settings icon
share icon
Pytanie

Czy określenie ‘Cierpiący Sługa Pana’ z 53 rozdziału Księgi Izajasza jest proroctwem na temat Jezusa?

Odpowiedź


Prawdopodobnie najwspanialszym ze wszystkich proroctw mesjanistycznych zawartych w Tanach (Biblii Hebrajskiej/ Stary Testament), dotyczącym przyjścia Żydowskiego Mesjasza, jest ten z 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Ta część proroctw, znana jako ‘Cierpiący Sługa Pana’, już dawno została przyjęta przez rabinów studiujących historię judaizmu, za proroctwo mówiące o Odkupicielu, który przyjdzie pewnego dnia na Syjon. Poniżej znajduje się fragment dotyczący tego co judaizm tradycyjnie przyjmuje odnośnie tożsamości „Cierpiącego Sługi Pana” na podstawie 53 rozdziału Księgi Izajasza:

Talmud Babiloński mówi „Mesjasz, jak brzmi jego imię? Rabini odpowiadają, Zraniony Nauczyciel, gdyż jest powiedziane, ‘On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie: a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony...” (Sanhedryn 98b; Tłum. własne z jęz. angielskiego).

Midrasz Rut Rabbah mówi, „Inne wytłumaczenie (Księgi Rut 2.14): mówi o królu Mesjaszu; „Podejdź tutaj’, zbliż się do tronu; ‘jedz z tego chleba’; to jest chleba Królestwa; ‘i maczaj swoją kromkę w polewce’, co odnosi się do jego czystości, jak powiedziano, ‘On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze...’” [Tłum. własne z jęz. angielskiego]

Targum Jonatana mówi, „Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze Mesjaszowi; będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony.”

Zohar mówi, „On zraniony jest za występki nasze...’, W ogrodzie Eden jest miejsce nazywane Pałacem Synów Boleści; to miejsce odwiedził wtedy Mesjasz, zabierając wszelką chorobę, ból i trud Izraela, i wszystkie na nim spoczęły. I gdyby nie odciążył w ten sposób Izrael i nie wziął ich na siebie, to nie byłoby żadnego człowieka, który mógłby ponieść winy Izraela za swoje występki: i przez to jest powiedziane, ‘On nasze choroby nosił...” [Tłum. własne z jęz. angielskiego]

Wielki rabin Mojżesz Majmonides powiedział, „Sposób w jaki przybędzie Mesjasz... powstanie jeden, którego nikt wcześniej nie będzie znał, a znaki i cuda, których będzie dokonywał będą dowodem na jego prawdziwe pochodzenie; gdyż Wszechmocny, gdy nam to objawia mówi, „Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl; pod jego stopami wyrośnie latorośl...” (Księga Zachariasza 6.12). I prorok Izajasz w podobny sposób mówi o czasie w którym ma On przybyć, On pojawi się jako latorośl przed nim i jako korzeń z suchej ziemi, itp. Słowa Izajasza, gdy opisuje sposób w jaki królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli.”

Niestety współcześni rabini wierzą, że ‘Cierpiący Sługa Pana’ z 53 rozdziału Księgi Izajasza odnosi się prawdopodobnie do samego Izraela, czy nawet Mojżesza lub innego żydowskiego proroka. Lecz Izajasz w jasny sposób mówi o Mesjaszu, podobnie jak wnioskowało wielu starożytnych rabinów.

Drugi werset z 53 rozdziału Księgi Izajasza potwierdza tą oczywistość. Postać wyrośnie „przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi.” Wyrastająca latorośl jest bez wątpienia odniesieniem do Mesjasza i w rzeczywistości jest to powszechne mesjanistyczne odniesienie do Księgi Izajasza jak i innych. Dynastia Dawida miała być zniszczona niczym uschłe drzewo, lecz Izrael otrzymał obietnicę, że z uschniętego korzenia wyrośnie nowa latorośl. Król Mesjasz miał być tą latoroślą.

Bez wątpienia ‘Cierpiący Sługa Pana’ z 53 rozdziału Księgi Izajasza odnosi się do Mesjasza. On jest jedynym, wywyższonym, przed którym zamilkną władcy tego świata. Mesjasz jest latoroślą, która wyrosła z upadłej dynastii Dawidowej. On stał się Królem królów. On przyniósł ostateczne odkupienie.

53 rozdział Księgi Izajasza musi być rozumiany jako odniesienie do przyjścia Króla Dawidowego, Mesjasza. Król Mesjasz miał cierpieć i umrzeć, by zapłacić za nasze grzechy, a potem powstać z martwych. On będzie służył narodom jako Arcykapłan i oczyszczać swoją odkupieńczą krwią tych, którzy mu zaufają. Jedyny, do którego odnoszą się te słowa- to Jezus Chrystus!

Ci, którzy go uznają staną się jego dziećmi, jego obiecanym potomstwem i świętym kapłaństwem. Zgodnie ze świadectwami żydowskich apostołów, Jezus umarł za nasze grzechy, powstał z martwych, został wywyższony i siedzi po prawicy Boga Ojca, służąc teraz jako wielki Arcykapłan, który oczyszcza nas z grzechu (Hebrajczyków 2.17; 8.1). Jezus, żydowski Mesjasz, jest tym, o którym prorokował Izajasz.

Rabin Mosze Cohen powiedział, „Ten rabin opisał tych, którzy interpretują 53 rozdział Księgi Izajasza odnosząc go do Izraela jako tych, ‘którzy zapomnieli o wiedzy naszych Nauczycieli i ze względu na ‘zatwardziałość swoich serc’ mają skłonność do podtrzymywania własnych opinii. Cieszę się, że mogę interpretować to, zgodnie z nauczaniem naszych rabinów Króla Mesjasza. To proroctwo było przekazane przez Izajasza, jako boski nakaz abyśmy sami poznali coś z natury przyszłego Mesjasza, który przybędzie aby wyzwolić Izrael, mówiąc o jego życiu od momentu gdy przybędzie w wyznaczonym czasie, aż do chwili jego przyjścia jako odkupiciela; po to abyśmy, jeśli ktoś pojawi się i będzie twierdził o sobie, że jest Mesjaszem, mogli sprawdzić, czy to co obserwujemy w nim przypomina tego, o którym jest tu mowa; jeśli jest jakieś podobieństwo, to możemy wierzyć, że on jest Mesjaszem naszej sprawiedliwości; lecz jeśli nie, to nie możemy tego uczynić.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy określenie ‘Cierpiący Sługa Pana’ z 53 rozdziału Księgi Izajasza jest proroctwem na temat Jezusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries