settings icon
share icon
Pytanie

Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wydarzyło się naprawdę?

Odpowiedź


Choć Pismo Święte nie stara się udowadniać, że Jezus zmartwychwstał, przedstawia konkretne dowody na nie. Zmartwychwstanie Chrystusa zostało opisane w Ewangelii wg św. Mateusza 28:1-20; Ewangelii wg św. Marka 16:1-20; Ewangelii wg św. Łukasza 24:1-53 i w Ewangelii wg św. Jana 20:1-21:25. Zmartwychwstały Chrystus pojawia się również w Dziejach Apostolskich (Dzieje Apostolskie 1:1-11). W tych fragmentach możemy odnaleźć kilka dowodów na zmartwychwstanie Chrystusa. Spójrzmy na wielką zmianę w życiu apostołów. Z ludzi przerażonych, zamykających się po domach, stali się odważnymi świadkami Boga, głoszącymi Dobrą Nowinę po całym świecie. Co innego mogło tak na nich wpłynąć, jak nie pojawienie się przed nimi zmartwychwstałego Chrystusa?

Spójrzmy na apostoła Pawła. Co sprawiło, że ten prześladowca Kościoła stał się jego apostołem? Stało się to na drodze do Damaszku (Dzieje Apostolskie 9:1-6). Inny przekonujący dowód to pusty grób. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, czy jego ciało nie byłoby na swoim miejscu? Uczniowie i inni widzieli grób, gdzie Jezus został pochowany. Kiedy wrócili do grobu, Jego ciała już w nim nie było. Aniołowie ogłosili, że zmartwychwstał, tak jak to wcześniej obiecywał (Ewangelia wg św. Mateusza 28:5-7). Jednak innym dowodem zmartwychwstania Jezusa jest ogromna liczba osób, które widziały Go po zmartwychwstaniu (Ewangelia wg św. Mateusza 28:5,9,16-17; Ewangelia wg św. Marka 16:9; Ewangelia wg św. Łukasza 24:13-35; Ewangelia wg św. Jana 20:19,24,26-29; 21:1-14; Dzieje Apostolskie 1:6-8; 1 List św. Pawła do Koryntian 15:5-7).

Najważniejszy fragment mówiący o zmartwychwstaniu Chrystusa, jest z 1 Listu św. Pawła do Koryntian 15. W tym rozdziale apostoł Paweł tłumaczy, dlaczego wiara i zrozumienie zmartwychwstania Chrystusa jest podstawą. Zmartwychwstanie jest ważne z następujących powodów: (1) Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wierzący również nie mieliby życia wiecznego (werset 12-15). (2) Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, Jego ofiara nie byłaby wystarczająca (werset 16-19). Zmartwychwstanie Jezusa udowadnia, że Jego śmierć została uznana przez Boga za odkupienie za nasze grzechy. Gdyby Jezus po prostu umarł i pozostał umarły, oznaczałoby to, że Jego ofiara nie wystarczyła. Konsekwencją tego stanu rzeczy byłoby nieprzebaczenie grzechów ludzi wiedzących, i brak życia wiecznego (werset 16-19). Życie wieczne nie istniałoby (Ewangelia wg św. Jana 3:16). „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (werset 20). Chrystus zmartwychwstał- jest pierwszym z tych, którzy będą żyć wiecznie.

(3) Wszyscy ci, którzy wierzą w Niego, zostaną wzbudzeni do życia wiecznego tak jak On (werset 20-23). 15 rozdział Listu do Koryntian opisuje, jak zmartwychwstanie udowadnia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, i daje nam moc do zwycięstwa nad grzechem (wersety 24-34). (4) Opisuje zwycięski wygląd ciała, które otrzymamy przy zmartwychwstaniu (wersety 35-49). (5) Ogłasza, że w wyniku zmartwychwstania Chrystusa każdy, kto wierzy, ostatecznie zwycięży nad grzechem (wersety 50-58). Jak wspaniałą zwycięską prawdą jest zmartwychwstanie Chrystusa! „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (werset 58).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wydarzyło się naprawdę?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries