settings icon
share icon
Pytanie

Jaką religię wyznawał Jezus?

Odpowiedź


Jezus urodził się w rodzinie żydowskiej, która praktykowała prawo żydowskie (Ew. Łukasza 2.27). Linia genealogiczna Jezusa wywodzi się z plemienia Judy, jednego z dwunastu plemion Izraela. Urodził się w żydowskim mieście Betlejemie i wychował w Nazarecie. Jezus był całkowicie zanurzony w żydowską kulturę, narodowość i religię.

Jezus praktykował religię Judaizmu z I w. po Chr. On był "zrodzony pod Prawem" (Galacjan 4.4; tłum. Biblia Tysiąclecia), wzrastał i uczył się Tory, przestrzegając jej nakazów. On doskonale wypełniał Prawo Mojżeszowe- wszystkie nakazy, obrzędy i święta (Hebrajczyków 4.14-16). On nie tylko był posłuszny Prawu; On je wypełnił i doprowadził do końca jego wymagania (Ew. Mateusza 5.17-18; Rzymian 10.4).

Jezus i Jego uczniowie obchodzili Paschę (Ew. Jana 2.13, 23; Ew. Łukasza 22.7-8) oraz Święto Namiotów (Ew. Jana 7.2, 10). Przestrzegał nienazwane święta żydowskie w Ew. Jana 5.1. Uczestniczył w nabożeństwach i nauczał w synagogach (Ew. Marka 1.21; 3.1; Ew. Jana 6.59, 18.20). On zalecał innym, aby przestrzegali Prawa Mojżeszowego i składali ofiary (Ew. Marka 1.44). Promował szacunek dla Prawa jak było to nauczane przez uczonych i Faryzeuszy tamtych czasów (Ew. Mateusza 23.1-3). Cytował często Tanakę (np. Ew. Marka 12.28–31; Ew. Łukasza 4.4, 8, 12). W tym wszystkim Jezus pokazał, że Jego religią był Judaizm.

Kiedy Jezus przemawiał do grupy Żydów, rzucił im śmiałe wyzwanie: "Któż z was może mi dowieść grzechu?" (Ew. Jana 8.46). Jeśli Jezus w czymkolwiek nie dopełniłby przykazań religijnych Judaizmu, Jego wrogowie od razu wykorzystaliby tą możliwość do potępienia Go. Jezus miał talent do uciszania swoich krytyków (Ew. Mateusza 22.46).

Jezus skierował wiele ostrych słów do przywódców swojej religii. Ważne jest, aby pamiętać, że potępienie Faryzeuszy, skrybów czy Saduceuszy przez Jezusa (Ew. Mateusza 23) nie było potępieniem Prawa Judaizmu tamtego czasu. Oskarżenia Jezusa skierowane były do obłudników, skorumpowanych urzędników, których postępowanie wyraźnie kontrastowało z Jego pochwałą dla tych, którzy byli pobożni wobec Boga i uczciwie żyli w wierze (zob. Ew. Łukasza 21.1-4). Jezus wypowiadał się przeciwko określonym, religijnym przywódcom, ponieważ "głoszą nauki, które są nakazami ludzkimi" (Ew. Mateusza 15.9). Przy dwóch okazjach, Jezus wyrzucił ze świątyni złodziei i drapieżnych grzeszników (Ew. Jana 2.14-17; Ew. Mateusza 21.12-13). Działania te nie były zaplanowane po to, aby zniszczyć Judaizm, ale żeby go oczyścić.

Jezus był praktykującym Żydem, który doskonale wypełniał Prawo. Jego śmierć przyniosła koniec Bożego Starego Przymierza, zawartego z Izraelem- ukazując to poprzez rozdarcie się zasłony świątynnej (Ew. Marka 15.38)- i ustanowienie Nowego Przymierza (Ew. Łukasza 22.20). Wczesny kościół był zakorzeniony w Judaizmie i mesjanizmie żydowskim, a wcześni wierzący w Chrystusa byli w większości Żydami. Ale gdy wierzący ogłaszali zmartwychwstałego Jezusa jako Mesjasza, niewierzący Żydzi odrzucili ich, a oni byli zmuszenie wyraźnie oddzielić się od Judaizmu (zob. Dz. Apostolskie 13.45-47).

Jezus był Mesjaszem, którego Żydzi wyczekiwali. Urodził się w religii Judaizmu, wypełniał nakazy religii żydowskiej i gdy Jego własny lud odrzucił Go, On oddał swoje życie jako ofiarę za grzechy całego świata. Jego krew ustanowiła Nowe Przymierze i wkrótce po Jego śmierci, Judaizm stracił swoją świątynię, kapłanów i ofiary.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaką religię wyznawał Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries