settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus poszedł do piekła między śmiercią a zmartwychwstaniem?

Odpowiedź


Czy dusza Jezusa poszła do piekła w czasie między Jego śmiercią a zmartwychwstaniem? Istnieje wiele nieporozumień w tej kwestii. Idea pochodzi po pierwsze z nauk apostołów, którzy twierdzą: „Zeszedł do piekła”. Istnieje także kilka ksiąg Pisma Świętego, które, w zależności od tłumaczenia, opisują zejście Jezusa do piekła. Gdy studiujemy to zagadnienie, ważne jest po pierwsze zrozumienie tego, co Biblia mówi o śmierci.

W Liście do Hebrajczyków słowo opisujące królestwo śmierci to „Szeol”. Znaczy to po prostu: „miejsce śmierci”. Inne pisma Nowego Testamentu traktują Szeol / Hades jak miejsce tymczasowe, gdzie trzymane są dusze oczekujące na sąd i zmartwychwstanie. Apokalipsa 20:11-15 rozróżnia dwa miejsca. Piekło (jezioro ognia) jest ostatecznym i stałym przeznaczeniem ludzi potępionych, gdzie trafią po sądzie ostatecznym. Hades natomiast jest miejscem tymczasowym, gdzie ludzie czekają na ten sąd. Zatem nie, Jezus nie poszedł do piekła, ponieważ piekło jest królestwem przyszłości, które zacznie się po wielkim sądzie ostatecznym (Apokalipsa 20:11-15).

Szeol/Hades to królestwo gdzie są ludzie dwóch rodzajów, (Ewangelia wg św. Mateusza 11:23; 16:18; Łukasza 10:15; 16:23; Dzieje Apostolskie 2:27-31), miejsce zamieszkania zarówno ludzi zbawionych jak i straconych. Mieszkanie ludzi zbawionych nazywane jest „Rajem” lub „Łonem Abrahama”. Mieszkania ludzi zbawionych i niezbawionych oddzielone są „ogromną przepaścią” (Ewangelia wg św. Łukasza 16:26). Kiedy Jezus wstąpił do nieba, zabrał ze sobą ludzi zamieszkujących raj (wierzących) (List św. Pawła do Efezjan 4:8-10). Pozostała część Szeolu/Hadesu pozostała niezmieniona. Wszyscy niewierzący po śmierci idą do tego miejsca, i czekają tam na przyszły sąd ostateczny. Czy Jezus poszedł do Szeolu/Hadesu? Tak, zgodnie z Listem św. Pawła do Efezjan 4:8-10 i 1 Listem św. Piotra 3:18-20.

Niektóre z nieporozumień mają swoje źródło np. w Psalmie 16:10-11: „bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy”. „Szeol” w tym tłumaczeniu jest „grobem”. Całe wieki po tym, jak padły te słowa, ukrzyżowany Jezus powiedział do złoczyńcy ukrzyżowanego razem z nim „Dziś ze Mną będziesz w raju”. Jego ciało było w grobie. Jego dusza/duch trafia do raju, królestwa Szeolu/Hadesu. Potem Jezus usuwa dusze wszystkich sprawiedliwych z raju, i zabiera je do nieba. Niestety wiele tłumaczeń biblijnych hebrajskich i greckich słów „Szeol”, „Hades” czy „Piekło” nie jest zgodnych z oryginałem, lub po prostu są one błędne.

Niektórzy uważają, że Jezus poszedł do piekła, lub miejsca przeznaczenia ludzi potępionych Szeolu/Hadesu, aby dopełnić kary za nasze grzechy. Ta myśl jest jednak całkowicie nie biblijna! Śmierć Jezusa na krzyżu i Jego cierpienie za nas w zupełności wystarczyły, by nas odkupić. To Jego przelana krew daje podstawę do naszego oczyszczenia z win (1 List św. Jana 1:7-9). Kiedy Pan zawisł na krzyżu, wziął na siebie piętno grzechu całej ludzkości. „Stał się za nas grzechem”. 2 List św. Pawła do Koryntian 5:21 mówi: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”. Zarzut grzechu pozwala nam lepiej zrozumieć niechęć Jezusa do walki z kielichem grzechu w Getsemane. Kielich ten miał zostać wylany na Jezusa na krzyżu.

Moment, w którym Jezus wykrzyczał na krzyżu: „Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”, był chwilą, gdy Jezus został oddzielony od Boga z powodu grzechu, który został na niego wylany. Kiedy Jezus umierał, powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. On cierpiał za nas. Jego duch/dusza poszła do raju w Hadesie. Jezus nie poszedł do piekła. Jego cierpienie skończyło się wraz z Jego śmiercią. Cena za grzech została zapłacona. Potem Jezus poczekał na zmartwychwstanie swojego ciała, i wrócił do swojej chwały. Czy Jezus poszedł do piekła? Nie. Czy Jezus poszedł do Szeolu/Hadesu? Tak.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus poszedł do piekła między śmiercią a zmartwychwstaniem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries