settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus przyszedł w postaci grzesznego ciała?

Odpowiedź


Rzymian 8.3-4 mówi, "Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha." Aby zrozumieć to, co znaczyło dla Jezusa przyjście "w postaci grzesznego ciała" musimy zdefiniować kilka terminów.

Gdy Biblia odnosi się do "ciała" (Ew. Jana 6.63; Rzymian 8.8), zazwyczaj oznacza to ludzką tendencję do grzechu, którą wszyscy odziedziczyliśmy od Adama (Rzymian 5.12). Gdy Adam i Ewa zdecydowali się zbuntować przeciwko Bożemu nakazowi, stali się "grzesznym ciałem." W tym momencie, grzech wszedł do doskonałego świata Bożego i zaczął wszystko skażać (1 Ks. Mojżeszowa 3). Skoro każdy człowiek pochodzi od Adama, wszyscy odziedziczyliśmy upadłą naturę. Zatem każda osoba rodzi się grzesznikiem (Rzymian 3.10,23).

Słowo w postaci oznacza „przypominanie czegoś” lub „stan bycia podobnym do czegoś innego.” Podobieństwo nie jest identyczne w istocie ani w naturze, ale ma podobny wygląd. Podobieństwo jest reprezentacją oryginału. Na przykład bożki są stworzone na podobieństwo ptaków i zwierząt oraz stworzonych rzeczy (Rzymian 1.22–23; 2 Ks. Mojżeszowa 20.4–5). Fotografia jest podobizną. Filipian 2.6-8 opisuje Jezusa odsuwającego na bok swoje boskie przywileje jako Bóg, aby upodobnić się do ludzi, których stworzył (zobacz również Ew. Jana 1.3).

Jednak Jezus nie miał ziemskiego ojca, zatem nie odziedziczył grzesznej natury jak wszyscy inni ludzie (Ew. Łukasza 1.35). On przyjął ciało ludzkie, a jednak pozostał w pełni Bogiem. On prowadził życie takie jak my, cierpiał jak my cierpimy, uczył się i wzrastał jak my się uczymy i wzrastamy, ale uczynił to wszystko bez grzechu (Hebrajczyków 4.15; 5.7-8). A ponieważ Bóg był Jego Ojcem, Jezus żył jedynie w postaci grzesznego ciała (pozostając w pełni Bogiem).

Jezus stał się człowiekiem, aby stać się naszym zastępstwem. W swoim ciele, cierpiał ból fizyczny, emocjonalne odrzucenie oraz duchowe oddzielenie od Boga (Ew. Mateusza 27.46; Ew. Marka 15.34). Prowadził życie człowieka, ale czynił to w sposób w jaki my mieliśmy żyć- w doskonałej relacji ze świętym Bogiem (Ew. Jana 8.29). A ponieważ przyszedł w postaci grzesznego ciała, On mógł przedstawić siebie jako ostateczną ofiarę wystarczającą do zapłaty za grzech całej ludzkości (Ew. Jana 10.18; Hebrajczyków 9.11-15).

Aby otrzymać dar całkowitego przebaczenia od Boga, każda osoba musi pójść za Jezusem, aby stał się jej/ jego osobistym zastępstwem. To oznacza, że przychodzimy do niego w wierze, rozpoznając to, że On przyszedł w postaci grzesznego ciała, został ukrzyżowany i przyjął grzechy świata, nasz grzech może być w pełni spłacony (2 Koryntian 5.21). Nasze własne, grzeszne ciało jest ukrzyżowane z Nim, abyśmy byli wolni do podążania z Duchem Świętym w całkowitym posłuszeństwie Bogu (Rzymian 6.6-11; Galacjan 2.20). Chrześcijanie są tymi, którzy mają śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie przypisane do ich konta, tym samym mamy usunięty nasz dług jaki ciążył na nas wobec Boga (Kolosan 2.14).

Ze względu na to całkowite przebaczenie, chrześcijanie codziennie uznają siebie za martwych dla swojej grzesznej natury. Skoro Chrystus pokonał grzech i śmierć w swoim ciele, możemy żyć w mocy Ducha Świętego, który będzie pokonywał grzech i śmierć tych wszystkich, którzy ufają Chrystusowi (Galacjan 5.16, 25; Rzymian 8.37).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Jezus przyszedł w postaci grzesznego ciała?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries