settings icon
share icon
Pytanie

W jakim sensie Jezus różni się od innych przywódców religijnych?

Odpowiedź


W pewnym sensie, zadawanie tego typu pytania jest jakby pytaniem o to, czym różni się słońce od innych gwiazd w układzie słonecznym- sęk w tym, że nie ma innych gwiazd w układzie słonecznym!

Żaden "przywódca religijny" nie może się przyrównać do Jezusa Chrystusa. Każdy inny przywódca religijny żyje obecnie lub dawno już umarł. Jezus Chrystus jest jedynym, który umarł (zmarł w nasze miejsce, z powodu naszych grzechów, zgodnie z tym, co jest napisane w 1 Koryntian 15.1-8) i teraz żyje. Właściwie, oświadcza w Ks. Objawienia 1.17-18, że będzie żyć na wieki! Żaden inny przywódca religijny nigdy nawet nie wypowiedział o sobie takiego twierdzenia, twierdzenia, które jest albo całkowicie prawdziwe, albo całkowicie niedorzeczne.

Inną ważną różnicę możemy dostrzec w samej naturze chrześcijaństwa. Kwintesencją chrześcijaństwa jest Chrystus. Ukrzyżowany, zmartwychwstały, wzięty do nieba, który pewnego dnia powróci. Bez Niego- i jego zmartwychwstania- nie ma w ogóle chrześcijaństwa. Porównaj to z innymi wielkimi religiami. Hinduizm na przykład może ostać się lub zupełnie upaść niezależnie od jakiegokolwiek "wielkiego Swami", który go założył. Podobnie jest w buddyzmie. Nawet islam oparty jest na twierdzeniach i nauczaniu Mahometa, a nie na podstawie twierdzenia, że powrócił do życia powstając z martwych.

Apostoł Paweł w 1 Koryntian 15.13-19 mówi nam, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby pusta, a my wciąż tkwilibyśmy w grzechu. Prawdziwość twierdzeń chrześcijaństwa oparta jest po prostu i całkowicie na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Gdyby Jezus rzeczywiście nie powrócił z martwych- w czasie i przestrzeni- to nie byłoby prawdy w czymkolwiek związanym z chrześcijaństwem. Na przestrzeni całego Nowego Testamentu, apostołowie i ewangeliści opierali prawdę Ewangelii na Zmartwychwstaniu.

Innym wyróżniającą kwestią jest niesamowicie ważny fakt, że Jezus Chrystus twierdził, że jest "Synem Boga" (znaczenie hebrajskie "scharakteryzowany jako Bóg") jak również "Synem Człowieczym" (hebrajskie znaczenie "scharakteryzowany jako Człowiek"). W wielu fragmentach, twierdził że jest równy Ojcu (zobacz na przykład Ew. Jana 10.29-33). Jemu przypisywane są wszystkie twierdzenia i cechy Boga. A mimo to, był człowiekiem urodzonym z dziewicy (Ew. Mateusza 1.18-25; Ew. Łukasza 1.26-56). Prowadząc bezgrzeszne życie, został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy wszystkich ludzi: "On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata" (1 Jana 2.2), a później z martwych powstał po trzech dniach. Jest w pełni Bogiem i w pełni Człowiekiem "theanthropos" [z Greki "Theos"- Bóg) i "człowiek" (anthropos)]; a mimo to jest jedną osobą.

Osoba i Dzieło Chrystusa dotyka nieuniknionego pytania: Co zrobisz w sprawie Jezusa? Nie możemy go po prostu pominąć. Nie możemy go zignorować. On jest centralną postacią w historii ludzkości, i jeśli umarł za grzechy całego świata, to umarł też za Twoje grzechy. Apostoł Piotr mówi nam w Dziejach Apostolskich 4.12, "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." Jeśli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela od grzechu, to będziemy zbawieni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jakim sensie Jezus różni się od innych przywódców religijnych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries