settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus Chrystus pokonał śmierć?

Odpowiedź


Najbardziej oczywiste jest to, że stwierdzenie, że Chrystus pokonał śmierć odnosi się do Jego zmartwychwstania. Ten, który był martwy stał się żywy (zobacz Ks. Objawienia 1.18). Te trzy słowa- Chrystus pokonał śmierć- definiuje najważniejszą różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a wszystkimi innymi religiami. Żaden inny przywódca religijny nie przepowiedział swojej własnej śmierci i zmartwychwstania (Ew. Mateusza 16.21), opierając twierdzenia o sobie i swoje nauczanie na takiej przepowiedni (Ew. Jana 2.18-22; Ew Mateusza 27.40), a później dotrzymał tej obietnicy (Ew. Łukasza 24.6).

Zmartwychwstanie Jezusa jest pierwszym przypadkiem w historii, gdy ktoś powstał z martwych i nigdy później nie umarł. Inni, którzy zmartwychwstali, w końcu umarli po raz drugi (zob. 1 Ks. Królewska 17.17–24; 2 Ks. Królewska 4.32–37; Ew. Marka 5.39–42; Ew. Jana 11.38–44). Zmartwychwstanie Jezusa było prawdziwą i całkowitą klęską śmierci. Jako Święty Syn Boży, Jezus raz na zawsze zwyciężył śmierć, jak wyjaśnił Piotr: „zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz. Apostolskie 2.24; tłum. Biblia Tysiąclecia). Zwycięski Zmartwychwstały Chrystus powiedział: „Jestem żywy. Byłem już umarły, ale znów żyję [teraz już] na wieki wieków. Mam również klucze do królestwa śmierci i otchłani.” (Ks. Objawienie 1.18, tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Klucze są symbolem władzy. Jezus jest suwerenem nad śmiercią. Pokonanie śmierci przez Chrystusa było trwałe i wieczne.

Chrystus pokonał śmierć, ponieważ był bezgrzeszny. Przekleństwo ciążące na ludzkości w Ogrodzie Eden, przyszło wraz z ich grzechem, co zostało jasno stwierdzone: "Z pewnością umrzecie" (1 Ks. Mojżeszowa 2.17). Od tamtej pory, dostrzegamy prawdę zawartą w liście do Rzymian 6.23, "Karą za grzech jest śmierć." Ale Jezus Chrystus nie popełnił grzechu (1 Piotra 2.22); dlatego śmierć nie miała nad Nim władzy. Śmierć Jezusa była dobrowolną ofiarą za nasze grzechy, a biorąc pod uwagę Jego bezgrzeszną doskonałość, logicznie nastąpiło Jego zmartwychwstanie. "Ja kładę życie swoje" powiedział Jezus "aby je znowu wziąć" (Ew. Jana 10.17).

Fakt, że Chrystus pokonał śmierć ma wieczne dla nas konsekwencje. Dobra wiadomość- ewangelia- osadzona jest w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Bez zmartwychwstania, nie ma ewangelii; właściwie nie ma dla nas nadziei: "A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach" (1 Koryntian 15.17; tłum. Biblia Tysiąclecia). Ale Chrystus zmartwychwstał i jako współzdobywcy z Nim, chrześcijanie "przeszli ze śmierci do życia" (1 Jana 3.14). Chrystus "zniszczył śmierć, a przez ewangelię ukazał światło życia i nieśmiertelność" (2 Tymoteusza 1.10; tłum. Biblia Poznańska).

Fakt, że Chrystus pokonał śmierć oznacza, że wierzący również otrzymali zwycięstwo nad śmiercią. "Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował" (Rzymian 8.37). Chrystus jest "pierwszy spośród tych, co pomarli" (1 Koryntian 15.20; tłum. Biblia Warszawsko- Praska), co oznacza, że zmartwychwstanie Jezusa jest pierwsze spośród wielu: wierzących, który "pomarli", a którzy podobnie zostaną wzbudzeni z martwych. Jezus obiecał swoim naśladowcom, "bo Ja żyję i wy żyć będziecie" (Ew. Jana 14.19).

Fakt, że Chrystus pokonał śmierć jest wypełnieniem proroctwa. Psalmista przepowiedział, że Mesjasz pokona śmierć: "bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu" (Psalm 16.10; tłum. Biblia Tysiąclecia). Inni prorocy napełnili lud Boży nadzieją, że Pan pewnego dnia zniesie śmierć: "Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza" (Ks. Izajasza 25.8) i "Ja wybawię ich z mocy Szeolu, ocalę od śmierci! Gdzież twoje plagi, o śmierci, gdzie twa zaraza, Szeolu?" (Ks. Ozeasza 13.14; tłum. Biblia Poznańska; por. 1 Koryntian 15.54-55).

Śmierć jest najpotężniejszą mocą Złego, przerażającą bronią przeciwko nam. Na krzyżu, Chrystus pokonał szatana w imieniu nas- bezradnych grzeszników: "Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony" (Ew. Jana 12.31; por. Kolosan 2.15). Wraz z pustym grobem, Chrystus pokonał najpotężniejszą broń Złego- śmierć. Szatan nasz oskarżyciel, jest teraz bezradny, aby potępiać chrześcijan. Nie podzielimy jego przeznaczenia (Ks. Objawienia 12.9-11; 20.10, 14).

Gdy Chrystus pokonał dla nas śmierć, usunął "żądło śmierci"- grzech (1 Koryntian 15.56)- to znaczy, że nie będziemy sądzeni przez Boga według naszych grzechów; raczej staniemy przed Bogiem odziani doskonałą sprawiedliwością Chrystusa. Z tego powodu wierzący w Chrystusa "nie dozna szkody od drugiej śmierci" (Ks. Objawienia 2.11), a "nad nimi druga śmierć nie ma mocy" (Ks. Objawienia 20.6). Chrystus przyjął na siebie karę śmierci za nasz grzech i przez swoją śmierć, pokonał śmierć (Ks. Objawienia 20.14).

Wierzący "we wszystkich tych okolicznościach odnosimy wspaniałe zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował" (Rzymian 8.37; tłum. Biblia Poznańska). Co może oddzielić nas od miłości Bożej w Chrystusie? "ani śmierć, ani życie" (werset 38). Chrystus pokonał śmierć i wierzący opierają się twardo na słowach Jezusa: "Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki" (Ew. Jana 11.25-26).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus Chrystus pokonał śmierć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries