settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel wstawiania się Jezusa za nami w Niebie?

Odpowiedź


Mówiąc o Jezusie, autor listu do Hebrajczyków mówi, "Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi" (Hebrajczyków 7.25). Werset ten (i inne jemu podobne) mówią nam, że chociaż dzieło Chrystusa- zapewniające zbawienie wybranym zostało ukończone na krzyżu, jak potwierdza Jego zawołanie "Dokonało się" (Ew. Jana 19.30), Jego troska o swoje odkupione dzieci nigdy nie będzie ukończona.

Jezus nie poszedł do nieba po swojej ziemskiej służbie i "nie zrobił sobie przerwy" od swojej roli wiecznego pasterza dla swojego ludu. "Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego" (Rzymian 5.10). Jeśli pokorny, wzgardzony, umierający i martwy miał moc dokonać tak wielkiego dzieła, jak pojednanie nas z Bogiem, o ileż bardziej możemy oczekiwać, że On będzie w stanie zachować nas teraz, gdy jest żywym, wywyższonym i triumfujący Odkupicielem, wzbudzonym do życia i wstawiającym się za nami przed tronem (Rzymian 8.34). Najwyraźniej Jezus nadal bardzo aktywnie działa w naszym imieniu w niebie.

Po tym, jak Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca (Dz. Apostolskie 1.9; Kolosan 3.1), powrócił do chwały, którą miał przed Swoim wcieleniem (Ew. Jana 17.5), aby kontynuować Swoją rolę Króla królów i Pana panów- Jego wieczną rolę drugiej Osoby Trójjedynego Boga. Podczas gdy ta stara ziemia jest nadal „wygrywana” dla Chrystusa, Jezus jest Orędownikiem Chrześcijan, co oznacza, że jest naszym wielkim Obrońcą. Jest to rola wstawiennicza, którą obecnie pełni za tych, którzy są Jego (1 Jana 2.1). Jezus zawsze występuje w naszej sprawie przed Ojcem, jako obrońca w naszym imieniu.

Jezus wstawia się za nami, podczas gdy Szatan (którego imię oznacza „oskarżyciel”) oskarża nas, wytykając przed Bogiem nasze grzechy i słabości, tak jak zrobił to z Jobem (Ks. Joba 1.6-12). Ale oskarżenia w niebiosach nie mają żadnej mocy, ponieważ dzieło Jezusa na krzyżu w pełni spłaciło nasz dług za grzech; dlatego Bóg zawsze widzi w swoich dzieciach doskonałą sprawiedliwość Jezusa. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, Jego sprawiedliwość (doskonała świętość) została nam przypisana, podczas gdy nasz grzech został przypisany Jemu w czasie Jego śmierci. To jest wielka wymiana, o której mówi Paweł w 2 Koryntian 5.21.To na zawsze usunęło nasz grzeszny stan przed Bogiem, aby Bóg mógł zaakceptować nas jako nienagannych przed Jego obliczem.

Na koniec, ważne jest, aby rozumieć, że Jezus jest jedynym ludzkim pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nikt inny- ani Maria, ani żaden święty wczesnych chrześcijan- nie ma mocy wstawiania się za nimi przed tronem Najwyższego. Żaden anioł nie ma tej pozycji. Jedynie Chrystus jest Bogiem- człowiekiem i pośrednikiem, i wstawia się za człowieka przed Bogiem. "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tymoteusza 2.5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel wstawiania się Jezusa za nami w Niebie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries