settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest sens i znaczenie korony cierniowej?

Odpowiedź


Po pozornych procesach Jezusa których konsekwencją była chłosta, przed ukrzyżowaniem, rzymscy żołnierze „... uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!" (Ew. Mateusza 27.29; zobacz również Ew. Jana 19.2-5). Nałożenie korony cierniowej było bardzo bolesne, chociaż jej głównym celem było wyszydzenie aniżeli zadanie bólu. Oto „Król Żydów" bity i opluty, poniewierany przez prawdopodobnie najniższych stopniem żołnierzy rzymskich. Korona cierniowa była punktem kulminacyjnym ich drwin, używając symbolu królewskiej godności i majestatu — i zamieniając ją w coś bolesnego i poniżającego.

Dla chrześcijan korona cierniowa jest przypomnieniem dwóch rzeczy: (1) Jezus był i rzeczywiście jest królem. Pewnego dnia cały wszechświat skłoni przed Nim kolana, przed „Królem królów i Panem panów" (Ks. Objawienia 19.16). To co rzymscy żołnierze rozumieli jako kpinę, było w rzeczywistości obrazem dwóch ról Chrystusa, po pierwsze — jako cierpiącego sługi (Ks. Izajasza rozdział 53), oraz po drugie — Mesjasza — Króla zdobywcy (Ks. Objawienia rozdział 19). (2) Jezus był gotów znosić cierpienia, upokorzenia i wstyd ze względu na nas. Korona cierniowa oraz cierpienie, które zadała, już dawno minęły, obecnie Jezus nosi koroną której jest godny. „Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego." (Hebrajczyków 2.9 podkreślenie dodane).

W koronie cierniowej możemy dostrzec jeszcze jeden symbol. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, sprowadzili na świat zło i przekleństwo, z powodu czego usłyszeli „ ... A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym." (Rodzaju 3,17-18, podkreślenie dodane). Rzymscy żołnierze nieświadomie użyli przedmiotu klątwy, uformowali koronę i włożyli Temu, który uwalnia nas od przekleństwa. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie" (Galacjan 3.13). Chrystus w Swej doskonałej ofierze przebłagalnej, uwolnił nas od przekleństwa grzechu, którego symbolem jest cierń. Chociaż korona cierniowa miała wyszydzać Jezusa, to jednak w rzeczywistości była wspaniałym symbolem obrazującym to, kim jest Jezus i czego dokonał.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest sens i znaczenie korony cierniowej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries