settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza "wcielenie" (inkarnacja)? W jakim sensie Jezus był Bogiem wcielonym?

Odpowiedź


Gdy mówimy, że Jezus Chrystus jest Bogiem "wcielonym", mamy na myśli to, że Syn Boży przyjął cielesną, ludzką postać (Ew. Jana 1.14). Jednak, gdy to się stało w łonie Marii, (ziemskiej) matce Jezusa, nie przestał być Bogiem. I chociaż Jezus stał się w pełni człowiekiem (Hebrajczyków 2.17), zachował swój status Boga (Ew. Jana 1.1, 14). To, jak Jezus może być zarówno człowiekiem jak i Bogiem, jest jedną z wielkich tajemnic chrześcijaństwa, ale niemniej jednak jest to sprawdzian ortodoksji (1 Jana 4.2; 2 Jana 1.7). Jezus miał dwie oddzielne natury, boską i ludzką. "Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie" (Ew. Jana 14.11).

Biblia jasno naucza o boskości Chrystusa ukazując to, jak wypełnia wiele proroctw starotestamentowych (Ks. Izajasza 7.14; Psalm 2.7), Jego wieczne istnienie (Ew. Jana 1.1-3; Ew. Jana 8.58), Jego cudowne narodziny (Ew. Łukasza 1.26-31), Jego cuda (Ew. Mateusza 9.24-25), Jego autorytet odpuszczania grzechów (Ew. Mateusza 9.6), Jego przyjęcie uwielbienia (Ew. Mateusza 14.33), Jego zdolności przewidywania przyszłości (Ew. Mateusza 24.1-2) i Jego zmartwychwstanie(Ew. Łukasza 24.36-39). Autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że Jezus jest nadrzędny wobec aniołów (Hebrajczyków 1.4-5), a aniołowie mają Jego uwielbiać (Hebrajczyków 1.6).

Biblia naucza również, że w inkarnacji- Jezus stal się w pełni człowiekiem przyjmując ludzkie ciało. Jezus został poczęty w łonie Marii i zrodzony (cieleśnie) (Ew. Łukasza 2.7), doświadczał normalnego starzenia się (Ew. Łukasza 2.40), miał naturalne potrzeby fizyczne (Ew. Jana 19.28) oraz ludzkie emocje (Ew. Mateusza 26.38), uczył się (Ew. Łukasza 2.52), umarł śmiercią fizyczną (Ew. Łukasza 23.46) i powstał z martwych w fizycznym ciele (Ew. Łukasza 24.39). Jezus był człowiekiem w każdym aspekcie z wyjątkiem grzechu; przeżył całkowicie bezgrzeszne życie (Hebrajczyków 4.15).

Gdy Chrystus przyjął postać człowieka, Jego natura się nie zmieniła, ale Jego pozycja tak. Jezus, w swojej oryginalnej naturze Boga w postaci ducha, uniżył się przez to, że wyzbył się swojej chwały i przywilejów (Filipian 2.6-8). Bóg nigdy nie przestanie być Bogiem, ponieważ jest niezmienny (Hebrajczyków 13.8) oraz nieskończony (Ks. Objawienia 1.8). Jeśli Jezus przestałby być w pełni Bogiem, chociaż na ułamek sekundy, całe życie by umarło (zobacz Dz. Apostolskie 17.28). Doktryna o inkarnacji mówi, że Jezus, który pozostał w pełni Bogiem, stał się w pełni człowiekiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza "wcielenie" (inkarnacja)? W jakim sensie Jezus był Bogiem wcielonym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries