settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus mógł zgrzeszyć?

Odpowiedź


Istnieją dwa stanowiska co do tego interesującego pytania. Pamiętajmy jednak, że to pytanie nie dotyczy tego, czy Jezus popełnił grzech. Oba stanowiska zgadzają się z tym, co Biblia w jasny sposób przedstawia, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu (2 Koryntian 5.21; 1 Piotra 2.22). Pytanie jednak dotyczy tego, czy Jezus mógł zgrzeszyć? Ci, którzy utrzymują pogląd „niegrzeszności” wierzą, że Jezus nie mógł popełnić grzechu. Ci natomiast, którzy uchwycili się stanowiska „bezgrzeszności” wierzą, że Jezus mógł zgrzeszyć, ale tego nie zrobił. Który pogląd jest słuszny? Właściwe nauczanie Pisma Świętego jest takie, że Jezus był niegrzeszny- Jezus nie mógł popełnić żadnego grzechu. Gdyby mógł zgrzeszyć, byłby zdolny grzeszyć nawet dzisiaj, bo pozostałby tym samym, czym był gdy przyszedł na świat. Jest Bogiem- człowiekiem i na zawsze nim pozostanie, będąc w swej naturze ludzki i boski, połączony nierozerwalnie w jednej osobie. Gdy wierzymy, że Jezus mógł zgrzeszyć, to tak naprawdę wierzymy że Bóg mógł zgrzeszyć. „Upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kolosan 1.19). Kolosan 2.9 dodaje: „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.”

Mimo tego, że Jezus był w pełni człowiekiem, nie narodził się z tą samą grzeszną naturą, jaką my posiadamy. Rzeczywiście był podobnie do nas kuszony, bo pokusy te pochodziły także od szatana, lecz pozostał bez grzechu, gdyż nie był zdolny do niego. Jest to sprzeczne z Jego prawdziwą naturą (Ew. Mateusza 4.1; Hebrajczyków 2.18, 4.15; Jakuba 1.13). Definicja grzechu dotyczy przekroczenia Prawa. Bóg stworzył Prawo, które jest odzwierciedleniem Jego Boskiej natury, czyli tego co powinniśmy czynić, a czego nie. Zatem grzechem jest wszelkie postępowanie, które sprzeczne jest z Jego prawdziwą naturą.

Przechodzenie pokuszenia samo w sobie nie jest grzeszne. Jakaś osoba może kusić Cię czymś, czego nie masz pragnienia uczynić, np. zamordowanie kogoś albo uczestniczenie w seksualnej perwersji. Prawdopodobnie nie masz pragnienia by w czymś takim brać udział, lecz nadal możesz doświadczać pokuszenia, gdyż nadarzyła się taka sposobność. Istnieją dwie definicje określające czym jest „pokuszenie”

1) Otrzymanie od kogoś propozycji popełnienia grzechu, albo jakiejś pokusy z zewnątrz, albo propozycji pochodzącej z własnej grzesznej natury.

2) Rozmyślanie nad popełnieniem grzechu, o jego możliwych przyjemnościach i konsekwencjach, aż do momentu, w którym grzech pochłania nasz umysł.

Pierwsza koncepcja nie opisuje grzesznego czynu czy grzesznej myśli, a druga tak. Gdy zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób zrealizować grzeszne pragnienia, to już dopuściłeś się grzechu. Jezus był kuszony, z tym jednak wyjątkiem, że nigdy nie doświadczył pokuszenia przez grzeszną naturę, ponieważ jej nie miał. Szatan namawiał Jezusa do popełnienia konkretnych grzechów, lecz On nie miał pragnął ich popełnić. Podobnie jak i my doświadczał On pokuszenia, ale pozostał bez grzechu.

Ci, którzy utrzymują pogląd o bezgrzeszności wierzą, że jeśli Jezus nie mógłby zgrzeszyć, to nie potrafiłby prawdziwie doświadczyć pokuszenia i przez to prawdziwie wspierać nas w naszych bojach duchowych i pokuszeniach. Powinniśmy jednak pamiętać, że ktoś nie musi czegoś doświadczyć by rozumieć przez co przechodzi inna osoba. Bóg wie wszystko o wszystkim. Mimo, iż Bóg nigdy nie pragnął zgrzeszyć i z pewnością nigdy tego nie uczynił, to jednak Bóg wie i rozumie czym jest grzech. Bóg wie i rozumie czym jest doświadczanie pokuszenia. Jezus potrafi współczuć w naszych słabościach, gdy doświadczamy pokuszenia, nie dlatego że „doświadczył” podobnych rzeczy, ale dlatego że wie czym one są.

Jezus wie czym jest pokuszenie, ale nie wie czym jest uleganie grzechowi. To jednak nie wyklucza Jego pomocy. Jesteśmy kuszeni w typowy dla człowieka sposób. (1 Koryntian 10.13). Nasze grzechy można podzielić na trzy rodzaje: „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia” (1 Jana 2.16). Przeanalizuj grzech Ewy i kuszenie Jezusa, a zobaczysz że pokuszenie w każdym z tych przypadków odwołuje się do wspomnianych trzech kategorii. Jezus był kuszony na szereg sposobów i w każdej sferze, podobnie jak i my, lecz mimo to pozostał bez grzechu. Mimo, iż nasza upadła natura będzie pragnęła poddawać się niektórym grzechom, to jednak mamy zdolność, w Jezusie Chrystusie, aby przezwyciężać grzech ponieważ już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, ale raczej sługami Boga (Rzymian rozdział 6, wersety 2 oraz 16-22).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus mógł zgrzeszyć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries