settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym?

Odpowiedź


Jezus nie był Synem Bożym w sensie ludzkim. Bóg nie ożenił się i nie miał z tego małżeństwa syna. Jezus jest Synem Bożym w takim sensie, że jest Obrazem Boga w ciele człowieka (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14) . Jezus jest Bożym Synem dlatego, że został poczęty przez Ducha Świętego. Ewangelia wg św. Łukasza 1:35 twierdzi: „Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. W czasach biblijnych słowa „syn człowieczy” opisywały człowieka. Syn człowieczy jest człowiekiem.

Podczas swojego procesu przez Żydowskimi uczonymi w Piśmie, najwyższy kapłan spytał Jezusa: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?” (Ewangelia wg św. Mateusza 26:63). Jezus odpowiedział: „Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich” (Mateusza 26:64). Żydowscy przywódcy odpowiedzieli oskarżając Jezusa o bluźnierstwo (Mateusza 26:65-66). Później przed Poncjuszem Piłatem, „odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym” (Ewangelia wg św. Jana 19:7). Dlaczego za twierdzenie, że jest Synem Bożym Jezus został skazany na śmierć? Przywódcy Żydowscy zrozumieli dokładnie przesłanie słów Jezusa, że jest Synem Bożym. „Być Synem Bożym” oznacza mieć taką samą naturę, co Bóg. „Syn Boży” to Bóg. Twierdzenie, że jest się takiej samej natury, co Bóg, że jest się Bogiem, było bluźnierstwem dla przywódców Żydowskich. Dlatego chcieli śmierci Jezusa. List do Hebrajczyków 1:3 wyraża to bardzo klarownie: „Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach”…

Inny przykład można odnaleźć w Ewangelii wg św. Jana 17:12, gdzie Judasz został opisany jako „syn zatracenia”. Ewangelia wg św. Jana 6:71 mówi, że Judasz był synem Szymona. Dlaczego Judasz został opisany jako „syn zatracenia”? Słowo „zatracenie” oznacza „zniszczenie, strata, ruina”. Judasz nie był dosłownie synem „zniszczenia, straty, ruiny”- jednak te cechy charakteryzowały jego życie. Judasz był symbolem zatracenia. Na tej samej zasadzie Jezus jest Synem Boga. Syn Boga jest Bogiem. Jezus jest Słowem Bożym posłanym do ludzi (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries