settings icon
share icon
Pytanie

Gdzie Stary Testament przepowiada nadejście Chrystusa?

Odpowiedź


Istnieje wiele proroctw związanych z Jezusem Chrystusem. Niektórzy interpretatorzy wskazują setki odniesień dotyczących proroctw mesjańskich. Poniżej podajemy te, które uważane są za najdokładniejsze i najważniejsze.

Fragment dotyczący narodzin Jezusa zawarty jest w Księdze Izajasza 7.14: „Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.” Izajasza 9.5: „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Micheasza 5.1: „Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszym z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.”

Księga Zachariasza 9.9 mówi o służbie i śmierci Jezusa tak: „Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.” Psalm 22.17-19: „Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają.”

Bez wątpienia najwyraźniejszym proroctwem związanym z Jezusem jest cały 53 rozdział Księgi Izajasza. Izajasz bezbłędnie opisuje w wersetach 3-7: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.”

Proroctwo o „siedemdziesięciu tygodniach” zawarte w 9 rozdziale Księgi Daniela przepowiada dokładną datę, gdy Jezus- Mesjasz, zostanie „zabity”. Księga Izajasza 50.6 zwięźle opisuje poniżanie jakie przyszło znosić Jezusowi. Księga Zachariasza 12.10 przepowiada „przebijanie” ciała Mesjasza, co wydarzy się po tym jak Jezus umrze na krzyżu. Można by podać więcej przykładów, ale poprzestańmy na tych. Stary Testament zdecydowanie przepowiada nadejście Jezusa jako Mesjasza.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Gdzie Stary Testament przepowiada nadejście Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries