settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego genealogie podane w Ew. Mateusza i Ew. Łukasza są tak różne?

Odpowiedź


Genealogia Jezusa podana jest w dwóch miejscach Pisma Świętego: w Ew. Mateusza w rozdziale 1 oraz Ew. Łukasza 3.23-38. Mateusz zakreśla genealogię od Jezusa do Abrahama, Łukasz z kolei podaje genealogię od Jezusa do Adama. Nie mniej jednak istnieje słuszny powód by wierzyć, że Mateusz i Łukasz przedstawiają tak naprawdę całkowicie różne genealogie. Na przykład, Mateusz podaje, że ojcem Józefa był Jakub (Ew. Mateusza 1.16), natomiast Łukasz wskazuje, że Józef pochodził od Helego (Ew. Łukasza 3.23). Mateusz podaje pochodzenie z linii Salomona syna Dawida (ew. Mateusza 1.6), a Łukasz wskazuje na syna Dawida- Natana (Ew. Łukasza 3.31). Właściwie w tych obu genealogiach, pomiędzy Dawidem a Jezusem, jedynymi wspólnymi imionami były Salatiel i Zorobabel (Ew. Mateusza 1.12; Ew. Łukasza 3.27).

Niektórzy podają te różnice jako dowód na błędy zawarte w Biblii. Jednak Żydzi słynęli z bardzo skrupulatnego prowadzenia ksiąg, szczególnie jeśli dotyczyło to genealogii. Trudno jest sobie wyobrazić, że Mateusz i Łukasz potrafiliby stworzyć całkiem rozbieżne genealogie tego samego rodowodu. A poza tym, te genealogie- od Dawida do Jezusa- są zupełnie inne. Nawet odniesienia do Salatiela i Zorobabela dotyczą zupełnie innych osób o tych samych imionach. Mateusz podaje, że ojcem Salatiela był Jechoniasz, natomiast Łukasz twierdzi, że ojcem Salatiela był Neri. Całkiem zrozumiałym zachowaniem człowieka o imieniu Salatiel było nazwanie własnego syna imieniem Zorobabel, biorąc pod uwagę jego ówczesną sławę (zobacz Księgi Ezdrasza i Nehemiasza).

Innym wytłumaczeniem może być fakt, że Mateusz podaje podstawowy rodowód, podczas gdy Łukasz bierze pod uwagę okoliczności związane z „małżeństwem lewirackim”. Gdy mężczyzna umierał bezpotomnie, to zgodnie z panującą zasadą brat mężczyzny żenił się z jego żoną, aby dać potomstwo i przedłużyć nazwisko zmarłego. Jest to możliwe, chociaż istnieje małe prawdopodobieństwo jakoby każde pokolenie, od Dawida do Jezusa, wywodziło się z „małżeństwa lewirackiego”, tylko dlatego byśmy mogli wytłumaczyć zróżnicowanie każdego następnego pokolenia.

Biorąc pod uwagę podane wcześniej kwestie, wielu konserwatywnych nauczycieli Pisma Świętego zakłada, że Łukasz odwołuje się do genealogii Marii, a Mateusz do genealogii Józefa. Mateusz nawiązuje do linii Józefa (prawnego opiekuna Jezusa), przez Salomona, syna Dawida, podczas gdy Łukasz nawiązuje do linii Marii (krewnych Jezusa), przez Natana, syna Dawida. Nie było żadnego greckiego słowa na określenie „zięcia”, a Józef byłby uznany za syna Helego, przez to że pojął za żonę jego córkę Marię. Zarówno z jednej jak i z drugiej linii, Jezus jest potomkiem Dawida i stąd, bez wątpienia Mesjaszem. Podawanie genealogii od strony matki jest czymś nietypowym, podobnie zresztą jak narodziny z dziewicy. Łukasz podaje wytłumaczenie, że Jezus był synem Józefa „jak mniemano” (Ew. Łukasza 3.23).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego genealogie podane w Ew. Mateusza i Ew. Łukasza są tak różne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries