settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus jest naszym Orędownikiem?

Odpowiedź


Orędownik jest osobą, która przychodzi dla nas z pomocą lub przedstawia nasze sprawy sędziemu. Orędownicy oferują wsparcie, siłę oraz poradnictwo czy wstawiennictwo za nas w razie potrzeby. Biblia mówi, że Jezus jest Orędownikiem dla tych, którzy Jemu zawierzą: "Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy" (1 Jana 2.1). W innych fragmentach, Jezus nazwał Ducha Świętego naszym Orędownikiem (Ew. Jana 14.16, 26; 15.26; 16.7). Greckie słowo użyte w tych wersetach to parakleton, co oznacza "pomocnika, doradcę czy adwokata."

W ludzkim systemie sądowniczym, adwokat przemawia w obronie praw swojego klienta lub swojej klientki. Radcy prawni czy adwokaci przestudiowali zawiłości prawa i potrafią z dokładnością i precyzją poruszać się po tych często skomplikowanych statutach. Taki obraz maluje Jan, gdy odnosi się do Jezusa jako naszego "orędownika przed Ojcem." Boże sprawiedliwe prawo ogłasza nas winnych wszystkich przewinień. Naruszyliśmy Boże standardy, odrzuciliśmy Jego prawo rządzenia w naszym życiu i trwamy w popełnianiu grzechu nawet po tym jak poznaliśmy prawdę (Hebrajczyków 10.26; Rzymian 1.21-23; 1 Tymoteusza 2.4). Jedyną sprawiedliwą karą za naszą słabość jest wieczność w piekle (Ks. Objawienia 14.10; 21.8; 1 Koryntian 6.9).

Ale Jezus jest Orędownikiem pomiędzy naszymi sercami odwracającymi się od grzechu oraz prawem. Jeśli Jego krew została zastosowana w naszym życiu poprzez wiarę i wyznanie Go swoim Panem (Rzymian 10.9; 2 Koryntian 5.21), On wstawia się w naszej sprawie przed Sprawiedliwym Sędzią. Możemy sobie wyobrazić rozmowę toczącą się w stylu: "Ojcze, wiem, że on zgrzeszył i złamał nasze polecenia. Jest winny zgodnie z oskarżeniami. Powiedziałeś jednak, że moja ofiara jest wystarczającą spłatą długu jaki na nim ciąży. Moja sprawiedliwość została zastosowana do jego rachunku, kiedy zaufał mi w zbawieniu i przebaczeniu. Zapłaciłem cenę, aby można było go uznać za „niewinnego”. Nie ma on już żadnego długu do spłacenia” (Rzymian 8.1; Kolosan 2.14).

Jezus jest naszym Orędownikiem, gdy Bóg przyjmuje nas do swojej rodziny jako Jego dziecko (Ew. Jana 1.12). I pozostaje naszym Orędownikiem na zawsze. 1 Jana 1.9 mówi, że gdy wyznajemy nasz grzech, On jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć nasz grzech i oczyścić nas z niego. Jako Jego naśladowcy, nadal będziemy grzeszyć; ale gdy tak się dzieje, mamy nakazane, aby wyznawać Bogu nasz grzech. Wyznanie jest zgodzeniem się z Bogiem odnośnie tego jak zły jest grzech. Stajemy przed nim jako winni, bez argumentów i bez własnego usprawiedliwienia. Nasz Orędownik staje przed Sędzią, i oboje zgadzają się, że ze względu na to, że jesteśmy "w Chrystusie", dalsza kara nie jest konieczna. Jezus dokonał już wystarczającej zapłaty, aby nas wykupić.

Innym aspektem, który czyni Jezusa współczującym Orędownikiem jest fakt, że On też doświadczył życia w tym świecie. On był kuszony, odrzucony, niedostrzeżony, niezrozumiany i skrzywdzony. On nie reprezentuje nas teoretycznie; On reprezentuje nas na podstawie własnych doświadczeń. On żył życiem, jakie my prowadzimy, jednak czynił to bez ulegania niszczącym siłom, które nas spotykają. Z powodzeniem odmówił poddania się pokusom i może być naszym Arcykapłanem, ponieważ on doskonale wypełnił Boże prawo (Hebrajczyków 4.15; 9.28; Ew. Jana 8.29). Nasz Orędownik może zabiegać o naszą sprawę z własnego doświadczenia, mniej więcej tak: "Ojcze, ta młoda kobieta naruszyła nasze sprawiedliwe przykazanie, ale cię kocha i chce ci służyć. Pamiętam, gdy sam doświadczałem takich pokus i moje serce jej współczuje. Wyznała ten grzech i pragnie się od niego odwrócić. Dzięki mojej ofierze możesz przebaczyć ten grzech i raz jeszcze oczyścić jej serce. Nauczmy ją, jak pozwolić Duchowi Świętemu ją pocieszyć i wzmocnić, by mogła się oprzeć następnym razem.”

Ziemski adwokat może jedynie bronić naszej sprawy na podstawie zewnętrznych dowodów lub zeznań świadków. Nasz niebiański Orędownik zna nasze serca i wstawia się w naszej sprawie na podstawie tego, co w nich jest (Ew. Łukasza 5.22; Ew. Marka 2.8). On również zna zawiłości Bożego systemu prawnego. On już zaspokoił wymagania sprawiedliwości, zatem Jego orędownictwo jest z pozycji mocy i sprawiedliwości. Bóg przyjmuje orędownictwo swojego Syna w naszym imieniu jako część boskiego porozumienia, ustanowionego przed założeniem świata (1 Piotra 1.20; Ew. Jana 17.24; Ks. Objawienia 13.8). Nasza pozycja "sprawiedliwości Chrystusa" jest zabezpieczona, ponieważ Jedyny, który wykupił naszą pozycję swoją krwią jest również naszym Orędownikiem (Rzymian 4.25; 8.3; 1 Koryntian 1.30).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus jest naszym Orędownikiem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries