settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są cuda Jezusa? Jakich cudów dokonał Jezus?

Odpowiedź


Cud Boży to nadzwyczajne lub nienaturalne wydarzenie, które objawia lub potwierdza konkretne przesłanie poprzez niezwykłe wydarzenie. Jezus dokonał wielu cudów. Wszystkie cuda, które uczynił, miały na celu uwielbienie Boga, pomoc innym i udowodnienie, że naprawdę był tym, za kogo się podawał — Synem Bożym. Kiedy na przykład uciszył burzę w Ew. Mateusza 8, uczniowie byli zdumieni i pytali: "Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?" (werset 27).

Ewangelie opisują wiele cudów dokonanych przez Jezusa. Oczywiście wielu rzeczy, które uczynił Jezus, nie dałoby się opisać w tak krótkich dziełach. Jan swobodnie przyznaje "i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze [...] Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać" (Ew. Jana 20.30 oraz 21.25).

Różne Ewangelie często odnotowują te same cuda, a każda z nich podaje nieco inne szczegóły. Czasami nie można stwierdzić, czy konkretny cud opisany w Ewangeliach jest po prostu jednym cudem opisanym z różnych perspektyw, czy też zarejestrowane są dwa oddzielne cuda. Żaden z autorów Ewangelii nie jest szczególnie zainteresowany ścisłą chronologią i czasami nie podaje nam wszystkich szczegółów, których poznaniem moglibyśmy być zainteresowani.

Cuda dokonane przez Jezusa i wymienione poniżej zostały pogrupowane w szerokie kategorie z towarzyszącymi im odniesieniami biblijnymi bez próby ustalenia, które cuda są rejestrowane wielokrotnie, a które mogą być unikalne dla każdej z Ewangelii:

Cuda uzdrowienia

• Oczyszczenie trędowatych: Ew. Mateusza 8.1–4; Ew. Marka 1.41–45; Ew. Łukasza 5.12–14; 17.11-19

• Niewidomi odzyskują wzrok: Ew. Mateusza 9.27–31; Ew. Marka 8.22–26; 10.46–52 Ew. Łukasza 18.35–43; Ew. Jana 9.1–38

• Ludzie są uzdrawiani na odległość: Ew. Mateusza 8.5–13; Ew. Łukasza 7.2–10; Ew. Jana 4.46–54

• Uzdrowienie teściowej Piotra: Ew. Marka 1.29–31

• Uzdrowienie sparaliżowanego człowieka: Ew. Mateusza 9.1–8; Ew. Marka 2.1–12; Ew. Łukasza 5.17–26 • Ludzie dotykający szat Jezusa zostają uzdrowieni: Ew. Mateusza 9.20–23; 14.35–36; Ew. Marka 5.25–34; 6.53–56; Ew. Łukasza 8.43–48

• Różne uzdrowienia w sabat: Ew. Marka 3.1–6; Ew. Łukasza 6.6–10; 13.10-17; 14.1-6; Ew. Jana 5.1–18

• Uzdrowienie głuchych i niemych: Ew. Marka 7.31–37

• Odtworzone odcięcie ucha: Ew. Łukasza 22.47–53

• Wypędzanie demonów (i konkretne uzdrowienie dolegliwości fizycznych towarzyszące wypędzeniu demonów): Ew. Mateusza 9.32–33; 17.14-18; Ew. Marka 9.14–29; Ew. Łukasza 9.37–42

• Wyrzucanie demonów (brak wzmianki o konkretnych dolegliwościach fizycznych): Ew. Mateusza 8.28–34; 15.21–28; Ew. Marka 1.23–27; 5.1–20; 7.24-30; Ew. Łukasza 4.31–37; 8.26–39

• Uzdrowienie wielu: Ew. Mateusza 9.35; 15.29–31; Ew. Marka 1.32–34; 3.9–12; Ew. Łukasza 6.17-19

• Wskrzeszenia zmarłych: Ew. Mateusza 9.18–26; Ew. Marka 5.21–43; 8.40–56; Ew. Jana 11.1–45

Inne cuda

• Nakarmienie tłumów (pomnożenie jedzenia): Ew. Mateusza 14.13–21;15.32–39; Ew. Marka 6.33–44;8.1-10; Ew. Łukasza 9.12-17; Ew. Jana 6.1–14

• Chodzenie po wodzie: Ew. Mateusza 14.22–33 (również Piotr); Ew. Marka 6.45–52; Ew. Jana 6.15-21

• Uciszenie burzy: Ew. Mateusza 8.22–25; Ew. Marka 4.35–41; Ew. Łukasza 8.22–25

• Napełnienie sieci rybami: Ew. Łukasza 5.1–11; Ew. Jana 21.1–14

• Złowienie przez Piotra ryby z pieniędzmi w pysku (na podatek świątynny): Ew. Mateusza 17.24–27

• Zamiana wody w wino: Ew. Jana 2.1–11

• Uschnięcie drzewa przeklętego przez Jezusa: Ew. Mateusza 21.18–22;Ew. Marka 11.12–25

Z powyższej listy widzimy, że zdecydowana większość cudów zapisanych w Ewangeliach to cuda uzdrowienia. Podczas gdy ci, którzy doświadczyli uzdrowienia, zostali uwolnieni od swoich fizycznych dolegliwości, deklarowanym celem cudów rzadko jest tylko złagodzenie cierpienia fizycznego. Cud uzdrowienia zawsze wskazuje na większą prawdę, a mianowicie, że Jezus jest Synem Bożym posiadającym władzę. Kiedy wyrzuca demony, podkreśla się Jego autorytet nad nimi. Kiedy uzdrawia w sabat, podkreśla się Jego autorytet jako Pana sabatu. Podobnie wiele cudów podkreśla autorytet Jezusa nad naturą.

Nie ma lepszego sposobu rozważania cudów Jezusa niż przeczytanie Ewangelii i sporządzenie listy każdego cudu wraz z wyjaśnieniami jakie są podane. (Na przykład w Ew. Jana 2 czytamy o Jezusie zmieniającym wodę w wino. Cud ten złagodził potencjalne zażenowanie gospodarza i uspokoiło Jego matkę, która prosiła Go o zaangażowanie, ale główny rezultat opisany jest w wersecie 11: "Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.") Czasem cel cudu jest podany bezpośrednio, a czasem jest opisany w odpowiedzi dla świadków danego wydarzenia. Jezus nigdy nie dokonywał cudów dla zapewnienia przedstawienia. Każdy cud wskazywał na większą prawdę. Jan szczególnie podkreślał ten aspekt odnosząc się do cudów Jezusa jako "znaków."

Nakarmienie 5000 jest tylko jednym przykładem. Ew. Jana 6 zaczyna się od powiedzenia, że ludzie podążali za Jezusem, ponieważ widzieli znaki. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest to dobra rzecz. Jezus zamierza nakarmić tłum, ponad 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, jedynie pięcioma chlebami i dwoma rybami. Potem, wymyka się w nocy.

Następnego poranka ludzie zaczęli Go szukać. Jezus jednak nie jest zdziwiony i konfrontuje ich egoistyczne motywy poszukania Go: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się" (Ew. Jana 6.26). Istnieje tutaj pewna ironia. Szukali Jezusa, bo mieli darmowy posiłek w efekcie cudu. Nic dziwnego, że myśleli, że było to całkiem niezłą opcją. Jeśli Jezus będzie ich nadal karmił, wszystko będzie dobrze. Jezus jednak mówi, że tak naprawdę nie widzieli "znaku." Widzieli cud, jednak nie byli w stanie dostrzec znaku w rozmnożeniu bochenków chleba i ryb. "Znak" jakiego dokonał Jezus wskazywał na coś większego. Chociaż wielu widziało i uczestniczyło w cudzie, pominęli znak, który wskazywał na Jezusa, Chleb Życia. Przez całą służbę Jezusa, wielu ludzi widziało Jego cuda jako cel sam w sobie raczej aniżeli wskazywanie na coś znacznie większego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są cuda Jezusa? Jakich cudów dokonał Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries