settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus się za nas modli?

Odpowiedź


Modlitwa jest aktem komunikowania się z Bogiem. Wiemy, że modlitwa była ważną częścią życia Jezusa, gdy był na ziemi (Ew. Łukasza 6.12; Ew. Marka 14.32; Ew. Mateusza 26.36). Spędzał sporo czasu ze swoim Ojcem. Przez większość czasu, możemy tylko spekulować o co się modlił; jednak w kilku miejscach Nowy Testament mówi nam dokładnie, o co się modlił. W Ew. Mateusza 19.13, modlił się o małe dzieci. W Ew. Łukasza 22.32, mówi nam, że modlił się o wiarę Piotra, aby pozostała silna. A w Ew. Jana 17, w Modlitwie Arcykapłańskiej Jezus, modlił się o swoich naśladowców i "za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie [w Niego]" (werset 20). To o nas! Teraz, gdy Jezus wstąpił z powrotem do nieba, nadal się o nas modli. Jego służba w naszym imieniu nadal trwa (Hebrajczyków 7.25).

Jezus jest "orędownikiem u Ojca" (1 Jana 2.1). Orędownik to ten, kto wnosi sprawę za kogoś. Adwokaci/ Orędownicy zajmują miejsce tych, którzy nie mogą przemawiać za samych siebie. Jezus, nasz Orędownik, zajmuje nasze miejsce przed Ojcem i wnosi sprawę w naszym imieniu. Orędownictwo Jezusa jest z pewnością efektywne, ponieważ On jest tym, o którym Ojciec powiedział, "Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem" (Ew. Mateusza 3.17). Modlitwy Jezusa za nas są stałe i są doskonałe.

Mamy Orędownika w Chrystusie, ale mamy też oskarżyciela- szatana, który oskarża nas dniem i nocą (Ks. Objawienia 12.10; Ks. Zachariasza 3.1). Nasz śmiertelny wróg obnaża nasze grzechy przed Bogiem, szydząc i obrażając tych, których Jezus wykupił dla siebie. Ale List do Rzymian 8:33–34 mówi, że nie musimy się martwić złośliwością szatana, ponieważ Jezus, nasz Orędownik, jest potężniejszy: "Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami."

W Ew. Jana w rozdziale 17 Jezus modli się o swoich naśladowców i z tej modlitwy możemy dowiedzieć się o co Jezus może się teraz za nas modlić. Jezus modli się za nas, abyśmy robili określone rzeczy i osiągnęli pewne cechy:

• Znali Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa (werset 3)

• Byli chronieni przed odejściem od Boga (werset 11)

• Byli jednego ducha jak Ojciec i Syn są jednym (werset 11)

• Byli napełnieni Jego radością (werset 13)

• Byli zachowani przed złem/ działaniem złego (werset 15)

• Byli uświęceni przez Boże Słowo (werset 17)

• Pozostali zjednoczeni w Chrystusie przez pokolenia (wersety 20-21)

• Aby nasza miłość przekazywała światu orędzie Chrystusa (werset 23)

• Dołączyli do Niego na całą wieczność (werset 24)

• Doświadczyli takiej samej miłości do siebie nawzajem jaką dzieli Ojciec z Synem (werset 26)

Hebrajczyków 4.14-16 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) opisuje Jezusa jako naszego Arcykapłana. Ze względu na Jego wstawiennictwo za nas, mamy dostęp do Ojca: "Mając tedy w Jezusie, Synu Bożym, wielkiego arcykapłana, który przeniknął nawet niebiosa, trwajmy mocno przy naszym wyznaniu wiary. Mamy bowiem nie takiego arcykapłana, który nie byłby w stanie współczuć naszym słabościom, lecz takiego, który ľ jeśli pominie się grzech ľ podobnie jak my jest obeznany z wszelkimi słabościami. Przystąpmy więc pełni ufności do tronu łaski, by doznać miłosierdzia i łaski, gdy będziemy w potrzebie." Bez względu na to czego możemy doświadczyć w tym życiu, możemy żyć w pewności, że- jeśli należymy do Jezusa- On zawsze się o nas modli.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus się za nas modli?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries