settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie i przesłanie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź


Po tym jak Jezus zmartwychwstał, „objawił się jako żyjący” (Dzieje Apostolskie 1.3) kobietom przy grobie (Ew. Mateusza 28.9-10), swoim uczniom (Ew. Łukasza 24.36-43) i ponad 500 innym osobom (1 Koryntian 15.6). W następnych dniach po zmartwychwstaniu, Jezus nauczał swoich uczniów na temat Królestwa Bożego (Dzieje Apostolskie 1.3).

W czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, Jezus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, niedaleko Jerozolimy. Tam też Jezus obiecał swoim naśladowcom, że wkrótce otrzymają Ducha Świętego i nakazał im, aby pozostali w Jerozolimie do tego czasu. Później zaczął ich błogosławić i gdy to czynił, został zabrany do nieba. Relacje z wniebowstąpienia Jezusa znajdują się w Ew. Łukasza 24.50-51 oraz w Dziejach Apostolskich 1.9-11.

Z Pisma Świętego jasno wynika, że wniebowstąpienie Jezusa było dosłownym, cielesnym powrotem do nieba. Unosił się od ziemi stopniowo i dostrzegalnie, czego świadkami było wielu gapiów. Gdy uczniowie po raz ostatni próbowali spojrzeć na Jezusa, obłok zasłonił go sprzed ich oczu, i pojawiło się dwóch aniołów obiecując powrót Chrystusa mówiąc, że „tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1.11).

Wniebowstąpienie jest szczególnie ważne z kilku powodów:

1) Wskazuje na zakończenie jego służby na ziemi. Bóg Ojciec z miłości posłał swojego Syna na świat do Betlejemu; teraz jego Syn powraca do Ojca. Czas (jego życia) w ograniczeniach ludzkiego ciała dobiegł końca.

2) Wskazuje na ukończenie dzieła swojego ziemskiego życia sukcesem. To wszystko, co miał tutaj wypełnić, zostało dokonane.

3) Wskazuje na jego powrót w chwale. Chwała Jezusa w czasie jego życia na ziemi była zakryta; jedynym wyjątkiem było wydarzenie w trakcie Przemienienia (Ew. Mateusza 17.1-9).

4) Symbolizuje jego wywyższenie przez Boga Ojca (Efezjan 1.20-23). Jedyny, który jest umiłowanym Ojca Niebiańskiego (Ew. Mateusza 17.5) został wywyższony, a jego imię jest ponad wszelkie inne imię (Filipian 2.9).

5) Ojciec pozwolił mu przygotować miejsce dla nas (Ew. Jana 14.2).

6) Wniebowstąpienie wskazuje na początek jego nowego dzieła jako Arcykapłana (Hebrajczyków 4.14-16) i Pośrednika Nowego Przymierza (Hebrajczyków 9.15).

7) To wskazuje na sposób jego powrotu. Gdy Jezus przyszedł by ustanowić Królestwo, to tak samo powróci jak opuścił ten świat- dosłownie, w ciele, w sposób widoczny w obłoku (Dzieje Apostolskie 1.11; Księga Daniela 7.13-14; Ew. Mateusza 24.30; Księga Objawienia 1.7).

Pan Jezus obecnie jest w niebie. Pismo często przedstawia go, jako siedzącego po prawicy Boga Ojca, w miejscu honorowym i wskazującym jego autorytet (Psalm 110.1; Efezjan 1.20; Hebrajczyków 8.1). Chrystus jest Głową Kościoła (Kolosan 1.18), obdarza darami duchowymi (Efezjan 4.7-8) i jest tym, który Sobą napełnia wszystko (Efezjan 4.9-10). Wniebowstąpienie Chrystusa było wydarzeniem w którym Jezus został przeniesiony z ziemskiej służby do służby w niebie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie i przesłanie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries