami, bo On też- podobnie jak i my- był kuszony, ale nie uległ grzechowi (Hebrajczyków 4.15).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Słowo stało się ciałem (Ew. Jana 1.14)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries