settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie krzyża?

Odpowiedź


Zasadniczo, znaczenie krzyża to śmierć. Od VI wieku p.n.e. do IV wieku n.e., krzyż był instrumentem egzekucji, który związany był z najokrutniejszym i najbardziej bolesnym sposobem zadawania śmierci. Podczas ukrzyżowania człowiek był albo związany albo przybity do krzyża drewnianego i pozostawiony na nim do czasu swojej śmierci. Śmierć przychodziła powoli, był to potwornie bolesny sposób umierania. Jednak ze względu na Chrystusa i jego śmierć na krzyżu, dzisiejsze zrozumienie krzyża jest całkowicie inne.

W chrześcijaństwie, krzyż jest skrzyżowaniem Bożej miłości z Jego sprawiedliwością. Jezus Chrystus jest Barankiem Bożym, który zmywa grzech świata (Ew. Jana 1.29). Odniesienie do Jezusa jako Baranka Bożego przywołuje wydarzenie, które Żydzi świętują podczas Paschy z 2 Ks. Mojżeszowej rozdział 12. Izraelici otrzymali nakaz, aby złożyć ofiarę z baranka bez skazy i jego krwią pomazać odrzwia i nadproża w domach. Krew będzie znakiem dla Anioła Śmierci, aby przejść i ominąć dom, który okryty jest krwią bezpieczeństwa. Gdy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, Jan go rozpoznał i zawołał: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (Ew. Jana 1.29), tym samym identyfikując Go i Boży plan poświęcenia go jako ofiary za grzech.

Ktoś może zapytać, z jakiego powodu Jezus w ogóle musiał umrzeć? To jest nadrzędne przesłanie Biblii- historia odkupienia. Bóg stworzył niebo i ziemię, i stworzył też mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo i umieścił ich w Ogrodzie Eden, aby byli jego opiekunami. Jednak, z powodu kuszenia Szatana (węża), Adam i Ewa zgrzeszyli i odwrócili się od łaski Bożej. Dodatkowo, przekleństwo grzechu zostało przekazane ich dzieciom i każdemu następnemu pokoleniu, przez co każdy dziedziczy grzech i winę. Bóg Ojciec wysłał swojego jedynego Syna na świat, aby przyjął postać ludzką i stał się Zbawicielem ludzi. Urodzony z dziewicy, Jezus uniknął przekleństwa upadku, które skażało całą ludzkość. Jako bezgrzeszny Syn Boży, mógł zapewnić nieskazitelną ofiarę jakiej Bóg oczekiwał. Boża sprawiedliwość wymagała sprawiedliwości i kary za grzech; Boża miłość sprawiła, ze wysłał On swojego jedynego Syna jako przebłaganie za grzech.

Ze względu na ofiarę Jezusa na krzyżu jako zadośćuczynienie za grzech tych, którzy pokładają swoją wiarę i zaufanie w Niego jako wybawienie, ofiarowane jest życie wieczne (Ew. Jana 3.16). Jezus wciąż powołuje swoich naśladowców, aby brali na siebie swój krzyż i podążali za nim (Ew. Mateusza 16.24). Ta koncepcja "niesienia własnego krzyża" dzisiaj straciła trochę znaczenie dawnego, oryginalnego wydźwięku. Zazwyczaj, gdy używamy stwierdzenia "nosić krzyż" oznacza zmaganie się z niewygodnymi czy trudnymi okolicznościami (na przykład "mój nastoletni syn jest moim krzyżem"). Powinniśmy jednak pamiętać, że Jezus powołuje swoich uczniów do zaangażowania się w radykalne samo-zaparcie. Krzyż oznaczał tylko jedno dla ludzi żyjących w I wieku- śmierć. "Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je" (Ew. Mateusza 16.25). List do Galacjan powtarza temat śmierci naszej starej, grzesznej tożsamości i powstania do nowego życia w Chrystusie: "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Galacjan 2.20).

Są na świecie miejsca w których chrześcijanie doświadczają prześladowań, nawet śmierci z powodu swojej wiary. Oni wiedzą, co to znaczy nieść swój krzyż i naśladować Jezusa w bardzo dobitny sposób. Dla tych, którzy nie doświadczają takiego prześladowania, wymóg nadal obowiązuje aby pozostać wiernym Chrystusowi. Nawet jeśli nie jesteśmy powołani do takiego poświęcenia, musimy być gotowi tak uczynić ze względu na miłość do Tego, który nas zbawił i oddał swoje życie za nas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie krzyża?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries