settings icon
share icon
Pytanie

W jakim sensie Jezus Chrystus jest wyjątkowy?

Odpowiedź


1. Jest On jedynym, wyjątkowym Synem Bożym (Psalm 2.7, 11-12; Ew. Jana 1.14; Ew. Łukasza 1.35).

2. Jest On wieczny. Istniał przed założeniem świata, istniał w przeszłości i będzie istniał na wieki (Ew. Jana 1.1-3, 14, 8.58).

3. Jedynie Jezus zaniósł nasze grzechy (na krzyż), abyśmy mogli dostąpić przebaczenia i być zbawieni (uratowani) od nich (Księga Izajasza 53; Ew. Mateusza 1.21; Ew. Jana 1.29; 1 Piotra 2.24; 1 Koryntian 15.1-3).

4. Jezus jest jedyną Drogą do Ojca (Ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12; 1 Tymoteusza 2.5); nie ma innego sposobu zbawienia. Jedynie On, doskonale sprawiedliwy, mógł zabrać nasze grzechy i ofiarować nam swoją sprawiedliwość (2 Koryntian 5.21).

5. Jedynie Jezus ma moc nad śmiercią i wskrzeszania z martwych (Ew. Jana 2.19, 10.17-18). Jego zmartwychwstanie nie było „duchowe”, lecz fizyczne (Ew. Łukasza 24.39). Jego powstanie z martwych, wyróżnia go jako wyjątkowego Syna Boga (Rzymian 1.4).

6. Jezus jedynie przyjął uwielbienie równe Bogu Ojcu (Ew. Jana 20.28-29; Filipian 2.6) i sam Bóg Ojciec stwierdza, że Syn ma być wielbiony jak Bóg (Ew. Jana 5.23). Wszyscy inny, czy to uczniowie Jezusa czy istoty anielskie, odrzucali tego rodzaju uwielbienie (Dzieje Apostolskie 10.25-26; Dzieje Apostolskie 14.14-15; Ew. Mateusza 4.10; Księga Objawienia 19.10, 22.9).

7. Jezus ma moc ożywiania tych, których zechce (Ew. Jana 5.21).

8. Ojciec powierzył wszelki sąd Jezusowi (Ew. Jana 5.22).

9. Jezus był z Ojcem bezpośrednio zaangażowany w akt stworzenia, to On trzyma wszystko w swoich dłoniach (Ew. Jana 1.1-3; Efezjan 3.9; Hebrajczyków 1.8-10; Kolosan 1.17).

10. To Jezus będzie rządził światem przy końcu wieków (Hebrajczyków 1.8; Księga Izajasza 9.6-7; Księga Daniela 2.35, 44; Księga Objawienia 19.11-16).

11. Jedynie Jezus został zrodzony z dziewicy, poczęty z Ducha Świętego (Księga Izajasza 7.14; Ew. Mateusza 1.20-23; Ew. Łukasza 1.30-35).

12. Sam Jezus wskazywał, że posiada boskie atrybuty: moc przebaczania grzechów i uzdrawiania chorych (Ew. Mateusza 9.1-7)]; uciszania wiatru i fal (Ew. Marka 4.37-41; Psalm 89.8-9); zna nas i wie wszystko o nas (Psalm 139; Ew. Jana 1.46-50, 2.23-25); ma moc by wzbudzać z martwych (Ew. Jana 11; Ew. Łukasza 7.12-15, 8.41-55).

13. Istnieje bardzo wiele proroctw dotyczących narodzin, życia, zmartwychwstania i celu życia Mesjasza. Wszystkie zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie i w nikim innym (Księga Izajasza 7.14; Księga Micheasza 5.2; Psalm 22; Księga Zachariasza 11.12-13, 13.7; Księga Izajasza 9.6-7, 53; Psalm 16.10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jakim sensie Jezus Chrystus jest wyjątkowy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries