settings icon
share icon
Pytanie

Czy istnieje moc w imieniu Jezus?

Odpowiedź


Każda moc przypisana do imienia Jezus pochodzi z Osoby Jezusa. Gdy "wierzymy w imię Jezusa", ufamy w skończone dzieło zmartwychwstałego Chrystusa umierającego na krzyżu (1 Jana 5.13). Imię Jezus nie jest magicznym słowem. Nie ma nic specjalnego w ułożeniu liter w Jego imieniu. Gdyby Jezus nie był Bogiem w ciele, który żył doskonałym życiem, umarł za grzechy wszystkich, którzy wierzą i powstał z martwych, nawet byśmy nie rozmawiali o Jego imieniu. Wszelka moc do jakiej mają dostęp chrześcijanie w imieniu Jezusa pochodzi z prawdziwej wiary w to kim jest Jezus i tego co czyni dla grzeszników.

Nie ma magicznej mocy w imieniu Jezus- istnieje jedynie moc w samym Jezusie Chrystusie. Poprzez wołanie imienia "Jezus", nie można oczekiwać szczególnej mocy, korzyści czy lepszej pozycji przed Bogiem. Imię Jezus jest cenne jednak i pełne znaczenia. Widzimy to w Ew. Mateusza 1.20-21, gdzie anioł powiedział Józefowi, "Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego."

Zbawcza, uzdrawiająca, chroniąca, usprawiedliwiającą, odkupiająca moc Boga spoczywa w Osobie Chrystusa, a imię Jego to Jezus. A jak wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmocny Stworzyciel wszechświata zdecydował przejawić swoją moc? Poprzez swojego Syna, urodzonego w skromnych warunkach- dziecko pełne mocy Króla (Ew. Łukasza 2.11-12). Jezus złożył swoje życie, aby uratować grzeszników i okazał swoją władzę powstając z martwych (Ew. Jana 10.18), by każdy kto powoła się na Jego imię z wiarą, mógł otrzymać przebaczenie grzechów i zbawienie na wieki (Rzymian 10.13). To jest moc zmartwychwstania Zbawiciela- On sam jest siłą stojącą za Jego imieniem.

To w imieniu Jezusa jesteśmy pouczeni przez Boga, aby się modlić (Ew. Jana 16.23-24). Wierzący są zaproszeni do modlitwy w imieniu Jezusa z oczekiwaniem, że Bóg odpowie na modlitwy (Ew. Jana 14.13-14). Modlenie się w imieniu Jezusa oznacza modlenie się w Jego autorytecie (Ew. Łukasza 10.19) i proszenie Boga Ojca, aby działał przez nasze modlitwy, ponieważ przychodzimy z wiarą w imieniu Jego Syna, Jezusa. Modlenie się w imieniu Jezusa oznacza modlenie się zgodnie z charakterem Jezusa i Jego wolą. Modlenie się w imieniu Jezusa demonstruje naszą wiarę w moc Bożą do działania, gdy wierzymy, że imię Jezusa jest czymś więcej, aniżeli zlepkiem liter, jest reprezentacją tego, kim On tak naprawdę jest.

Imię Jezus było bardzo popularnym imieniem w Izraelu w pierwszym wieku. Jedyną rzeczą, która odróżnia imię Jezusa z Nazaretu, jest Osoba, do której ono należy i to, co dla nas uczynił. W Chrystusie "mieszka cieleśnie cała pełnia boskości" (Kolosan 2.9). Jezus jest "odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty..." (Hebrajczyków 1.3). Ale tam gdzie nie ma wiary, relacji czy uległości Jego panowaniu, imię Jezus nie jest niczym więcej, aniżeli słowem.

Mądrze jest strzec się pokusy nadużywania imienia Jezus. Biblia opowiada intrygującą historię grupy siedmiu Żydów w Efezie, którzy próbowali wypędzić demony używając imienia Jezus. Ci ludzie nie znali Jezusa. Nie byli wierzącymi. Zamiast tego zabiegali o podziw innych i możliwości promowania samych siebie. Nie poddali się Bogu i dlatego nie zdołali zmusić duchów do ucieczki (Jakuba 4.7). Demon szydził z siedmiu egzorcystów, którzy zasadniczo próbowali wykonywać magiczne sztuczki, używając słowa „Jezus” jako zaklęcia: "Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni?" szydził zły duch. Następnie zły duch upoważnił człowieka, którego owładnął, do bicia niedoszłych magów, aż uciekli zakrwawieni i nadzy (Dz. Apostolskie 19.13-16). Tych siedmiu mężczyzn próbowało nadużyć mocy imienia Jezus dla własnych korzyści, ale służymy Bogu, który nie będzie manipulowany i nie da się oszukać (Joba 12.16).

Imię Jezus, to które zbawia ludzi od ich grzechów, oznacza całą moc samego, wielkiego Stworzyciela. Jezus obdarza wierzących autorytetem służenia, działania i modlitwy w Jego imieniu i gdy to czynimy, wierząc w zbawczą moc Jezusa i pragnąc Bożej woli (dla naszego życia). Jezus z autorytetem Ojca, ukazuje moc zbawienia grzeszników i Jego imię jest jedynym imieniem na które możemy się powołać dla swojego zbawienia (Dz. Apostolskie 4.12). Jako adoptowani synowie i adoptowane córki do rodziny Bożej, chrześcijanie doświadczają Bożej, zbawczej łaski przez wiarę w Osobę Jezusa. Gdy Go wzywamy, uczestniczymy w Jego mocy i uświadamiamy sobie, że "Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny" (Ks. Przyp. Salomona 18.10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy istnieje moc w imieniu Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries