settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus jest Księciem Pokoju (Ks. Izajasza 9.6)?

Odpowiedź


W proroctwie Izajasza na temat przyjścia Mesjasza, czytamy:

"Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów" (Izajasza 9.6).

W świecie przepełnionym wojną i przemocą, trudno jest dostrzec to jak Jezus mógłby być wszechmocnym Bogiem, który uczestniczy w historii ludzi i jest uosobieniem pokoju. Ale fizyczne bezpieczeństwo i ład polityczny niekoniecznie odzwierciedlają pokój o jakim On mówi (Ew. Jana 14.27).

Hebrajskie słowo odnoszące się do "pokoju", shalom, jest często używane w znaczeniu łagodnego usposobienia i pokoju jakiejś osoby, ludzi lub narodu. Greckie słowo eirene oznacza "jedność i porozumienie"; Paweł używał słowa eirene, aby opisać kościół Nowego Testamentu. Ale w głębszym sensie, bardziej fundamentalnym znaczeniu pokój jest "duchową harmonią, która następuje po odbudowanej relacji człowieka z Bogiem."

Z powodu naszej grzesznej natury, jesteśmy wrogami Boga (Rzymian 5.10). "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas zmarł" (Rzymian 5.8). Z powodu ofiary Chrystusa, jesteśmy odnowieni do relacji pokoju z Bogiem (Rzymian 5.1). To jest głęboki, łączący pokój pomiędzy naszymi sercami a naszym Stworzycielem, którego nie można odebrać (Ew. Jana 10.27-28), jest całkowitym wypełnieniem dzieła Chrystusa jako "Księcia Pokoju."

Ale ofiara Chrystusa zapewnia nam więcej aniżeli wieczny pokój; on również pozwala nam mieć więź z Duchem Świętym, Pomocnikiem który obiecuje nas prowadzić (Ew. Jana 16.7, 13). Poza tym, Duch Święty będzie sam się przejawiał w nas w taki sposób, że będziemy mogli żyć w sposób w jaki nie moglibyśmy sami żyć, włączając obecność miłości, radości i pokoju w nas (Galacjan 5.22-23). Ta miłość, radość i pokój są efektem pracy Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Są one odbiciem jego obecności w nas. I mimo tego, że jej najgłębszym, najbardziej widocznym efektem jest to, że żyjemy w miłości, radości i pokoju z Bogiem, to nie może się ona nie wylewać na nasze relacje z innymi ludźmi.

Bardzo tego potrzebujemy- szczególnie odkąd Bóg powołał nas do życia pełnego znaczenia z ludźmi wierzącymi, w pokorze, łagodności i pokoju, "starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju" (Efezjan 4.1-3). Ta jedność w głębokim sensie i łagodności nie byłaby możliwa bez pracy Ducha Świętego w nas i pokoju jaki mamy z Bogiem dzięki ofierze jego Syna.

Jak na ironię, najbardziej widoczną definicją pokoju, w odniesieniu do tego jak się on objawia w człowieku, może być najtrudniejszą formą do uchwycenia i realizacji. Nie możemy nic uczynić, aby poznać czy utrzymać nasz duchowy pokój z Bogiem (Efezjan 2.8-9). I podczas gdy życie w jedności z innymi wierzącymi może być strasznie trudne, to życie w pokoju względem własnego życia może wydawać się czasem niemożliwe.

Zauważ, że żyć w pokoju nie oznacza "łatwo." Jezus nigdy nie obiecywał łatwego życia; On obiecywał pomoc. W rzeczywistości, mówił że powinniśmy spodziewać się ucisku (Ew. Jana 16.33) i prób (Jakuba 1.2). Ale On również powiedział, że jeśli będziemy go wzywać "pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" (Filipian 4.6-7). Nieważne jakie trudności nas spotkają, możemy prosić o pokój który pochodzi z potężnej miłości Boga, a który nie jest zależny od naszej siły czy sytuacji nas otaczającej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus jest Księciem Pokoju (Ks. Izajasza 9.6)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries