settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus jest Arcykapłanem?

Odpowiedź


Arcykapłan jest jednym z wielu tytułów, jakie stosowano do Jezusa: Mesjasz, Zbawiciel, Syn Boży, Syn Człowieczy, Przyjaciel Grzeszników itd. Każdy z nich koncentruje się na szczególnym aspekcie tego, kim On jest i co to dla nas oznacza. W Księdze Hebrajczyków, Jezus jest nazwany Arcykapłanem (Hebrajczyków 2.17; 4.14). Słowo „kapłan” niesie ze sobą kilka bardzo podstawowych znaczeń. Po pierwsze, oznacza tego, który jest pośrednikiem w posługach religijnych. Po drugie oznacza tego, który jest święty, oddzielony, aby wypełniać te praktyki.

Pierwsze miejsce w którym pojawia się to użycie w Biblii, jest 1 Księga Mojżeszowa 14. Abram, przyjaciel Boga, pojawia się na bitwie, aby uratować swojego bratanka Lota, który został schwytany przez armię Elam. W drodze powrotnej spotkał się z Melchisedekiem, królem Salemu i kapłanem Boga Najwyższego. Ten człowiek, którego imię oznacza „król sprawiedliwości” błogosławił Abrama (Abrahama) oraz Boga Najwyższego, który obdarzył go zwycięstwem. W zamian za te błogosławieństwa, Abram złożył dziesięcinę na ręce Melchisedeka ze wszystkich zdobyczy wojennych. Czyniąc to, Abram uznał wysoką pozycję Melchisedeka jako kapłana Boga Najwyższego.

Po wielu latach, prawnuk Abrahama - Lewi, został namaszczony przez Boga na ojca plemienia kapłańskiego. Gdy zostało nadane Prawo na Górze Synaj, Lewici otrzymali służbę w Przybytku, a z rodziny Aarona wywodzili się kapłani. Kapłani byli odpowiedzialni za składanie Bogu ofiar przebłagania za grzechy ludu, jak nakazywało Prawo. Pośród kapłanów, był jeden arcykapłan, który wchodził do miejsca Najświętszego raz w roku w Dniu Odkupienia, aby złożyć tam krew ofiary Przymierza (Hebrajczyków 9.7). Przez te codzienne i doroczne ofiary grzechy ludzi były tymczasowo zakrywane, aż do momentu gdy przyszedł Mesjasz, aby usunąć grzechy raz na zawsze.

Gdy Jezus nazywany jest naszym Arcykapłanem, to odnosi się to do tych wcześniejszych arcykapłanów. Podobnie jak Melchisedek, On jest namaszczony na kapłana, lecz nie według Prawa nadanego na Górze Synaj (Hebrajczyków 5.6). Podobnie jak kapłani z plemienia Lewitów, Jezus złożył ofiarę, aby wypełnić wymogi Prawa Bożego, gdy ofiarował samego siebie za nasze grzechy (Hebrajczyków 7.26-27). Inaczej aniżeli, kapłani Lewici, którzy wciąż musieli składać ofiary, Jezus jedynie raz musiał złożyć ofiarę, osiągając wieczne odkupienie dla wszystkich, którzy przyjdą do Boga przez niego (Hebrajczyków 9.12).

Inna ważna kwestia odnośnie kapłaństwa Jezusa dotyczy tego, że każdy kapłan namaszczony był spośród ludzi. Jezus, będąc odwiecznym Bogiem, stał się człowiekiem aby ponieść śmierć i służyć jako Arcykapłan (Hebrajczyków 2.9). Jako człowiek, został poddany wszelkim próbom i słabościom jakimi my jesteśmy poddawani, aby On osobiście mógł odczuć nasze zmagania (Hebrajczyków 4.15). Jezus jest wspanialszy aniżeli jakikolwiek inny kapłan, dlatego nazwany jest „Arcykapłanem” w Hebrajczyków 4.14, a to daje nam śmiałość, aby przystąpić do tronu łaski i dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze (Hebrajczyków 4.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus jest Arcykapłanem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries