settings icon
share icon
Pytanie

Jeśli Jezus był Bogiem, to dlaczego modlił się do Boga? Czy Jezus modlił się do siebie samego?

Odpowiedź


By zrozumieć modlitwę Jezusa, jako Boga na ziemi, do Swojego Ojca w niebie, musimy uświadomić sobie, że zanim Jezus przyjął postać człowieka, posiadał relację ze Swoim Ojcem. Przeczytaj Ew. Jana 5.19-27, szczególnie werset 23 gdzie Jezus naucza, że Ojciec posłał Syna (zobacz także Ew. Jana 15.10). Jezus nie stał się Synem Bożym, gdy został poczęty w Betlejem. Od zawsze był Synem Boga, nadal jest i na zawsze pozostanie.

Fragment z Księgi Izajasza 9.5 mówi nam, że Syn został nam dany, a Dziecię narodziło się. Jezus od zawsze był częścią trój- jedności, razem z Duchem Świętym. Trój-jedność od zawsze istniała, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, nie trzech oddzielnych bogów, ale jeden Bóg w trzech osobach. Jezus nauczył, że On i Ojciec są jednym (Ew. Jana 10.30), mając na myśli to, że On i Jego Ojciec pochodzą z tego samego i są tym samym. Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema, współ-istniejącymi osobami jednego Boga. Między tymi trzema osobami od zawsze istniała relacja.

Jezus, Syn Boży, przyjął bezgrzeszną postać ludzką, gdy stał się sługą, który wyrzekł się Swojej niebiańskiej chwały (Filipian 2.5-11). Jako Bóg- człowiek musiał nauczyć się posłuszeństwa względem Swojego Ojca (Hebrajczyków 5.8), gdy kuszony był przez szatana, niewinnie oskarżony przez ludzi, odrzucony przez swoich i w końcu ukrzyżowany. Modlitwa Jezusa zanoszona do Ojca Niebiańskiego była prośbą o siłę (Ew. Jana 11.41-42) i mądrość (Ew. Marka 1.35; 6.46). Jego modlitwy pokazują nam Jego zależność jako człowieka od Boga Ojca, gdy miał wykonać ojcowski plan zbawienia świata, jak o tym czytamy w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa. Jego modlitwa wskazywała, iż Jezus całkowicie poddał się woli Swojego Ojca, płacąc karę za nasz grzech- złamania Prawa Bożego- Swoją śmiercią krzyżową (Ew. Mateusza 26.31-46). Lecz zmartwychwstał, zyskując przebaczenie i życie wieczne dla wszystkich, którzy będą pokutowali za grzech i uwierzą w Niego jako osobistego Zbawiciela.

Nie ma żadnego problemu w związku z tym, że Bóg- Syn modli się i rozmawia z Bogiem Ojcem. Jak wspomnieliśmy wcześniej, ich relacja istniała zanim Chrystus stał się człowiekiem. Ta relacja opisana jest w ewangeliach, gdzie możemy dostrzec jak człowieczeństwo Boga- Syna poddaje się woli Jego Ojca, a przez to wypełnia Jego plan zbawienia Jego dzieci (Ew. Jana 6.38). Uległość Chrystusa względem Ojca Niebiańskiego była ukształtowana i wzmocniona przez Jego wytrwałość w modlitwie. Modlitwa Chrystusa jest dla nas przykładem do naśladowania.

Boskość Jezusa Chrystusa na ziemi nie została umniejszona się przez to, że modlił się do Ojca w niebie. Jezus wskazywał jak ważne jest, aby nawet w bezgrzesznej postaci człowieka mieć bogate życie modlitewne, by móc wykonywać wolę Swojego Ojca. Modlenie się Jezusa do Ojca było potwierdzeniem Jego relacji w Trójcy, a dla nas jest także przykładem, w jaki sposób powinniśmy polegać na Bogu w modlitwie, prosząc Go o siłę i mądrość, której tak bardzo potrzebujemy. Skoro nawet Chrystus, Bóg-człowiek potrzebował trwać w modlitwie, to podobnie też obecni naśladowcy Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jeśli Jezus był Bogiem, to dlaczego modlił się do Boga? Czy Jezus modlił się do siebie samego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries