settings icon
share icon
Pytanie

Jak długo Jezus wisiał na krzyżu?

Odpowiedź


Jezus był na krzyżu około sześciu godzin. "Podobnie też najwyżsi kapłani, szydząc, wołali razem z uczonymi w Piśmie i ze starszymi: Innych ocalał, a siebie samego nie może ocalić. Jest przecież królem Izraela. Niech zstąpi z krzyża, to uwierzymy Mu! Liczył na Boga, niech więc teraz Bóg Go ocali, jeśli Go miłuje Przecież powiedział: Jestem Synem Boga" (Ew. Mateusza 27.41-43; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Ukrzyżowanie było metodą starożytnego Imperium Rzymskiego wykorzystywaną do wykonywania kary śmierci dla osób uznanych za winnych popełnienia najcięższych przestępstw. Ukrzyżowanie było zazwyczaj zarezerwowane dla niewolników, obcych, buntowników oraz tych, którzy byli skazani za najokrutniejsze przestępstwa.

Żydowscy teokraci, aby pozbyć się Jezusa i móc nadal sprawować władzę, podjęli plan przekonania władzy rzymskiej do tego, aby zabić Jezusa (Ew. Marka 14.1; por. Ew. Jana 19.12, 15). Przywódcy żydowscy oskarżyli Chrystusa o zachęcanie do buntu i ogłaszanie siebie Królem. Ten zarzut podżegania do buntu sprawił, że Jezus skończył na rzymskim krzyżu, zamiast zostać ukamienowanym, jak było to starożytną żydowską metodą egzekucji.

Ukrzyżowanie zostało zamierzone nie tylko po to, aby zabić, ale po to aby zniechęcić innych do działań przestępczych. Ofiary ukrzyżowania były poniżane, często wieszane całkowicie nagie. Krzyż niósł za sobą napiętnowanie, a prawo żydowskie mówiło, że niesie przekleństwo (Galacjan 3.13; 5.11). Ukrzyżowanie było straszliwym sposobem umierania, ponieważ był to bardzo powolny i bolesny sposób. W zależności od okoliczności, niektórzy ludzie mogli żyć nawet kilka dni po tym jak zostali przybici do krzyża.

Odpowiedź na pytanie, jak długo Jezus był na krzyżu, komplikuje fakt, że w Ewangeliach stosowane są dwa systemy oznaczania czasu. Mateusz, Marek oraz Łukasz używali żydowskiego systemu znakowania czasu. Jan używał rzymskiego systemu. Używając żydowskiego systemu, Marek mówi, "Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali" (Ew. Marka 15.24-25). Zgodnie z tym, ukrzyżowanie Jezusa odbyło się o 9:00 rano.

Używając również żydowskiego systemu znakowania czasu, Mateusz mówi, że "od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię" (Ew. Mateusza 27.45). To znaczy że ciemność trwała od 12:00 w południe do 15:00. To były ostatnie trzy godziny Jezusa na krzyżu. Pod koniec tego czasu, "Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha" (Ew. Mateusza 27.50). Po tym rzymski żołnierz upewnił się, że nie żyje (Ew. Jana 19.34) i ciało Jezusa zostało ściągnięte (z krzyża). Jezus był na krzyżu od około 9:00 do 15:00, razem sześć godzin.

Jan dodaje szczegół, że proces Jezusa przed Poncjuszem Piłatem miał miejsce, zgodnie z rzymskim znakowaniem czasu "około szóstej godziny" (Ew. Jana 19.14). Skoro Rzymianie zaczynali liczyć swój czas od północy, "szósta godzina" zaczynała się o 6:00 rano.

Zatem, używając systemu rzymskiego:

"około szóstej godziny"= około 6:00 rano. Jezus został postawiony przed Piłatem.

Później, używając systemu żydowskiego:

"około trzeciej godziny"= 9:00 rano. Rozpoczęcie ukrzyżowania.

"od szóstej godziny"= 12:00 w południe. Nastała ciemność.

"do dziewiątej godziny"= 15:00. Jezus umiera.

Zestawiając to wszystko razem, proces Jezusa zakończył się około 6:00 rano. Jego ukrzyżowanie rozpoczęło się około trzech godzin później, i zmarł około sześciu godzin po przybiciu Go do krzyża.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak długo Jezus wisiał na krzyżu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries