settings icon
share icon
Pytanie

Gdzie urodził się Jezus?

Odpowiedź


Biblia relacjonuje narodziny Jezusa Chrystusa w Ew. Mateusza 1.18-25; 2.1-12; Ew. Łukasza 1.26-38 oraz 2.1-20. W czasie ciąży Marii, został wydany dekret cesarza Augusta "aby spisano cały świat" (Ew. Łukasza 2.1). To oznaczało, że każda osoba zamieszkująca terytorium Imperium Rzymskiego była zobowiązana do powrócenia do miasta swoich przodków, aby zostać spisanym w rejestrze.

Józef żył w Nazarecie w tym czasie, ale musiał udać się w podróż na południe do regionu Judei, "do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida" (Ew. Łukasza 2.4). Oczywiście, Józef wziął ze sobą swoją narzeczoną Marię, aby została spisana jako członek jego rodziny. Zatem, młoda para dotarła do małego miasteczka Betlejem w czasie narodzin Jezusa.

Miejsce to jest zgodne z proroctwem przepowiedzianym przez Micheasza, głoszącym, że Chrystus narodzi się w Betlejem: "Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych" (Ks. Micheasza 5.1).

Ponieważ tak wiele osób powróciło do Betlejemu na spis, małe miasto było przepełnione ludźmi. Nie było miejsca dla Marii i Józefa w gospodzie, co zmusiło ich do schronienia się w jedynym, dostępnym miejscu- zagrodzie dla zwierząt. (Chociaż Biblia nigdy nie wspomniała o zwierzętach obecnych w czasie narodzin Chrystusa, Łukasz mówi o tym, że dziecię Jezus zostało złożone w żłobie- a obecność żłobu mocno wskazywałoby na obecność zwierząt).

Tradycyjnie uważa się, że „gospoda”, o której mowa w Ew. Łukasza 2.7, jest rodzajem hotelu komercyjnego. A miejscem, gdzie Maria i Józef schronili się, była stajnią znajdującą się gdzieś w pobliżu. Nie wiemy jednak na pewno, czy tak było, ponieważ greckie słowo tłumaczone jako „gospoda” (kataluma) można również przetłumaczyć jako „pokój gościnny”. To tłumaczenie doprowadziłoby nas do wyobrażenia sobie bardziej prywatnego domu wypełnionego gośćmi, a także oddzielnego obszaru używanego do trzymania zwierząt rodziny.

Czasem miejsce dla zwierząt było zlokalizowane na niższym piętrze domu, z dala od miejsca gdzie żyli ludzie. Zatem, gdy Łukasz odnosi się do braku "miejsca w kataluma", mógł mieć na myśli to, że nie było miejsca na wyższym piętrze, które już było pełne nocujących gości lub rodziny. Znaleziska archeologiczne ujawniły również domy, które miały jedynie ścianę oddzielającą przód domu od tyłu, gdzie zwierzęta były bezpieczne. Oba te plany pięter zakładają schronienie dla zwierząt połączone w jakiś sposób z domem. Niezależnie od tego, w miejscu narodzin Chrystusa znajdował się żłób lub koryto, które było używane jako miejsce spoczynku dla nowonarodzonego Jezusa, jak mówi Ew. Łukasza 2.7.

Istnieje także teoria, że stajnią w której urodził się Jezus było miejsce w północnej części Betlejemu nazwanej Migdal Eder. Była to wieża strażnicza z miejscem pod spodem, które pasterze używali podczas sezonu jagnięcego do schronienia nowonarodzonych jagniąt, które później miały być używane jako ofiary w świątyni jerozolimskiej. Prorok Micheasz, który przepowiedział Betlejem jako miejsce narodzin Mesjasza, wspomina również Migdal Eder: "A ty, wieżo strażnicza dla pasącej się trzody, wyżyno skalista Córy Syjonu, ty znowu zaczniesz, jak dawniej, panować, a Córa Jeruzalem znów swe królestwo otrzyma" (Ks. Micheasza 4.8). Teoria ta służy do wyjaśnienia, dlaczego, kiedy zwiastuny aniołów dały znak, że dziecko będzie „owinięte w płótno i leżące w żłobie”, pasterze zdawali się dokładnie wiedzieć, gdzie je szukać. I tak Mesjasz narodziłby się w tym samym miejscu, w którym rodziły się baranki ofiarne.

Niezależnie od tego, czy rzeczywiście miejscem narodzin Jezusa była wewnętrzna obora dla zwierząt, oddzielna stodoła czy wieża używana do narodzin owiec, Biblia jasno naucza, że Jezus Chrystus, Syn Boży, został zrodzony w skromnych warunkach w mieście Betlejem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Gdzie urodził się Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries