settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza Mesjasz?

Odpowiedź


Mesjasz pochodzi od hebrajskiego słowa mashiach i oznacza "namaszczony" lub "wybrany." Grecki odpowiednik to słowo Christos czy polski Chrystus. Imię "Jezus Chrystus" jest tym samym co "Jezus Mesjasz." W czasach biblijnych, namaszczenie kogoś oliwą było znakiem, że Bóg poświęcił czy oddzielił tą osobę do szczególnej roli. Zatem, "namaszczony" był kimś ze szczególnym, nadanym przez Boga celem.

W czasach Starego Testamentu, ludzie byli namaszczani na urząd proroka, kapłana czy króla. Bóg powiedział Eliaszowi, aby namaścił Elizeusza na jego następcę jako proroka Izraela (1 Ks. Królewska 19.16). Aaron był namaszczony jako pierwszy arcykapłan Izraela (3 Ks. Mojżeszowa 8.12). Samuel namaścił zarówno Saula jak i Dawida na króla Izraela (1 Ks. Samuela 10.1; 16.13). Każdy z tych mężczyzn utrzymywał "namaszczony" urząd. Ale Stary Testament przepowiadał nadejście Wybawcy, wybranego przez Boga, aby odkupić Izrael (Ks. Izajasza 42.1; 61.1-3). Tego Wybawcę Żydzi nazwali Mesjaszem.

Jezus z Nazaretu był i jest przepowiedzianym Mesjaszem (Ew. Łukasza 4.17- 21; Ew. Jana 4.25-26). Przez cały Nowy Testament widzimy dowody, że Jezus jest tym Wybranym: "te zaś [cuda] są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego" (Ew. Jana 20.31). Słyszymy również świadectwa, że Jezus jest "Chrystusem, Synem Boga żywego" (Ew Mateusza 16.16). Ostatecznym dowodem, że Jezus rzeczywiście jest obiecanym Mesjaszem, Namaszczonym jest Jego zmartwychwstanie. Dz. Apostolskie 10.39-43 jest bezpośrednim świadectwem Jego zmartwychwstania i faktu, że "On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych."

Jezus wypełnia rolę Proroka, Kapłana i Króla, co jest też kolejnym dowodem na to, że jest Mesjaszem. On jest prorokiem, ponieważ ucieleśniał i głosił Słowo Boże (zobacz Ew. Jana 1.1-18; 14.24 oraz Ew. Łukasza 24.19); kapłanem, ponieważ Jego śmierć zadośćuczyni za nasze grzechy i jednoczy nas z Ojcem (zobacz Hebrajczyków 2.17; 4.14); i królem, ponieważ po Jego zmartwychwstaniu Bóg przekazał Jemu całą władzę (zobacz Ew. Jana 18.36; Efezjan 1.20-23 oraz Ks. Objawienia 19.16).

Żydzi w czasach Jezusa oczekiwali, że Mesjasz odkupi Izrael, obalając rządy Rzymian i ustanawiając ziemskie królestwo (zob. Dz. Apostolskie 1.6). Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa Jego uczniowie w końcu zaczęli rozumieć, co proroctwa Starego Testamentu naprawdę oznaczały, co Mesjasz będzie czynił (zob. Ew. Łukasza 24.25–27). Mesjasz został najpierw „namaszczony”, aby duchowo wyzwolić Swój lud; to znaczy odkupić ich z grzechu (Ew. Jana 8.31-36). On dokonał tego zbawienia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie (Ew. Jana 12.32; Ew. Jana 3.16). Później Jezus Mesjasz wyzwoli Swój lud od ich fizycznych wrogów, kiedy ustanowi Swoje Królestwo na ziemi (zob. Ks. Izajasza 9.1–7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza Mesjasz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries